Thứ Hai, Tháng Bảy 15

TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

VĂN PHÒNG TƯ VẤN MIỀN NAM (STRAINCO) THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Trung cấp Hành chính văn phòng cho những ai muốn làm việc trong văn phòng máy lạnh với các công việc như quản lý hồ sơ, công tác lễ tân, lên bảng lương thưởng hàng tháng,quản lý hồ sơ nhân sự…Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo

– Chỉ tiêu tuyển sinh: Hành chính văn phòng
– Hệ đào tạo: Trung cấp Hành chính văn phòng
– Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy

2. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo

Trung cấp chuyên nghiệp chính quy

 – 2 năm  – đối với học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông 

 – 2 năm 3 tháng – đối với học sinh đã học xong THPT chưa đậu tốt nghiệp.                                         

 – 3 năm – đối với học sinh đã tốt nghiệp Trung Học Cơ sở.            

3. Hồ sơ trung cấp Hành chính văn phòng năm 2018

– Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời
– Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
– Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp THPT hoặc THCS
– Giấy Chứng minh nhân dân (Bản sao công chứng)
– 04 ảnh chân dung cỡ 3×4.

TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại Bình Phước

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại Bình Phước

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại Bình Phước Hành chính văn phòng bao gồm những công việc hàng ngày như quản lý công tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách cho công ty và rất nhiều công việc khác, những ai có hứng thú với công việc này hãy đăng ký lớp Trung cấp Hành chính văn phòng tại Bình Phước. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến bạn các thông tin liên quan đến Trung cấp Hành chính văn phòng tại Bình Phước như sau: 1. Hồ sơ học Trung cấp hành chính văn phòng gồm những gì? - Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy. -  Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp THPT hoặc THCS –
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước 2018

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước 2018

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước 2018 Hành chính văn phòng bao gồm những công việc hàng ngày như quản lý công tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách cho công ty và rất nhiều công việc khác, những ai có hứng thú với công việc này hãy đăng ký lớp Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước 2018. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến bạn các thông tin liên quan đến Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước 2018 như sau: 1. Hồ sơ học Trung cấp hành chính văn phòng gồm những gì? - Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy. -  Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh v
[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước

[Bình Phước] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước  Hành chính văn phòng bao gồm những công việc hàng ngày như quản lý công tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách cho công ty và rất nhiều công việc khác, những ai có hứng thú với công việc này hãy đăng ký lớp Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến bạn các thông tin liên quan đến Trung cấp Hành chính văn phòng từ xa tại Bình Phước như sau: 1. Hồ sơ học Trung cấp hành chính văn phòng gồm những gì? - Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy. -  Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp
[Quận 4] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại quận 4

[Quận 4] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại quận 4

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
XÉT TUYỂN HỌC TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TẠI QUẬN 4 Không chỉ đối với nữ giới mà còn với các bạn nam, ai muốn được làm trong môi trường chuyên nghiệp, văn phòng văn minh lịch sự, có máy lạnh, thoải mái trong công việc hãy đăng ký ngay chương trình đào tạo Trung cấp Hành chính văn phòng tại quận 4. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin chương trình đào tạo như sau: Ngoài ra chương trình đào tạo trung cấp Hành chính văn phòng tại quận 4 trường đào tạo còn trang bị kiến thức để học sinh tốt nghiệp. Còn một điều quan trọng là sau khi các bạn tốt nghiệp Trung cấp Hành chính văn phòng các bạn được cấp tới tận 2 bằng đó là : – Bằng tốt nghiệp THPT – Bằng tốt nghiệp Trung cấp Hành chính văn phòng. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: Hàn
[Quận 3] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại quận 3

[Quận 3] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại quận 3

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
XÉT TUYỂN HỌC TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TẠI QUẬN 3 Không chỉ đối với nữ giới mà còn với các bạn nam, ai muốn được làm trong môi trường chuyên nghiệp, văn phòng văn minh lịch sự, có máy lạnh, thoải mái trong công việc hãy đăng ký ngay chương trình đào tạo Trung cấp Hành chính văn phòng tại quận 3. Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin chương trình đào tạo như sau: Ngoài ra chương trình đào tạo trung cấp Hành chính văn phòng trường đào tạo còn trang bị kiến thức để học sinh tốt nghiệp. Còn một điều quan trọng là sau khi các bạn tốt nghiệp Trung cấp Hành chính văn phòng các bạn được cấp tới tận 2 bằng đó là : – Bằng tốt nghiệp THPT – Bằng tốt nghiệp Trung cấp Hành chính văn phòng. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: Hành chính văn
[Quận 2] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại quận 2

[Quận 2] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại quận 2

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
XÉT TUYỂN HỌC TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TẠI QUẬN 2 Hành chính văn phòng- Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin chương trình đào tạo Trung cấp Hành chính văn phòng tại quận 2.  Ngoài ra chương trình đào tạo trung cấp Hành chính văn phòng trường đào tạo còn trang bị kiến thức để học sinh tốt nghiệp. Còn một điều quan trọng là sau khi các bạn tốt nghiệp Trung cấp Hành chính văn phòng các bạn được cấp tới tận 2 bằng đó là : – Bằng tốt nghiệp THPT – Bằng tốt nghiệp Trung cấp Hành chính văn phòng. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: Hành chính văn phòng – Hệ đào tạo: Trung cấp Hành chính văn phòng – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy  – 2 năm  – đ
[Quận 1] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại quận 1

[Quận 1] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại quận 1

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
XÉT TUYỂN HỌC TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TẠI QUẬN 1 Hành chính văn phòng- Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin chương trình đào tạo Trung cấp Hành chính văn phòng tại quận 1.  Ngoài ra chương trình đào tạo trung cấp Hành chính văn phòng trường đào tạo còn trang bị kiến thức để học sinh tốt nghiệp. Còn một điều quan trọng là sau khi các bạn tốt nghiệp Trung cấp Hành chính văn phòng các bạn được cấp tới tận 2 bằng đó là : – Bằng tốt nghiệp THPT – Bằng tốt nghiệp Trung cấp Hành chính văn phòng. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo – Chỉ tiêu tuyển sinh: Hành chính văn phòng – Hệ đào tạo: Trung cấp Hành chính văn phòng – Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy  – 2 năm  – đ
Học Trung cấp hành chính văn phòng ra làm những việc gì?

Học Trung cấp hành chính văn phòng ra làm những việc gì?

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Học Trung cấp hành chính văn phòng ra làm gì? Học Trung cấp hành chính văn phòng ra làm gì? Ai cũng nghĩ làm Hành chính văn phòng là ngồi trong phòng máy lạnh làm những công việc nhẹ nhàng vì vậy hôm nay Văn phòng tuyển sinh Miền Nam sẽ nói cho bạn biết công việc đó lầ làm gì nhé. 1. Công tác lễ tân - Nghe trực điện thoại, giao dịch với khách hàng; đón tiếp khách trước khi bắt đầu làm việc với lãnh đạo. - Hỗ trợ tài liệu, nước, thiết bị… cần thiết cho các cuộc họp của công ty. - Tổ chức các sự kiện vui chơi, hội thảo, họp… của công ty với khách hàng hoặc nội bộ. 2. Công tác quản lý tài sản, thiết bị - Theo dõi các thiết bị, tài sản của công ty, có kế hoạch bảo trì với máy móc cố định theo tháng quý, có kế hoạch mua sắm các thiết bị bổ sung đảm bảo yêu cầu làm việc tốt nhất cho n
[TPHCM] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại tphcm năm 2018

[TPHCM] Tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng tại tphcm năm 2018

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TẠI TPHCM NĂM 2018 Hành chính văn phòng- Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin tuyển sinh Trung cấp Hành chính văn phòng năm 2018.  Ngoài ra chương trình đào tạo trung cấp Hành chính văn phòng trường đào tạo còn trang bị kiến thức để học sinh tốt nghiệp. Còn một điều quan trọng là sau khi các bạn tốt nghiệp Trung cấp Hành chính văn phòng các bạn được cấp tới tận 2 bằng đó là : - Bằng tốt nghiệp THPT - Bằng tốt nghiệp Trung cấp Hành chính văn phòng. Chỉ tiêu tuyển sinh và hệ đào tạo - Chỉ tiêu tuyển sinh: Hành chính văn phòng - Hệ đào tạo: Trung cấp Hành chính văn phòng - Hình thức đào tạo: tập trung, chính quy Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy  – 2 năm
Tại sao nên học Trung cấp Hành chính văn phòng tại tphcm

Tại sao nên học Trung cấp Hành chính văn phòng tại tphcm

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Lý do tại sao nên học Trung cấp Hành chính văn phòng tại TPHCM Lý do nào nên học Trung cấp Hành chính văn phòng tại TPHCM? Hiện nay với tốc độ phát triển kinh tế của nước ta, việc học Hành chính văn phòng rất cần thiết. Từ các tập đoàn lớn đến công ty nhỏ cũng cần một bộ phận làm trong văn phòng. Vì vậy tiềm năng của người học Trung cấp Hành chính văn phòng sau khi học xong là rất lớn. Hành chính văn phòng là gì? Hành chính văn phòng bao gồm những công việc hàng ngày như quản lý công tác lễ tân, khánh tiết, đưa đón và tiếp khách cho công ty; sắp xếp lịch làm việc, lịnh họp, đảm bảo tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cán bộ; mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm cho công ty, quản lý và thực hiện việc đặt báo chí phục vụ nhu cầu của các phòng ban; chăm sóc sức