Thứ Hai, Tháng Bảy 15

TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ

VĂN PHÒNG TƯ VẤN MIỀN NAM (STRAINCO) THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ

Học Trung cấp Văn thư lưu trữ giúp bạn có thể làm việc ở các cơ quan Nhà nước, quản lý các vấn đề sổ sách văn thư đi đến hoặc sử dụng con dấu khi cần thiết. Ngoài ra  bạn có thể nghiên cứu và giảng dạy tại các trường có đào tạo về lĩnh vực văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng. Dưới đây là thông tin tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ:

1. Đối tượng xét tuyển Trung cấp văn thư lưu trữ

– Hệ Trung cấp (Học 2 năm): Học viên đã tốt nghiệp THPT.

– Hệ Trung cấp (Học 3 năm): Học viên đã tốt nghiệp THCS hoặc chưa hoàn thành chương trình THPT.

2. Hình thức đào tạo

– Hình thức đào tạo: Chính quy, tập trung.

– Thời gian học tập: Tối Thứ 7 (18h – 21h); Ngày Chủ nhật (Sáng: 7h – 11h; Chiều 13h30 – 17h30).

– Sinh viên tốt nghiệp được cấp Bằng Trung cấp Chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được học Liên thông trực tiếp lên bậc Cao đẳng – Đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Hồ sơ xét tuyển

– Hồ sơ đăng ký tuyển sinh Trung cấp Chuyên nghiệp (Theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có thể mua tại hiệu sách).

– Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học và bảng điểm.

– Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc bổ túc văn hóa), Học bạ Trung học phổ thông, các giấy ưu tiên (nếu có).

– Giấy khám sức khỏe (xác nhận đủ sức khỏe để học tập).

– 02 CMND (Photo công chứng); 04 ảnh 4×6 (Có ghi rõ Họ tên; Ngày sinh; Nơi sinh phía sau ảnh).

TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ

 

[Bình Phước] Thông báo đào tạo học Trung cấp văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước 2018

[Bình Phước] Thông báo đào tạo học Trung cấp văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước 2018

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ
Thông báo đào tạo học Trung cấp văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước 2018 Những ai quan tâm đến ngành quản lý các giấy tờ sổ sách của công ty hãy đến với thông báo đào tạo học Trung cấp văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước của Văn phòng Tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) ngay hôm nay nhé.Các thông tin liên quan để đăng kí học Trung cấp văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước như sau: 1.Hồ sơ xét tuyển Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước: 1 – Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời 2 – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên 2 – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp THPT hoặc THCS 3 – Giấy Chứng minh nhân dân (Bản sao công chứng) 4 – 04 ảnh chân dung cỡ 3×4 2.Thời gian nộp hồ
[Bình Phước] Thông báo đào tạo học Trung cấp văn thư lưu trữ tại Bình Phước

[Bình Phước] Thông báo đào tạo học Trung cấp văn thư lưu trữ tại Bình Phước

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ
Thông báo đào tạo học Trung cấp văn thư lưu trữ tại Bình Phước Những ai quan tâm đến ngành quản lý các giấy tờ sổ sách của công ty hãy đến với thông báo đào tạo học Trung cấp văn thư lưu trữ tại Bình Phước của Văn phòng Tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) ngay hôm nay nhé.Các thông tin liên quan để đăng kí học Trung cấp văn thư lưu trữ tại Bình Phước như sau: 1.Hồ sơ xét tuyển Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước: 1 – Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời 2 – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên 2 – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp THPT hoặc THCS 3 – Giấy Chứng minh nhân dân (Bản sao công chứng) 4 – 04 ảnh chân dung cỡ 3×4 2.Thời gian nộp hồ sơ  Các lớp Trung cấp
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ
Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước Bình Phước tỉnh thành ngày càng phát triển theo xu hướng của cả nước và hiện nay Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Phước đã được mở ra với đa ngành, trong đó trường hiện đang Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) thông báo tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước như sau: 1.Hồ sơ xét tuyển Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước: 1 – Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời 2 – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên 2 – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp THPT hoặc THCS 3 – Giấy Chứng minh nhân dân (Bản sao công chứng) 4 – 04 ảnh chân dung cỡ 3×4 2.
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước 2018

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước 2018

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ
Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước 2018 Bình Phước tỉnh thành ngày càng phát triển theo xu hướng của cả nước và hiện nay Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Phước đã được mở ra với đa ngành, trong đó trường hiện đang Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước 2018. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) thông báo tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước 2018 như sau: 1.Hồ sơ xét tuyển Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước: 1 – Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời 2 – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên 2 – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp THPT hoặc THCS 3 – Giấy Chứng minh nhân dân (Bản sao công chứng) 4 – 04 ảnh chân du
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước 2018

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước 2018

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ
Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước 2018 Bình Phước tỉnh thành ngày càng phát triển theo xu hướng của cả nước và hiện nay Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Phước đã được mở ra với đa ngành, trong đó trường hiện đang Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước 2018. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) thông báo tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước 2018 như sau: 1.Hồ sơ xét tuyển Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước: 1 – Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời 2 – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên 2 – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp THPT hoặc THCS 3 – Giấy Chứng minh nhân dân (Bản sao công chứng)
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ
Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước Bình Phước tỉnh thành ngày càng phát triển theo xu hướng của cả nước và hiện nay Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Phước đã được mở ra với đa ngành, trong đó trường hiện đang Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) thông báo tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước như sau: 1.Hồ sơ xét tuyển Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước: 1 – Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời 2 – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên 2 – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp THPT hoặc THCS 3 – Giấy Chứng minh nhân dân (Bản sao công chứng) 4 – 04 ảnh chân
[Bình Phước] Xét tuyển trung cấp Văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước

[Bình Phước] Xét tuyển trung cấp Văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ
Thông báo xét tuyển Trung cấp văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước 2018 Để được học Trung cấp Văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước 2018 các bạn cần có các giấy tờ cũng như các kiến thức sơ đẳng để có thể đăng kí nộp hồ sơ và học tại trường. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin chương trình đào tạo Trung cấp Văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước 2018 của một số trường như sau: 1.Hồ sơ xét tuyển Trung cấp Văn thư lưu trữ gồm những gì : 1 – Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời 2 – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên 2 – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp THPT hoặc THCS 3 – Giấy Chứng minh nhân dân (Bản sao công chứng) 4 – 04 ảnh chân dung cỡ
[Bình Phước] Xét tuyển trung cấp Văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước 2018

[Bình Phước] Xét tuyển trung cấp Văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước 2018

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ
Thông báo xét tuyển Trung cấp văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước Để được học Trung cấp Văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước các bạn cần có các giấy tờ cũng như các kiến thức sơ đẳng để có thể đăng kí nộp hồ sơ và học tại trường. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin chương trình đào tạo Trung cấp Văn thư lưu trữ từ xa tại Bình Phước của một số trường như sau: 1.Hồ sơ xét tuyển Trung cấp Văn thư lưu trữ gồm những gì : 1 – Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời 2 – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên 2 – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp THPT hoặc THCS 3 – Giấy Chứng minh nhân dân (Bản sao công chứng) 4 – 04 ảnh chân dung cỡ 3×4 2.Thời
[Bình Phước] Xét tuyển trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước 2018

[Bình Phước] Xét tuyển trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước 2018

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ
Thông báo xét tuyển Trung cấp văn thư lưu trữ tại Bình Phước Để được học Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước 2018 các bạn cần có các giấy tờ cũng như các kiến thức sơ đẳng để có thể đăng kí nộp hồ sơ và học tại trường. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin chương trình đào tạo Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước 2018 của một số trường như sau: 1.Hồ sơ xét tuyển Trung cấp Văn thư lưu trữ gồm những gì : 1 – Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời 2 – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên 2 – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp THPT hoặc THCS 3 – Giấy Chứng minh nhân dân (Bản sao công chứng) 4 – 04 ảnh chân dung cỡ 3×4 2.Thời gian nộp
[Bình Phước] Xét tuyển trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước

[Bình Phước] Xét tuyển trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ
Thông báo xét tuyển Trung cấp văn thư lưu trữ tại Bình Phước Để được học Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước các bạn cần có các giấy tờ cũng như các kiến thức sơ đẳng để có thể đăng kí nộp hồ sơ và học tại trường. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin chương trình đào tạo Trung cấp Văn thư lưu trữ tại Bình Phước của một số trường như sau: 1.Hồ sơ xét tuyển Trung cấp Văn thư lưu trữ gồm những gì : 1 – Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời 2 – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên 2 – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp THPT hoặc THCS 3 – Giấy Chứng minh nhân dân (Bản sao công chứng) 4 – 04 ảnh chân dung cỡ 3×4 2.Thời gian nộp hồ sơ  C