Tuyển sinh giáo viên mầm non bậc Cao đẳng tại TPHCM

Thông báo tuyển sinh giáo viên mầm non bậc Cao đẳng tại TPHCM Văn phòng tuyển sinh Miền Nam STRAINCO gửi tới các bạn thông tin Tuyển sinh giáo viên mầm non bậc Cao đẳng tại TPHCM như sau:  1. Chỉ tiêu tuyển sinh  Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng sư phạm mầm non […]

Read More

Nộp hồ sơ tuyển sinh Liên thông Cao đẳng sư phạm Mầm non tại Cà Mau

THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON TẠI CÀ MAU Văn phòng tuyển sinh Miền Nam STRAINCO gửi tới các bạn thông tin đăng ký học Liên thông cao đẳng sư phạm Mầm non tại Cà Mau năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh  Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 Chuyên ngành đào […]

Read More

Nộp hồ sơ tuyển sinh Liên thông Đại học sư phạm Mầm non tại Cà Mau

THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MẦM NON TẠI CÀ MAU Văn phòng tuyển sinh Miền Nam thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học sư phạm Mầm non tại Cà Mau năm 2018 như sau:  1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200. – Chuyên ngành đào tạo: Liên […]

Read More

Liên thông Đại học sư phạm mầm non sẽ học được những kỹ năng gì?

Khi học Liên thông Đai học sư phạm mầm non sẽ học được những kỹ năng gì? Việc dạy trẻ nhỏ không phải là chuyện đơn giản, khi học Liên thông Đại học sư phạm mầm non sẽ học được kỹ năng gì? đó là điều thắc mắc của những bạn muốn theo nghề mầm […]

Read More

[Quận 4] Tuyển sinh Liên thông Đại học sư phạm mầm non tại quận 4

TUYỂN SINH HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MẦM NON TẠI QUẬN 4 Học Liên thông Đại học Sư phạm Mầm non tại quận 4 năm 2018 là sự lựa chọn không gì tốt bằng với những ai muốn có công việc ổn định trong nghề nhà giáo, yêu thích chăm sóc trẻ, muốn gắn bó nuôi dạy trẻ, […]

Read More

[Quận 3] Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng sư phạm mầm non tại quận 3

THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON TẠI QUẬN 3 Văn phòng tuyển sinh Miền Nam STRAINCO gửi tới các bạn thông tin đăng ký học Liên thông cao đẳng sư phạm Mầm non tại quận 3 năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh  Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 Chuyên ngành đào […]

Read More

Trường đào tạo Liên thông Đại học mầm non tại Sài Gòn

TRƯỜNG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC MẦM NON TẠI SÀI GÒN Chương trình Đào tạo Liên thông Đại học mầm non tại Sài Gòn nhằm đào tạo giáo viên Mầm non có trình độ Trung cấp, gồm hệ thống kiến thức chuyên môn nghề nghiệp và kỹ năng cơ bản và cần thiết như Tâm lý – […]

Read More

Trường đào tạo Liên thông cao đẳng mầm non tại Sài Gòn

TRƯỜNG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG MẦM NON TẠI SÀI GÒN Chương trình Đào tạo Liên thông cao đẳng mầm non tại Sài Gòn nhằm đào tạo giáo viên Mầm non có trình độ Trung cấp, gồm hệ thống kiến thức chuyên môn nghề nghiệp và kỹ năng cơ bản và cần thiết như Tâm lý – […]

Read More

[Quận 2] Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng sư phạm mầm non tại quận 2

THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON TẠI QUẬN 2 Văn phòng tuyển sinh Miền Nam STRAINCO gửi tới các bạn thông tin đăng ký học Liên thông cao đẳng sư phạm Mầm non tại quận 2 năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh  Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 Chuyên ngành đào […]

Read More

[Quận 2] Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng sư phạm mầm non tại quận 2

THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON TẠI QUẬN 2 Văn phòng tuyển sinh Miền Nam STRAINCO gửi tới các bạn thông tin đăng ký học Liên thông cao đẳng sư phạm Mầm non tại quận 2 năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh  Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 Chuyên ngành đào […]

Read More

[Quận 3] Tuyển sinh Liên thông Đại học sư phạm mầm non tại quận 3

TUYỂN SINH HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MẦM NON TẠI QUẬN 3 Học Liên thông Đại học Sư phạm Mầm non tại quận 3 năm 2018 là sự lựa chọn không gì tốt bằng với những ai muốn có công việc ổn định trong nghề nhà giáo, yêu thích chăm sóc trẻ, muốn gắn bó nuôi dạy trẻ, […]

Read More

[Quận 2] Tuyển sinh Liên thông Đại học sư phạm mầm non tại quận 2

THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MẦM NON TẠI QUẬN 2 Văn phòng tuyển sinh Miền Nam thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học sư phạm Mầm non tại quận 2 năm 2018 như sau:  1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200. – Chuyên ngành đào tạo: Liên […]

Read More

[Quận 1] Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng sư phạm mầm non tại quận 1

THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON TẠI QUẬN 1 Văn phòng tuyển sinh Miền Nam STRAINCO gửi tới các bạn thông tin đăng ký học Liên thông cao đẳng sư phạm Mầm non tại quận 1 năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh  Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 Chuyên ngành đào […]

Read More

[Quận 1] Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng sư phạm mầm non tại quận 1

THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON TẠI QUẬN 1 Văn phòng tuyển sinh Miền Nam STRAINCO gửi tới các bạn thông tin đăng ký học Liên thông cao đẳng sư phạm Mầm non tại quận 1 năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh  Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 Chuyên ngành đào […]

Read More

[Quận 1] Tuyển sinh Liên thông Đại học sư phạm mầm non tại quận 1

THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MẦM NON TẠI QUẬN 1 Văn phòng tuyển sinh Miền Nam thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học sư phạm Mầm non tại quận 1 năm 2018 như sau:  1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200. – Chuyên ngành đào tạo: Liên […]

Read More

Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng sư phạm mầm non tại Bình Dương

THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON TẠI BÌNH DƯƠNG Văn phòng tuyển sinh Miền Nam thông báo tuyển sinh Liên thông Cao đẳng sư phạm Mầm non tại Bình Dương năm 2018 như sau:  1. Chỉ tiêu tuyển sinh  Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng sư […]

Read More

Nộp hồ sơ đăng ký học liên thông Đại học sư phạm mầm non ở đâu?

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MẦM NON Văn phòng tuyển sinh Miền Nam STRAINCO gửi tới các bạn thông tin đăng ký học Liên thông Đại học sư phạm Mầm non năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200. – Chuyên ngành đào tạo: Liên thông Đại học […]

Read More

Nộp hồ sơ đăng kí học liên thông cao đẳng sư phạm mầm non ở đâu

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON NĂM 2018 Văn phòng tuyển sinh Miền Nam STRAINCO gửi tới các bạn thông tin đăng ký học Liên thông cao đẳng sư phạm Mầm non năm 2018 như sau:  1. Chỉ tiêu tuyển sinh  Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng […]

Read More

Xét tuyển Liên thông Đại học Sư phạm mầm non chính quy tại TPHCM

Thông báo xét tuyển Liên thông Đại học Sư phạm mầm non chính quy tại TPHCM Liên thông Đại học Sư phạm mầm non chính quy tại TPHCM là một ngành ”HOT” mà các bạn nữ yêu thích đến công việc nuôi dạy trẻ, có tâm huyết với nghề. Đặc biệt học ngành này không sợ […]

Read More

Tuyển sinh Liên thông đại học sư phạm mầm non 2018

Liên thông Đại học sư phạm 2018 tại TPHCM, tại sao không? Học Liên thông Đại học Sư phạm Mầm non tại TPHCM là sự lựa chọn không gì tốt bằng với những ai muốn có công việc ổn định trong nghề nhà giáo, yêu thích chăm sóc trẻ, muốn gắn bó nuôi dạy trẻ, và học nghề này không sợ […]

Read More

Tuyển sinh liên thông cao đẳng sư phạm Mầm non 2018

TUYỂN SINH HỌC LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON 2018 Học Liên thông Cao đẳng Sư phạm Mầm non 2018 là sự lựa chọn không gì tốt bằng với những ai muốn có công việc ổn định trong nghề nhà giáo, yêu thích chăm sóc trẻ, muốn gắn bó nuôi dạy trẻ, và học nghề này không sợ thất nghiệp. Và […]

Read More