Hỏi Đáp

Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 trang 61 … – Sachbaitap.com

3.1 3.3

Video 3.1 3.3

Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 Sách Kiến Thức Và Đời Sống Tập 1 Trang 61 sgk toán lớp 6. Bài 3.1: Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C?

bài 3.1 trang 61 SGK Toán 6 Tập 1 – Mối liên hệ kiến ​​thức

Câu hỏi:

Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C?

Xem Thêm : Khí chất là gì? và đây là cách nuôi dưỡng chúng | Inox Đại Dương

Phương pháp:

Quan sát độ nóng để trả lời

Xem Thêm : Hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam hội nhập | Thời sự

Giải pháp thay thế:

Nhiệt độ của từng nhiệt kế lần lượt là: -7oc; 31 giờ; 0oc; -22oc

bài 3.2 trang 61 SGK Toán 6 Tập 1 – Mối liên hệ tri thức

Câu hỏi:

Dùng số nguyên âm để diễn tả ý nghĩa của các câu sau:

a) Độ sâu trung bình của Vịnh Thái Lan khoảng 45 m, độ sâu lớn nhất là 80 m dưới mực nước biển

b) Siberia (Nga) có mùa đông dài và khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình tháng 1 là 25°c, dưới 0°c

c) Năm 2012, Núi lửa Havre (bắc New Zealand) phun tro bụi từ độ sâu 700 mét dưới mực nước biển.

Xem Thêm : Khí chất là gì? và đây là cách nuôi dưỡng chúng | Inox Đại Dương

Phương pháp:

– Độ sâu dưới mực nước biển là một số nguyên âm

– Số nguyên âm cho nhiệt độ dưới 0oc

Xem Thêm : Hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam hội nhập | Thời sự

Giải pháp thay thế:

a) Độ cao trung bình ở Vịnh Thái Lan khoảng – 45m, thấp nhất – 80m.

b) Xibia (Nga) có mùa đông dài và khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình tháng 1 là -25oC.

c) Năm 2012, Half Volcano (Bắc New Zealand) đã phun ra một đám tro bụi từ độ cao -700 mét so với mực nước biển.

bài 3.3 trang 61 SGK Toán 6 Tập 1 – Mối liên hệ kiến ​​thức

Câu hỏi:

Bạn hiểu nghĩa của những câu sau như thế nào (mô tả bằng 1 câu không tính cây số):

a) Khi tàu bay ở độ cao 10.000 mét, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống -50°C;

b) Cá voi xanh có thể lặn -2 500 mét.

Xem Thêm : Khí chất là gì? và đây là cách nuôi dưỡng chúng | Inox Đại Dương

Phương pháp:

– Độ sâu dưới mực nước biển được biểu thị bằng một số nguyên âm

– Số âm cho nhiệt độ dưới 0°c

Xem Thêm : Hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam hội nhập | Thời sự

Giải pháp thay thế:

a) Khi máy bay ở độ cao 10.000 mét, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống dưới 0oC

b) Cá voi xanh có thể lặn xuống độ sâu 2500 mét dưới mực nước biển.

bài 3.4 trang 61 SGK Toán 6 Tập 1 – Mối liên hệ kiến ​​thức

Câu hỏi:

Viết các số sau trên cùng một trục số: 3, -3, -5; 6; -4; 4.

Xem Thêm : Khí chất là gì? và đây là cách nuôi dưỡng chúng | Inox Đại Dương

Phương pháp:

với > 0

+số nguyên âm-a nằm bên trái gốc o, cách gốc o một đơn vị.

+ số nguyên dương a nằm bên phải gốc tọa độ o, cách gốc tọa độ o một đơn vị.

Xem Thêm : Hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam hội nhập | Thời sự

Giải pháp thay thế:

Biểu diễn các số sau trên cùng một trục số: 3; – 3; – 5; 6; – 4; 4.

+) Các số nguyên dương bên phải số 0 là: 3; 4; 6

+) Các số nguyên âm bên trái số 0 là: -3; -4; -5

bài 3.5 trang 61 SGK Toán 6 Tập 1 – Mối liên hệ kiến ​​thức

Câu hỏi:

Các số a, b, c, d và e trong hình dưới đây biểu thị những số nào?

Xem Thêm : Khí chất là gì? và đây là cách nuôi dưỡng chúng | Inox Đại Dương

Phương pháp:

-a Các chữ số bên trái của o a.

Đơn vị số một của o a nằm bên phải của o.

Xem Thêm : Hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam hội nhập | Thời sự

Giải pháp thay thế:

Trong hình: điểm d tượng trưng cho số 0, điểm e tượng trưng cho số -1

Từ điểm d, di chuyển sang trái 5 đơn vị để đến điểm b, do đó điểm b đại diện cho số -5.

Từ điểm d dịch sang phải 5 đơn vị ta được điểm c nên điểm c tượng trưng cho số 5.

Bắt đầu tại điểm d và di chuyển sang phải 9 đơn vị để được điểm a, do đó điểm a đại diện cho số 9.

Vậy các điểm a, b, c, d, e lần lượt là các số: 9; -5; 5; 0; -1

bài 3.6 trang 61 SGK Toán 6 Tập 1 – Mối liên hệ kiến ​​thức

Câu hỏi:

Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần

-3; +4; 7; -7; 0; -1; +15; -8; 25.

Xem Thêm : Khí chất là gì? và đây là cách nuôi dưỡng chúng | Inox Đại Dương

Phương pháp:

Cho hai số nguyên a và b. Trên trục số, nếu điểm a nằm bên trái điểm b thì a nhỏ hơn b.

Xem Thêm : Hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam hội nhập | Thời sự

Giải pháp thay thế:

Vì 8 > 7> 3> 1> 0 nên -8 < -7 < -3 < -1 < 0

Ta có: 0 <; 4 < 7 < 15 < 25

Như vậy: -8 <; -7 < -3 < -1 < 0 < 4 < 7 < 15 < 25

Các số theo thứ tự tăng dần là: -8; -7; -3; -1; 0; +4; 7; +15; 25.

bài 3.7 trang 61 SGK Toán 6 Tập 1 – Mối liên hệ kiến ​​thức

Câu hỏi:

So sánh hai số:

a) -39 và -54;

b) -3 179 và -3 279.

Xem Thêm : Khí chất là gì? và đây là cách nuôi dưỡng chúng | Inox Đại Dương

Phương pháp:

Cho hai số nguyên a và b. Trên trục số, nếu điểm a nằm bên trái điểm b thì số a nhỏ hơn số b. Biểu thị bằng <

nếu a > b thì -a < -b

Xem Thêm : Hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam hội nhập | Thời sự

Giải pháp thay thế:

a) Vì 39 < 54 nên -39 > -54

b) Vì 3 179 – 3 279.

bài 3.8 trang 61 SGK Toán 6 Tập 1 – Mối liên hệ kiến ​​thức

Câu hỏi:

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) \(a = {\rm{\{ x}} \in \mathbb{z}\,{\rm{|}}\,{\rm{ – 2}} \le {\rm{x}}\,{\rm{ < }}\,{\rm{4\} ;}}\)

b) \(b = {\rm{\{ x}} \in \mathbb{z}\,{\rm{|}}\,{\rm{ – 2}}\,{\rm{ < }}\,{\rm{x}}\, \le {\rm{4\} }}\).

Xem Thêm : Khí chất là gì? và đây là cách nuôi dưỡng chúng | Inox Đại Dương

Phương pháp:

a) Liệt kê các số nguyên lớn hơn hoặc bằng -2 và nhỏ hơn 4.

b) Liệt kê các số nguyên lớn hơn -2 và nhỏ hơn hoặc bằng 4.

Xem Thêm : Hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam hội nhập | Thời sự

Giải pháp thay thế:

a) a = {-2; -đầu tiên; 0;đầu tiên; 2; 3}

b) b = {-1; 0; đầu tiên; 2; 3; 4}

sachbaitap.com

Bài viết tiếp theo

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button