Thứ Hai, Tháng Tám 20

Tác giả: admin

[Sài Gòn] Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Công nghiệp tại Sài Gòn

[Sài Gòn] Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Công nghiệp tại Sài Gòn

KHỐI NGÀNH KHÁC, TRUNG CẤP ĐIỆN LẠNH
Thông báo xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Công nghiệp tại Sài Gòn Điện lạnh công nghiệp thường được sử dụng tại các nhà máy xí nghiệp cần các loại máy lạnh công nghiệp nếu bạn biết sửa chữa thì quả là một điều tuyệt vời không sợ thất nghiệp, vậy sao bạn không đăng kí học Trung cấp Điện lạnh Công nghiệp tại Sài Gòn. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Dân dụng tại Sài Gòn như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Hệ đào tạo: Trung cấp Điện lạnh – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy 2. Thời gian đào tạo trung cấp Điện lạnh TPHCM – 1 Năm:  đối với học viên đã tốt nghiệp 1 văn bằng đào tạo khác từ trung cấp nghề trở lên. – 2 Năm: Đối với học viên đã tốt nghiệp THPT – 2 Năm 3 tháng: Đối với học viên chư
[TPHCM] Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Công nghiệp tại TPHCM

[TPHCM] Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Công nghiệp tại TPHCM

KHỐI NGÀNH KHÁC, TRUNG CẤP ĐIỆN LẠNH
Thông báo xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Công nghiệp tại TPHCM Điện lạnh công nghiệp thường được sử dụng tại các nhà máy xí nghiệp cần các loại máy lạnh công nghiệp nếu bạn biết sửa chữa thì quả là một điều tuyệt vời không sợ thất nghiệp, vậy sao bạn không đăng kí học Trung cấp Điện lạnh Công nghiệp tại TPHCM. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Dân dụng tại TPHCM như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Hệ đào tạo: Trung cấp Điện lạnh – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy 2. Thời gian đào tạo trung cấp Điện lạnh TPHCM – 1 Năm:  đối với học viên đã tốt nghiệp 1 văn bằng đào tạo khác từ trung cấp nghề trở lên. – 2 Năm: Đối với học viên đã tốt nghiệp THPT – 2 Năm 3 tháng: Đối với học viên chưa tốt
[Sài Gòn] Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh dân dụng tại Sài Gòn

[Sài Gòn] Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh dân dụng tại Sài Gòn

KHỐI NGÀNH KHÁC, TRUNG CẤP ĐIỆN LẠNH
Thông báo xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Dân dụng tại Sài Gòn Bạn đã học xong lớp 12 hay bất kì ngành gì đã học qua, nhưng bây giờ lại muốn học ngành Điện lạnh để giúp sửa chữa cho nhà mình cũng như mọi người, vậy sao bạn không đăng kí học Trung cấp Điện lạnh dân dụng tại Sài Gòn. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Dân dụng tại Sài Gòn như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Hệ đào tạo: Trung cấp Điện lạnh – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy 2. Thời gian đào tạo trung cấp Điện lạnh TPHCM – 1 Năm:  đối với học viên đã tốt nghiệp 1 văn bằng đào tạo khác từ trung cấp nghề trở lên. – 2 Năm: Đối với học viên đã tốt nghiệp THPT – 2 Năm 3 tháng: Đối với học viên chưa tốt nghiệp THPT – 3 Năm: Đối vớ
[TPHCM] Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh dân dụng tại TPHCM

[TPHCM] Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh dân dụng tại TPHCM

KHỐI NGÀNH KHÁC, TRUNG CẤP ĐIỆN LẠNH
Thông báo xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Dân dụng tại TPHCM Bạn đã học xong lớp 12 hay bất kì ngành gì đã học qua, nhưng bây giờ lại muốn học ngành Điện lạnh để giúp sửa chữa cho nhà mình cũng như mọi người, vậy sao bạn không đăng kí học Trung cấp Điện lạnh dân dụng tại TPHCM. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Dân dụng tại TPHCM như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Hệ đào tạo: Trung cấp Điện lạnh – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy 2. Thời gian đào tạo trung cấp Điện lạnh TPHCM – 1 Năm:  đối với học viên đã tốt nghiệp 1 văn bằng đào tạo khác từ trung cấp nghề trở lên. – 2 Năm: Đối với học viên đã tốt nghiệp THPT – 2 Năm 3 tháng: Đối với học viên chưa tốt nghiệp THPT – 3 Năm: Đối với học
[Sài Gòn] Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Công nghiệp tại Sài Gòn

[Sài Gòn] Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Công nghiệp tại Sài Gòn

KHỐI NGÀNH KHÁC, TRUNG CẤP ĐIỆN LẠNH
Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Công nghiệp tại Sài Gòn Điện lạnh công nghiệp thường được sử dụng tại các nhà máy xí nghiệp cần các loại máy lạnh công nghiệp nếu bạn biết sửa chữa thì quả là một điều tuyệt vời không sợ thất nghiệp, vậy sao bạn không đăng kí học Trung cấp Điện lạnh Công nghiệp tại Sài Gòn. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Dân dụng tại Sài Gòn như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Hệ đào tạo: Trung cấp Điện lạnh – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy 2. Thời gian đào tạo trung cấp Điện lạnh TPHCM – 1 Năm:  đối với học viên đã tốt nghiệp 1 văn bằng đào tạo khác từ trung cấp nghề trở lên. – 2 Năm: Đối với học viên đã tốt nghiệp THPT – 2 Năm 3 tháng: Đối với học viên chưa tốt nghi
[TPHCM] Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Công nghiệp tại TPHCM

[TPHCM] Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Công nghiệp tại TPHCM

KHỐI NGÀNH KHÁC, TRUNG CẤP ĐIỆN LẠNH
Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Công nghiệp tại TPHCM Điện lạnh công nghiệp thường được sử dụng tại các nhà máy xí nghiệp cần các loại máy lạnh công nghiệp nếu bạn biết sửa chữa thì quả là một điều tuyệt vời không sợ thất nghiệp, vậy sao bạn không đăng kí học Trung cấp Điện lạnh Công nghiệp tại TPHCM. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Dân dụng tại TPHCM như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Hệ đào tạo: Trung cấp Điện lạnh – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy 2. Thời gian đào tạo trung cấp Điện lạnh TPHCM – 1 Năm:  đối với học viên đã tốt nghiệp 1 văn bằng đào tạo khác từ trung cấp nghề trở lên. – 2 Năm: Đối với học viên đã tốt nghiệp THPT – 2 Năm 3 tháng: Đối với học viên chưa tốt nghiệp THP
[Sài Gòn] Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Dân dụng tại Sài Gòn

[Sài Gòn] Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Dân dụng tại Sài Gòn

KHỐI NGÀNH KHÁC, TRUNG CẤP ĐIỆN LẠNH
Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Dân dụng tại Sài Gòn Điện lạnh dân dụng không còn là xa lạ với cuộc sống hằng ngày của chúng ta, nếu bạn biết sửa chữa thì quả là một điều tuyệt vời không sợ thất nghiệp, vậy sao bạn không đăng kí học Trung cấp Điện lạnh dân dụng tại Sài Gòn. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Dân dụng tại Sài Gòn như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Hệ đào tạo: Trung cấp Điện lạnh – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy 2. Thời gian đào tạo trung cấp Điện lạnh – 1 Năm:  đối với học viên đã tốt nghiệp 1 văn bằng đào tạo khác từ trung cấp nghề trở lên. – 2 Năm: Đối với học viên đã tốt nghiệp THPT – 2 Năm 3 tháng: Đối với học viên chưa tốt nghiệp THPT – 3 Năm: Đối với học viên tốt
[TPHCM] Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Dân dụng tại TPHCM

[TPHCM] Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Dân dụng tại TPHCM

KHỐI NGÀNH KHÁC, TRUNG CẤP ĐIỆN LẠNH
Xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Dân dụng tại TPHCM Điện lạnh dân dụng không còn là xa lạ với cuộc sống hằng ngày của chúng ta, nếu bạn biết sửa chữa thì quả là một điều tuyệt vời không sợ thất nghiệp, vậy sao bạn không đăng kí học Trung cấp Điện lạnh dân dụng tại TPHCM. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo xét tuyển Trung cấp Điện lạnh Dân dụng tại TPHCM như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Hệ đào tạo: Trung cấp Điện lạnh – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy 2. Thời gian đào tạo trung cấp Điện lạnh TPHCM – 1 Năm:  đối với học viên đã tốt nghiệp 1 văn bằng đào tạo khác từ trung cấp nghề trở lên. – 2 Năm: Đối với học viên đã tốt nghiệp THPT – 2 Năm 3 tháng: Đối với học viên chưa tốt nghiệp THPT – 3 Năm: Đối với học viên tốt
[TPHCM] Thông báo tuyển sinh Trung cấp Điện lạnh tại TPHCM

[TPHCM] Thông báo tuyển sinh Trung cấp Điện lạnh tại TPHCM

KHỐI NGÀNH KHÁC, TRUNG CẤP ĐIỆN LẠNH
Thông báo tuyển sinh Trung cấp Điện lạnh tại TPHCM Bạn có biết ngành Điện lạnh được phân ra làm 2 ngành nhỏ đó là điện lạnh dân dụng và điện lạnh công nghiệp không, ngành đang rất phổ biến và Trung cấp Điện lạnh tại TPHCM ra đời. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin tuyển sinh Trung cấp Điện lạnh tại TPHCM như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Hệ đào tạo: Trung cấp Điện lạnh – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy 2. Thời gian đào tạo trung cấp Điện lạnh TPHCM – 2 năm  – đối với học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông. – 2 năm 3 tháng – đối với học sinh đã học xong THPT chưa đậu tốt nghiệp. – 3 năm – đối với học sinh đã tốt nghiệp Trung Học Cơ sở. 3. Hồ sơ xét tuyển trung cấp Điện lạnh tại TPHCM – 01 Phiế
[Sài Gòn] Thông báo tuyển sinh Trung cấp Điện lạnh tại Sài Gòn

[Sài Gòn] Thông báo tuyển sinh Trung cấp Điện lạnh tại Sài Gòn

KHỐI NGÀNH KHÁC, TRUNG CẤP ĐIỆN LẠNH
Thông báo tuyển sinh Trung cấp Điện lạnh tại Sài Gòn Bạn có biết ngành Điện lạnh được phân ra làm 2 ngành nhỏ đó là điện lạnh dân dụng và điện lạnh công nghiệp không, ngành đang rất phổ biến và Trung cấp Điện lạnh tại Sài Gòn ra đời. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin tuyển sinh Trung cấp Điện lạnh tại Sài Gòn như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Hệ đào tạo: Trung cấp Điện lạnh – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy 2. Thời gian đào tạo trung cấp Điện lạnh tại Sài Gòn – 2 năm  – đối với học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông. – 2 năm 3 tháng – đối với học sinh đã học xong THPT chưa đậu tốt nghiệp. – 3 năm – đối với học sinh đã tốt nghiệp Trung Học Cơ sở. 3. Hồ sơ xét tuyển trung cấp Điện lạnh tại TPHC