Thứ Hai, Tháng Bảy 15

TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

VĂN PHÒNG TƯ VẤN MIỀN NAM (STRAINCO) THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Trung cấp Thương mại điện tử ngành học hot trong tương lai, giúp bạn có thể làm việc tại công ty hoặc khởi nghiệp bằng việc buôn bán online vẫn có thể thành công. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh học Trung cấp Thương mại điện tử như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

– Cán bộ, công chức, những người đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, lực lượng vũ trang (đã có bằng tốt nghiệp THPT…)

– Những người đã có bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc Trung cấp.

2. Thời gian đào tạo

– Hệ Trung cấp( 2 năm): Đối với học viên đã tốt nghiệp THPT.

– Hệ Trung cấp ( 2,5 năm): Đối với học viên chưa hoàn thành chương trình THPT.

– Hệ trung cấp (3 năm): Đối với học viên đã tốt nghiệp THCS.

3. Hồ sơ tuyển sinh

– Phiếu đăng ký học

– Sơ yếu lý lịch.

– Hồ sơ sinh viên theo mẫu.

– Bằng và học bạ hoặc bảng điểm (photo công chứng).

– 2 CMND (photo công chứng).

– 4 hình 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, quê quán mặt sau ảnh).

4. Chuẩn đầu ra

– Chứng chỉ Anh văn Quốc Gia: Trình độ B

– Chứng chỉ Tin học Quốc gia: Trình độ B

TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước 2018

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước 2018

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước 2018 Nếu nói ngành gì đang là xu hướng của tương lai thì chắc chắn ngành Thương mại điện tử sẽ dẫn đầu, vậy thì các bạn hãy đăng kí ngay khóa học Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước 2018 để là người dẫn đầu xu thế nào. Văn phòng Tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) thông báo Tuyển sinh lớp Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước 2018 như sau: Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: Thương mại điện tử – Hệ đào tạo: Trung cấp Thương mại điện tử – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy  – Đối với học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông là 2 năm   – Đối với học sinh đã học xong THPT chưa đậu tốt nghiệp là 2 năm
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước Nếu nói ngành gì đang là xu hướng của tương lai thì chắc chắn ngành Thương mại điện tử sẽ dẫn đầu, vậy thì các bạn hãy đăng kí ngay khóa học Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước để là người dẫn đầu xu thế nào. Văn phòng Tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) thông báo Tuyển sinh lớp Trung cấp Thương mại điện tử từ xa tại Bình Phước như sau: Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: Thương mại điện tử – Hệ đào tạo: Trung cấp Thương mại điện tử – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy  – Đối với học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông là 2 năm   – Đối với học sinh đã học xong THPT chưa đậu tốt nghiệp là 2 năm 3 tháng.     
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại Bình Phước 2018

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại Bình Phước 2018

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại Bình Phước 2018 Nếu nói ngành gì đang là xu hướng của tương lai thì chắc chắn ngành Thương mại điện tử sẽ dẫn đầu, vậy thì các bạn hãy đăng kí ngay khóa học Trung cấp Thương mại điện tử tại Bình Phước 2018 để là người dẫn đầu xu thế nào. Văn phòng Tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) thông báo Tuyển sinh lớp Trung cấp Thương mại điện tử tại Bình Phước 2018 như sau: Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: Thương mại điện tử – Hệ đào tạo: Trung cấp Thương mại điện tử – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy  – Đối với học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông là 2 năm   – Đối với học sinh đã học xong THPT chưa đậu tốt nghiệp là 2 năm 3 tháng.         
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại Bình Phước

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại Bình Phước

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại Bình Phước Nếu nói ngành gì đang là xu hướng của tương lai thì chắc chắn ngành Thương mại điện tử sẽ dẫn đầu, vậy thì các bạn hãy đăng kí ngay khóa học Trung cấp Thương mại điện tử tại Bình Phước để là người dẫn đầu xu thế nào. Văn phòng Tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) thông báo Tuyển sinh lớp Trung cấp Thương mại điện tử tại Bình Phước như sau: Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: Thương mại điện tử – Hệ đào tạo: Trung cấp Thương mại điện tử – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy  – Đối với học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông là 2 năm   – Đối với học sinh đã học xong THPT chưa đậu tốt nghiệp là 2 năm 3 tháng.                       
[TPHCM] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại quận 5

[TPHCM] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại quận 5

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI QUẬN 5 Trung cấp Thương mại điện tử– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh học Trung cấp Thương mại điện tử tại quận 5 như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh – Cán bộ, công chức, những người đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, lực lượng vũ trang (đã có bằng tốt nghiệp THPT…) – Những người đã có bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc Trung cấp. 2. Thời gian đào tạo – Hệ Trung cấp( 2 năm): Đối với học viên đã tốt nghiệp THPT. – Hệ Trung cấp ( 2,5 năm): Đối với học viên chưa hoàn thành chương trình THPT. – Hệ trung cấp (3 năm): Đối với học viên đã tốt nghiệp THCS. 3. Hồ sơ tuyển sinh – Phiếu đăng ký học – Sơ yếu lý lịch. – Hồ sơ sinh viên theo mẫu. – Bằng và học
[TPHCM] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại quận 4

[TPHCM] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại quận 4

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI QUẬN 4 Trung cấp Thương mại điện tử– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh học Trung cấp Thương mại điện tử tại quận 4 như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh – Cán bộ, công chức, những người đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, lực lượng vũ trang (đã có bằng tốt nghiệp THPT…) – Những người đã có bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc Trung cấp. 2. Thời gian đào tạo – Hệ Trung cấp( 2 năm): Đối với học viên đã tốt nghiệp THPT. – Hệ Trung cấp ( 2,5 năm): Đối với học viên chưa hoàn thành chương trình THPT. – Hệ trung cấp (3 năm): Đối với học viên đã tốt nghiệp THCS. 3. Hồ sơ tuyển sinh – Phiếu đăng ký học – Sơ yếu lý lịch. – Hồ sơ sinh viên theo mẫu. – Bằng và học
[Đồng Nai] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại Đồng Nai

[Đồng Nai] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại Đồng Nai

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, XÉT TUYỂN THPT
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI ĐỒNG NAI Trung cấp Thương mại điện tử– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại Đồng Nai như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh – Cán bộ, công chức, những người đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, lực lượng vũ trang (đã có bằng tốt nghiệp THPT…) – Những người đã có bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc Trung cấp. 2. Thời gian đào tạo – Hệ Trung cấp( 2 năm): Đối với học viên đã tốt nghiệp THPT. – Hệ Trung cấp ( 2,5 năm): Đối với học viên chưa hoàn thành chương trình THPT. – Hệ trung cấp (3 năm): Đối với học viên đã tốt nghiệp THCS. 3. Hồ sơ tuyển sinh – Phiếu đăng ký học – Sơ yếu lý lịch. – Hồ sơ sinh viên theo mẫu. – Bằng và h
[TPHCM] Cơ hội việc làm khi học Trung cấp Thương mại điện tử tại TPHCM

[TPHCM] Cơ hội việc làm khi học Trung cấp Thương mại điện tử tại TPHCM

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Cơ hội việc làm khi học Trung cấp Thương mại điện tử tại TPHCM Hiện nay kinh doanh online đang phổ biến rất nhiều tại Việt Nam vì vậy có rất nhiều bạn đăng khí học Trung cấp thương mại điện tử TPHCM. Do đó bài viết hôm nay Văn phòng tuyển sinh Miền Nam sẽ cho bạn biết cơ hội khi học Trung cấp Thương mại điện tử tại TPHCM như thế nào nhé. Tốt nghiệp Trung cấp Thương mại điện tử tại TPHCM người học dễ dàng chọn lựa những việc làm với mức lương hấp dẫn cùng môi trường làm việc luôn mới mẻ với các vị trí: Chuyên viên quản trị, xây dựng các hệ thống giao dịch thương mại, kinh doanh trực tuyến tại các công ty, doanh nghiệp; Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám đốc thông tin (CIO), Giám đốc E- Marketing; Chuyên viên lập dự án, hoạch định chính sách phát triển công nghệ thông tin; T
[Quận 3] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại quận 3 tphcm

[Quận 3] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại quận 3 tphcm

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI QUẬN 3 TPHCM Trung cấp Thương mại điện tử– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại quận 3 TPHCM như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh – Cán bộ, công chức, những người đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, lực lượng vũ trang (đã có bằng tốt nghiệp THPT…) – Những người đã có bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc Trung cấp. 2. Thời gian đào tạo – Hệ Trung cấp( 2 năm): Đối với học viên đã tốt nghiệp THPT. – Hệ Trung cấp ( 2,5 năm): Đối với học viên chưa hoàn thành chương trình THPT. – Hệ trung cấp (3 năm): Đối với học viên đã tốt nghiệp THCS. 3. Hồ sơ tuyển sinh – Phiếu đăng ký học – Sơ yếu lý lịch. – Hồ sơ sinh viên theo mẫu. – Bằ
[Cà Mau] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại Cà Mau

[Cà Mau] Tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại Cà Mau

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI CÀ MAU Trung cấp Thương mại điện tử– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh Trung cấp Thương mại điện tử tại Cà Mau như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh – Cán bộ, công chức, những người đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, lực lượng vũ trang (đã có bằng tốt nghiệp THPT…) – Những người đã có bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc Trung cấp. 2. Thời gian đào tạo – Hệ Trung cấp( 2 năm): Đối với học viên đã tốt nghiệp THPT. – Hệ Trung cấp ( 2,5 năm): Đối với học viên chưa hoàn thành chương trình THPT. – Hệ trung cấp (3 năm): Đối với học viên đã tốt nghiệp THCS. 3. Hồ sơ tuyển sinh – Phiếu đăng ký học – Sơ yếu lý lịch. – Hồ sơ sinh viên theo mẫu. – Bằng và học bạ hoặc