Hỏi Đáp

Án phí dân sự phúc thẩm là gì? Nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm?

án phí dân sự la gì

Video án phí dân sự la gì
Án phí dân sự là một trong những nội dung quan trọng nhất được ghi trong Bộ luật tố tụng dân sự và phải được Tòa án xét xử thể hiện trong bản án dân sự để giải quyết vụ án dân sự. Điều này cũng thể hiện tầm quan trọng của phí luật sư trong hoạt động tố tụng và việc quy định phí luật sư cho hoạt động tố tụng. Án phí dân sự bao gồm án phí dân sự sơ thẩm và án phí dân sự phúc thẩm. Nếu như hệ thống dữ liệu của Yangjiafa đã cung cấp cho bạn đọc những kiến ​​thức về án phí dân sự sơ thẩm thì trong bài viết tiếp theo chúng ta sẽ tập trung phân tích nội dung án phí dân sự của Xingfu qua hai câu hỏi chính: nghĩa vụ chịu khi tòa phúc thẩm chi phí? “}” data-sheet-userformat = “{” 2 “: 4284,” 5 “: {” 1 “: [{” 1 “: 2,” 2 “: 0,” 5 “: [null, 2,0 ]}, {“1”: 0, “2”: 0, “3”: 3}, {“1”: 1, “2”: 0, “4”: 1}]}, “6”: { “1”: [{“1”: 2, “2”: 0, “5”: [null, 2,0]}, {“1”: 0, “2”: 0, “3”: 3} , {“1”: 1, “2”: 0, “4”: 1}]}, “7”: {“1”: [{“1”: 2, “2”: 0, “5”: [null, 2,0]}, {“1”: 0, “2”: 0, “3”: 3}, {“1”: 1, “2”: 0, “4”: 1}]} , “8”: {“1”: [{“1”: 2, “2”: 0, “5”: [null, 2,0]}, {“1”: 0, “2”: 0, “3”: 3}, {“1”: 1, “2”: 0, “4”: 1}]}, “10”: 2, “15”: “arial, sans, sans-serif”} ” & gt; Án phí dân sự phúc thẩm là bao nhiêu? Nghĩa vụ nộp án phí phúc thẩm?

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

Luật Tố tụng Dân sự 2015.

Nghị quyết số 326/2016 / ubtvqh14 đưa ra các tiêu chuẩn thu, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành.

1. Án phí dân sự phúc thẩm là gì?

Án phí dân sự là khoản mà các đương sự phải nộp vào ngân sách nhà nước khi Tòa án giải quyết vụ án dân sự và được thi hành khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Án phí dân sự bao gồm án phí dân sự sơ thẩm và án phí dân sự phúc thẩm. Sở dĩ có sự phân chia này là do pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam thực hiện theo nguyên tắc hai cấp xét xử, gồm xét xử sơ thẩm đối với tất cả các vụ án dân sự và xét xử phúc thẩm đối với những vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa được luật hóa. Ảnh hưởng đến kháng cáo hoặc phản đối theo yêu cầu.

Xem Thêm : Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng là gì? Các loại hình tín dụng chủ yếu

Cấp sơ thẩm là cấp sơ thẩm của vụ án dân sự, mọi vấn đề của vụ án đều được giải quyết đồng thời, có thể nói cấp sơ thẩm là “biện pháp” được quy định trong việc tuyên án. Phí và Nghĩa vụ Thanh toán Chi phí Tòa án. Xét xử phúc thẩm là xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị nên việc xét án phí chỉ đối với đối tượng kháng cáo, chỉ phải nộp một khoản nhất định.

Do đó, Lệ phí Tòa án dân sự kháng cáo là một phần của Lệ phí Tòa án dân sự, là khoản tiền mà người kháng cáo buộc phải đóng vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Việc phúc thẩm, giải quyết vụ án dân sự chỉ được giải quyết khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Án phí dân sự phúc thẩm chỉ áp dụng đối với một số lượng nhất định, tùy thuộc vào loại tranh chấp cần giải quyết.

Các phiên xử phúc thẩm là xem xét các vấn đề đã được giải quyết ở cấp sơ thẩm, vì vậy các hoạt động của tòa án ở giai đoạn này thường không tốn kém như ở cấp sơ thẩm (hoạt động thu thập chứng cứ). Cũng hạn chế, thành phần Hội đồng xét xử là cán bộ Tòa án, phạm vi xét xử theo nội dung kháng cáo, kháng nghị) và để tránh việc thu hai lần cùng một tài sản thì chỉ nên quy định một mức án phí phúc thẩm và giống nhau về bản chất như A tương tự đầu tiên – chi phí kiện tụng trong một vụ án dân sự không có giá trị.

2. Nghĩa vụ nộp án phí phúc thẩm?

Nghĩa vụ chịu án phí do bên kháng cáo xác định, theo nguyên tắc quy định tại Điều 148 (1) Bộ luật tố tụng dân sự: “Bên kháng cáo phải chịu án phí phúc thẩm, nếu Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên Bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, trừ trường hợp được miễn án phí phúc thẩm hoặc không phải chịu án phí phúc thẩm. Theo nguyên tắc này, nếu Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm thì người kháng cáo có lỗi vì hoạt động xét xử phúc thẩm không phù hợp. Không phải.

Luật tố tụng hiện hành cũng không có quy định nào áp dụng khi có nhiều đương sự cùng kháng cáo. Có thể pháp luật hiện hành không giải quyết vấn đề này vì án phí phúc thẩm được xác định ở một mức duy nhất và không thể chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên, bản chất của yêu cầu không báo giá cũng giống như án sơ thẩm, nếu cùng một yêu cầu kháng cáo thì tòa sẽ thu án phí đối với cùng một thủ tục phúc thẩm chỉ vì có nhiều người kháng cáo. Không hợp lý lắm.

Về căn cứ để xác định nghĩa vụ chịu án phí của Tòa án cấp phúc thẩm, có thể thấy thủ tục phúc thẩm chỉ phát sinh trong trường hợp có kháng cáo, kháng nghị mà một phần hoặc toàn bộ vụ án yêu cầu tái thẩm theo quy định. thủ tục phúc thẩm. Tòa sơ thẩm. Nếu kết quả xét xử phúc thẩm cho thấy kháng cáo của đương sự không có cơ sở thì người kháng cáo phải chịu nghĩa vụ án phí.

Ngược lại, nếu kết quả xét xử phúc thẩm cho thấy kháng cáo của các bên để bảo vệ quyền lợi của mình là đúng, có căn cứ để chấp nhận thì bản án, quyết định cần phải sửa hoặc hủy bỏ. Các bên không phải chịu án phí của Tòa án cấp phúc thẩm (mục 148 khoản 2 và 3 Bộ luật tố tụng dân sự).

Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các đương sự phúc thẩm đều được miễn án phí phúc thẩm mà chỉ những người liên quan đến phần bản án, quyết định phải sửa mới được miễn án phí phúc thẩm. Không được Tòa án chấp nhận, vẫn phải chịu án phí theo quy định (Điều 2 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016 / ubtvqh14)

Xem Thêm : Gc là gì? Ý nghĩa của GC trên Facebook – Chanh Tươi

Hiện nay, pháp luật chỉ quy định nghĩa vụ chịu án phí đối với việc kháng cáo hủy bản án sơ thẩm, chưa có quy định rõ ràng về việc hòa giải hủy một phần bản án. Trong trường hợp này, cần hiểu và áp dụng tương tự như phương pháp xác định án phí phúc thẩm khi bản án sơ thẩm sửa một phần, tức là bên nào kháng cáo liên quan đến phần bản án sơ thẩm đã tuyên. qua một bên. Sẽ không phải nộp án phí phúc thẩm và nếu các kháng nghị khác không bị hủy thì người kháng cáo vẫn phải chịu án phí phúc thẩm căn cứ vào sự giải quyết của tòa án.

Tính phức tạp của án phí dân sự cấp phúc thẩm là Tòa án phải xử lý án phí dân sự sơ thẩm và phúc thẩm trong bản án, quyết định của mình. Nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm được xác định theo bản án, quyết định sơ thẩm khi vụ án được xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm hoặc do Tòa án cấp phúc thẩm xác định lại theo quy định của pháp luật. quyền và nghĩa vụ của các bên. Nếu các bên quyết định về bản án hoặc bản án thì kháng cáo sẽ được sửa chữa. Theo quy định tại Điều 18 khoản 4 Nghị quyết số 326/2016 / ubtvqh14, nếu Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm do lỗi xác định nhân thân của đương sự thì Tòa án cấp sơ thẩm sẽ thụ lý lại bản án sơ thẩm. trường hợp khi nó thụ lý lại trường hợp. Tòa án phải ra quyết định hoàn trả tiền án phí đã nộp cho đương sự đã nộp nhưng nhất quyết không nộp.

Nếu nguyên đơn rút yêu cầu trước Tòa án cấp phúc thẩm hoặc trong quá trình xét xử của Tòa án cấp phúc thẩm và được sự đồng ý của bị đơn thì đương sự vẫn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định. của Luật tố tụng dân sự. quyết định của Tòa án có thẩm quyền. Cấp sơ thẩm phải nộp 50% án phí dân sự phúc thẩm. Khác với án sơ thẩm rút đơn, khi cấp phúc thẩm mà rút đơn khởi kiện thì đương sự vẫn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Nếu nghĩa vụ chịu chi phí kiện tụng có thể được dỡ bỏ khi các bên rút yêu cầu trong quá trình tranh tụng, thì sẽ khiến các bên bất tuân và gây thiệt hại lớn cho đất nước. Ngoài ra, ở cấp phúc thẩm, dù nguyên đơn rút yêu cầu trước khi xét xử hay trong khi xét xử thì Tòa án cấp phúc thẩm vẫn phải xét xử trước khi tuyên án và giữ nguyên hiệu lực của bản án sơ thẩm. Việc hủy bỏ nên phí là điều khó tránh khỏi.

Ngoài những phân tích trên, nội dung của việc nộp án phí phúc thẩm cũng được quy định cụ thể trong một số trường hợp theo Nghị quyết 326/2016 / ubtvqh14, như:

– Bên rút đơn kháng cáo trước khi có tòa phúc thẩm phải nộp 50% án phí dân sự phúc thẩm. Đương sự rút đơn kháng cáo tại phiên họp của Tòa án cấp phúc thẩm phải chịu toàn bộ án phí dân sự phúc thẩm.

– Trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp án phí dân sự phúc thẩm thì người khác vẫn phải chịu án phí dân sự phúc thẩm

– Nếu các bên có thể đạt được thỏa thuận giải quyết tại phiên tòa phúc thẩm thì các bên kháng cáo phải chịu mọi án phí đối với tòa án dân sự phúc thẩm và tòa án dân sự sơ thẩm. Nếu các bên thỏa thuận được với nhau. giữa các bên đương sự chịu án phí dân sự sơ thẩm theo thỏa thuận, nếu thương lượng không thành thì Tòa án xác định lại án phí dân sự sơ thẩm theo thỏa thuận giải quyết của Tòa án cấp phúc thẩm.

Có thể thấy, trên cơ sở nguyên tắc xác định nghĩa vụ chịu án phí của Tòa án cấp phúc thẩm được quy định trong Luật Tố tụng dân sự, Nghị quyết số 326/2016 / ubtvqh14 đã xác định rõ hơn và là cơ sở pháp lý quan trọng để xét xử án phí phúc thẩm. Tòa án và các đương sự hiểu rõ hơn và hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Vậy là đến đây bài viết về Án phí dân sự phúc thẩm là gì? Nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm? đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn!

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button