Thứ Hai, Tháng Bảy 15

KHỐI NGÀNH KINH TẾ

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại Bình Phước

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại Bình Phước

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại Bình Phước Hành chính văn phòng bao gồm những công việc hàng ngày như quản lý công tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách cho công ty và rất nhiều công việc khác, những ai có hứng thú với công việc này hãy đăng ký lớp Trung cấp Hành chính văn phòng tại Bình Phước. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến bạn các thông tin liên quan đến Trung cấp Hành chính văn phòng tại Bình Phước như sau: 1. Hồ sơ học Trung cấp hành chính văn phòng gồm những gì? - Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy. -  Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp THPT hoặc THCS –
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại Bình Phước 2018

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại Bình Phước 2018

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại Bình Phước 2018 Hành chính văn phòng bao gồm những công việc hàng ngày như quản lý công tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách cho công ty và rất nhiều công việc khác, những ai có hứng thú với công việc này hãy đăng ký lớp Trung cấp Hành chính văn phòng tại Bình Phước 2018. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến bạn các thông tin liên quan đến Trung cấp Hành chính văn phòng tại Bình Phước 2018 như sau: 1. Hồ sơ học Trung cấp hành chính văn phòng gồm những gì? - Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy. -  Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp THP
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước 2018

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước 2018

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước 2018 Hành chính văn phòng bao gồm những công việc hàng ngày như quản lý công tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách cho công ty và rất nhiều công việc khác, những ai có hứng thú với công việc này hãy đăng ký lớp Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước 2018. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến bạn các thông tin liên quan đến Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước 2018 như sau: 1. Hồ sơ học Trung cấp hành chính văn phòng gồm những gì? - Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy. -  Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh v
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước  Hành chính văn phòng bao gồm những công việc hàng ngày như quản lý công tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách cho công ty và rất nhiều công việc khác, những ai có hứng thú với công việc này hãy đăng ký lớp Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến bạn các thông tin liên quan đến Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước như sau: 1. Hồ sơ học Trung cấp hành chính văn phòng gồm những gì? - Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy. -  Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thư ký văn phòng tại Bình Phước

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thư ký văn phòng tại Bình Phước

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP THƯ KÝ VĂN PHÒNG
Tuyển sinh Trung cấp Thư ký văn phòng tại Bình Phước Là phụ nữ bạn cần sự độc lập về tài chính, công việc ổn định, việc làm không quá căng thẳng nặng nề, chỉ cần làm trong văn phòng máy lạnh thì từ bây giờ hãy đăng kí nhanh lớp Trung cấp thư ký văn phòng tại Bình Phước để được học nhé. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn những thông tin sau: Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: Thư ký văn phòng – Hệ đào tạo: Trung cấp Thư ký văn phòng – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy  – 2 năm  – đối với học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông   – 2 năm 3 tháng – đối với học sinh đã học xong THPT chưa đậu tốt nghiệp.                                           – 3 năm – đ
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thư ký văn phòng tại Bình Phước 2018

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thư ký văn phòng tại Bình Phước 2018

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP THƯ KÝ VĂN PHÒNG
Tuyển sinh Trung cấp Thư ký văn phòng tại Bình Phước 2018 Là phụ nữ bạn cần sự độc lập về tài chính, công việc ổn định, việc làm không quá căng thẳng nặng nề, chỉ cần làm trong văn phòng máy lạnh thì từ bây giờ hãy đăng kí nhanh lớp Trung cấp thư ký văn phòng tại Bình Phước 2018 để được học nhé. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn những thông tin tuyển sinh sau: Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Hệ đào tạo: Trung cấp Thư ký văn phòng – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy  – 2 năm  – đối với học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông   – 2 năm 3 tháng – đối với học sinh đã học xong THPT chưa đậu tốt nghiệp.                                – 3 năm – đối
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thư ký văn phòng từ xa tại Bình Phước 2018

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thư ký văn phòng từ xa tại Bình Phước 2018

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP THƯ KÝ VĂN PHÒNG
Tuyển sinh Trung cấp Thư ký văn phòng từ xa tại Bình Phước 2018 Là phụ nữ bạn cần sự độc lập về tài chính, công việc ổn định, việc làm không quá căng thẳng nặng nề, chỉ cần làm trong văn phòng máy lạnh thì từ bây giờ hãy đăng kí nhanh lớp Trung cấp thư ký văn phòng từ xa tại Bình Phước 2018 để được học nhé. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn những thông tin sau: Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Hệ đào tạo: Trung cấp Thư ký văn phòng – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy  – 2 năm  – đối với học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông   – 2 năm 3 tháng – đối với học sinh đã học xong THPT chưa đậu tốt nghiệp.                                – 3 năm – đối
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thư ký văn phòng từ xa tại Bình Phước

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thư ký văn phòng từ xa tại Bình Phước

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP THƯ KÝ VĂN PHÒNG
Tuyển sinh Trung cấp Thư ký văn phòng từ xa tại Bình Phước Là phụ nữ bạn cần sự độc lập về tài chính, công việc ổn định, việc làm không quá căng thẳng nặng nề, chỉ cần làm trong văn phòng máy lạnh thì từ bây giờ hãy đăng kí nhanh lớp Trung cấp thư ký văn phòng từ xa tại Bình Phước để được học nhé. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn những thông tin sau: Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Hệ đào tạo: Trung cấp Thư ký văn phòng – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy  – 2 năm  – đối với học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông   – 2 năm 3 tháng – đối với học sinh đã học xong THPT chưa đậu tốt nghiệp.                                           – 3 năm – đố
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước 2018

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước 2018

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước 2018 Nếu nói ngành gì đang là xu hướng của tương lai thì chắc chắn ngành Thương mại điện tử sẽ dẫn đầu, vậy thì các bạn hãy đăng kí ngay khóa học Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước 2018 để là người dẫn đầu xu thế nào. Văn phòng Tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) thông báo Tuyển sinh lớp Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước 2018 như sau: Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: Thương mại điện tử – Hệ đào tạo: Trung cấp Thương mại điện tử – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy  – Đối với học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông là 2 năm   – Đối với học sinh đã học xong THPT chưa đậu tốt nghiệp là 2 năm
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước Nếu nói ngành gì đang là xu hướng của tương lai thì chắc chắn ngành Thương mại điện tử sẽ dẫn đầu, vậy thì các bạn hãy đăng kí ngay khóa học Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước để là người dẫn đầu xu thế nào. Văn phòng Tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) thông báo Tuyển sinh lớp Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước như sau: Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: Thương mại điện tử – Hệ đào tạo: Trung cấp Thương mại điện tử – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy  – Đối với học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông là 2 năm   – Đối với học sinh đã học xong THPT chưa đậu tốt nghiệp là 2 năm 3 tháng.