Hỏi Đáp

Giải bài 35, 36, 37 trang 51 sgk toán 8 tập 2 – Giaibaitap.me

Bài 35 trang 50 sgk toán 8 tập 2

bài 35 trang 51 SGK Toán 8 tập 2

Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn biểu thức:

a) a = 3x + 2 + |5x| trong hai trường hợp: x ≥ 0 và x <; 0;

b) b = |4x| -2x + 12 trong cả hai trường hợp: x ≤ 0 và x >; 0;

c) c = |x – 4| – 2x + 12 khi x > 5;

d) d = 3x + 2 + |x + 5|

Hướng dẫn giải pháp:

a) a = 3x + 2 + |5x|

=> a = 3x + 2 + 5x khi x ≥ 0

a = 3x + 2 – 5x khi x <;0

Vậy khi x bằng 0 thì a = 8x + 2

a = -2x + 2 khi x <;0

b) khi x bằng 0 b = 4x – 2x + 12

b = -4x -2x + 12 khi x <; 0

Vậy khi x bằng 0 b = 2x + 12

b = -6x khi x <; 0

c) x > 5 => x – 4 > 1 hoặc x – 4 dương nên

c = x – 4 – 2x + 12 = -x + 8

Vậy với x > 5 thì c = -x + 8

d) d= 3x + 2 + x + 5 khi x + 5 ≥ 0

d = 3x + 2 – (x + 5) khi x + 5 <; 0

Vậy khi x -5 d = 4x + 7

d = 2x – 3 khi x <; -5

bài 36 trang 51 SGK Toán 8 tập 2

Giải phương trình:

a) |2x| = x – 6; b) |-3x| = x – 8;

c) |4x| = 2x + 12; d) |-5x| – 16 = 3 lần.

Hướng dẫn giải pháp:

a) |2x| = x – 6

Xem Thêm : Giải bài 32,33,34, 35,36,37, 38 trang 61, 62: Ôn tập chương 2 Toán

|2x| = x – 6 ⇔ 2x = x – 6 khi x ≥ 0 ⇔ x = -6 không thỏa mãn x ≥ 0

|2x| = x – 6 ⇔ -2x = x – 6 khi x <;0 ⇔ 3x = 6 ⇔ x = 2 x <; 0

Phương trình vô nghiệm

b) |-3x| = x – 8

|-3x| = x – 8 ⇔ -3x = x – 8 khi -3x ≥ 0 ⇔ x ≤ 0

4x = 8

x = 2 (không phải 0)

|-3x| = x – 8 ⇔ 3x = x – 8 khi -3x 0

2x = -8

x = -4 (không thỏa mãn x < 0)

Phương trình vô nghiệm

c) |4x| = 2x + 12

|4x| = 2x + 12 ⇔ 4x = 2x + 12 khi 4x ≥ 0 ⇔ x ≥ 0

2x = 12

x = 6 (thỏa mãn điều kiện x≥0)

|4x| = 2x + 12 ⇔ -4x = 2x + 12 khi 4x <;0 ⇔ x < 0

6x = -12

x = -2 (điều kiện x < 0 được thỏa mãn)

Vậy phương trình có hai nghiệm x = 6 và x = -2

d) |-5x| – 16 = 3x

|-5x| – 16 = 3x ⇔ -5x – 16 = 3x khi -5x ≥ 0 ⇔ x ≤ 0

8x = -16

x = -2 (thỏa mãn điều kiện x≤0)

|-5x| – 16 = 3x ⇔ 5x -16 = 3x khi -5x 0

2x = 16

x = 8 (thỏa mãn điều kiện x > 0)

Vậy phương trình có hai nghiệm x = -2, x= 8

Bài 37 Trang 51 SGK Toán 8 Tập 2

Giải phương trình:

a) |x – 7| = 2x + 3; b) |x + 4| = 2x – 5;

Xem Thêm : Top 5 tướng đỡ đòn &quottrâu nhất&quot trong Liên Quân Mobile

c) |x + 3| = 3x – 1; d) |x – 4| + 3x = 5.

Hướng dẫn giải pháp:

a) |x – 7| = 2x + 3

|x – 7| = 2x + 3 ⇔ x – 7 = 2x + 3 khi x – 7 ≥ 0 ⇔ x ≥ 7

x = -10 (điều kiện x≥7 không thỏa mãn)

|x – 7| = 2x + 3 ⇔ -x + 7 = 2x + 3 khi x – 7 <; 0 ⇔ x < 7

3x = 4

⇔ x = \( \frac{4}{3}\) (thỏa mãn điều kiện x < 7)

Vậy phương trình có nghiệm x = \( \frac{4}{3}\)

b) |x + 4| = 2x – 5 ⇔ x + 4 = 2x – 5 khi x + 4 ≥ 0 ⇔ x ≥ -4

x = 9 (thỏa mãn điều kiện x≥-4)

|x + 4| = 2x – 5 ⇔ -x – 4 = 2x – 5 khi x + 4 <; 0 ⇔ x < -4

3x = 1

⇔ x = \( \frac{1}{3}\) (không thỏa mãn x < -4)

Vậy phương trình có nghiệm x = 9

c) |x + 3| = 3x – 1

|x + 3| = 3x – 1 ⇔ x + 3 = 3x – 1 khi x + 3 ≥ 0 ⇔ x ≥ -3

3x = 4

⇔ x = \( \frac{4}{3}\) (thỏa mãn điều kiện x≥-3)

|x + 3| = 3x – 1 ⇔ -x – 3 = 3x – 1 khi x <; -3

4x = -2

⇔ x = \( -\frac{1}{2}\) (không thỏa mãn x < -3)

Vậy phương trình có nghiệm x = \( \frac{4}{3}\)

d) |x – 4| + 3x = 5

|x – 4| + 3x = 5 x – 4 + 3x = 5 khi x ≥ 4

4x = 9

⇔ x = \( \frac{9}{4}\) (điều kiện x≥4 không được thỏa mãn)

|x – 4| + 3x = 5 ⇔ -x + 4 + 3x = 5 khi x <; 4

2x = 1

x = \( \frac{1}{2}\)

giaibaitap.me

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Vậy là đến đây bài viết về Giải bài 35, 36, 37 trang 51 sgk toán 8 tập 2 – Giaibaitap.me đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn!

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Back to top button