Thứ Hai, Tháng Bảy 15

TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

VĂN PHÒNG TƯ VẤN MIỀN NAM (STRAINCO) THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Học Trung cấp Kế toán doanh nghiệp giúp bạn đạt được nguyện vọng trở thành một chuyên viên Kế toán chỉ trong thời gian ngắn, thay vì phải học 4 năm ròng. Hoặc nếu bạn đã học một ngành gì khác nhưng lại thấy ngành Kế toán mới đúng với ngành nghề của mình thì bạn vẫn có thể đăng kí học ngay hôm nay. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến bạn thông báo tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo

– Chỉ tiêu tuyển sinh: Kế toán doanh nghiệp
– Hệ đào tạo: Trung cấp Kế toán doanh nghiệp
– Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy

2. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo

Trung cấp chuyên nghiệp chính quy

 – 2 năm  – đối với học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông 

 – 2 năm 3 tháng – đối với học sinh đã học xong THPT chưa đậu tốt nghiệp.                                         

 – 3 năm – đối với học sinh đã tốt nghiệp Trung Học Cơ sở.            

3. Hồ sơ trung cấp Kế toán doanh nghiệp năm 2018

– Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời
– Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
– Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp THPT hoặc THCS
– Giấy Chứng minh nhân dân (Bản sao công chứng)
– 04 ảnh chân dung cỡ 3×4.

TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại Bình Phước

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại Bình Phước

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại Bình Phước Trong doanh nghiệp, Kế toán là khâu then chốt cuối cùng, đưa ra tiếng nói quan trọng khẳng định quá trình hoạt động có hay không có hiệu quả của một doanh nghiệp vì vậy Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại Bình Phước là bước khởi đầu tốt cho bạn. Hãy đến Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) để đăng kí nhập học ngay hôm nay bạn nhé. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo - Chỉ tiêu tuyển sinh: Kế toán doanh nghiệp - Hệ đào tạo: Trung cấp Kế toán doanh nghiệp - Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy  – 2 năm  – đối với học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông   – 2 năm 3 tháng – đối với học sinh đã học xong THPT chưa đậu tốt nghiệp.                   
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp từ xa tại Bình Phước 2018

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp từ xa tại Bình Phước 2018

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp từ xa tại Bình Phước 2018 Trong doanh nghiệp, Kế toán là khâu then chốt cuối cùng, đưa ra tiếng nói quan trọng khẳng định quá trình hoạt động có hay không có hiệu quả của một doanh nghiệp vì vậy Trung cấp Kế toán doanh nghiệp từ xa tại Bình Phước 2018 là bước khởi đầu tốt cho bạn. Hãy đến Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) để đăng kí nhập học ngay hôm nay bạn nhé. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo - Chỉ tiêu tuyển sinh: Kế toán doanh nghiệp - Hệ đào tạo: Trung cấp Kế toán doanh nghiệp - Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy  – 2 năm  – đối với học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông   – 2 năm 3 tháng – đối với học sinh đã học xong THPT chưa đậu tốt nghi
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại Bình Phước 2018

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại Bình Phước 2018

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại Bình Phước 2018 Trong doanh nghiệp, Kế toán là khâu then chốt cuối cùng, đưa ra tiếng nói quan trọng khẳng định quá trình hoạt động có hay không có hiệu quả của một doanh nghiệp vì vậy Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại Bình Phước 2018 là bước khởi đầu tốt cho bạn. Hãy đến Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) để đăng kí nhập học ngay hôm nay bạn nhé. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo - Chỉ tiêu tuyển sinh: Kế toán doanh nghiệp - Hệ đào tạo: Trung cấp Kế toán doanh nghiệp - Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy  – 2 năm  – đối với học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông   – 2 năm 3 tháng – đối với học sinh đã học xong THPT chưa đậu tốt nghiệp.         
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán tại Bình Phước

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán tại Bình Phước

TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
TUYỂN SINH TRUNG CẤP KẾ TOÁN TẠI BÌNH PHƯỚC Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước Trung cấp Y sĩ Đa khoa tại Bình Phước Trong doanh nghiệp, Kế toán là khâu then chốt cuối cùng, đưa ra tiếng nói quan trọng khẳng định quá trình hoạt động có hay không có hiệu quả của một doanh nghiệp. Do vậy, Kế toán Doanh nghiệp là một bộ phận nhân sự không thể thiếu đóng đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho lãnh đạo, góp phần giúp lãnh đạo đưa ra quyết định và đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách liên tục, lành mạnh. Nhận thấy nhu cầu học tập ngành Kế toán của đông đảo các bạn học viên, Văn phòng tuyển sinh Miền Nam gửi đến các bạn thông tin tuyển sinh đào tạo Trung cấp Kế toán tại Bình Phước như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển
[Quận 5] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại quận 5

[Quận 5] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại quận 5

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
XÉT TUYỂN HỌC TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TẠI QUẬN 5 Kế toán doanh nghiệp- Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin chương trình đào tạo Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại quận 5.  Ngoài ra chương trình đào tạo trung cấp Kế toán doanh nghiệp trường đào tạo còn trang bị kiến thức để học sinh tốt nghiệp. Còn một điều quan trọng là sau khi các bạn tốt nghiệp Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại quận 5 các bạn được cấp tới tận 2 bằng đó là : - Bằng tốt nghiệp THPT - Bằng tốt nghiệp Trung cấp Kế toán doanh nghiệp. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo - Chỉ tiêu tuyển sinh: Kế toán doanh nghiệp - Hệ đào tạo: Trung cấp Kế toán doanh nghiệp - Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy
[Quận 3] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại quận 3

[Quận 3] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại quận 3

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
XÉT TUYỂN HỌC TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TẠI QUẬN 3 Kế toán doanh nghiệp- Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin chương trình đào tạo Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại quận 3.  Ngoài ra chương trình đào tạo trung cấp Kế toán doanh nghiệp trường đào tạo còn trang bị kiến thức để học sinh tốt nghiệp. Còn một điều quan trọng là sau khi các bạn tốt nghiệp Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại quận 3 các bạn được cấp tới tận 2 bằng đó là : - Bằng tốt nghiệp THPT - Bằng tốt nghiệp Trung cấp Kế toán doanh nghiệp. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo - Chỉ tiêu tuyển sinh: Kế toán doanh nghiệp - Hệ đào tạo: Trung cấp Kế toán doanh nghiệp - Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy
[Quận 2] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại quận 2

[Quận 2] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại quận 2

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
XÉT TUYỂN HỌC TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TẠI QUẬN 2 Kế toán doanh nghiệp- Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin chương trình đào tạo Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại quận 2.  Ngoài ra chương trình đào tạo trung cấp Kế toán doanh nghiệp trường đào tạo còn trang bị kiến thức để học sinh tốt nghiệp. Còn một điều quan trọng là sau khi các bạn tốt nghiệp Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại quận 2 các bạn được cấp tới tận 2 bằng đó là : - Bằng tốt nghiệp THPT - Bằng tốt nghiệp Trung cấp Kế toán doanh nghiệp. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo - Chỉ tiêu tuyển sinh: Kế toán doanh nghiệp - Hệ đào tạo: Trung cấp Kế toán doanh nghiệp - Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy
[Quận 1] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại quận 1

[Quận 1] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại quận 1

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
XÉT TUYỂN HỌC TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TẠI QUẬN 1 Kế toán doanh nghiệp- Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin chương trình đào tạo Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại quận 1.  Ngoài ra chương trình đào tạo trung cấp Kế toán doanh nghiệp trường đào tạo còn trang bị kiến thức để học sinh tốt nghiệp. Còn một điều quan trọng là sau khi các bạn tốt nghiệp Trung cấp Kế toán doanh nghiệp các bạn được cấp tới tận 2 bằng đó là : - Bằng tốt nghiệp THPT - Bằng tốt nghiệp Trung cấp Kế toán doanh nghiệp. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo - Chỉ tiêu tuyển sinh: Kế toán doanh nghiệp - Hệ đào tạo: Trung cấp Kế toán doanh nghiệp - Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy  – 2 năm  –
[Cà Mau] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại Cà Mau

[Cà Mau] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại Cà Mau

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
XÉT TUYỂN HỌC TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TẠI CÀ MAU Kế toán doanh nghiệp- Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin chương trình đào tạo Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại Cà Mau.  Ngoài ra chương trình đào tạo trung cấp Kế toán doanh nghiệp trường đào tạo còn trang bị kiến thức để học sinh tốt nghiệp. Còn một điều quan trọng là sau khi các bạn tốt nghiệp Trung cấp Kế toán doanh nghiệp các bạn được cấp tới tận 2 bằng đó là : - Bằng tốt nghiệp THPT - Bằng tốt nghiệp Trung cấp Kế toán doanh nghiệp. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo - Chỉ tiêu tuyển sinh: Kế toán doanh nghiệp - Hệ đào tạo: Trung cấp Kế toán doanh nghiệp - Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy  – 2 năm  –
[TPHCM] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại tphcm năm 2018

[TPHCM] Tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp tại tphcm năm 2018

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
THÔNG BÁO HỒ SƠ TUYỂN SINH TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TẠI TPHCM NĂM 2018 Kế toán doanh nghiệp- Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin chương trình tuyển sinh Trung cấp Kế toán doanh nghiệp.  Ngoài ra chương trình đào tạo trung cấp Kế toán doanh nghiệp trường đào tạo còn trang bị kiến thức để học sinh tốt nghiệp. Còn một điều quan trọng là sau khi các bạn tốt nghiệp Trung cấp Kế toán doanh nghiệp các bạn được cấp tới tận 2 bằng đó là : – Bằng tốt nghiệp THPT – Bằng tốt nghiệp Trung cấp Kế toán doanh nghiệp. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: Kế toán doanh nghiệp – Hệ đào tạo: Trung cấp Kế toán doanh nghiệp – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy