Hỏi Đáp

Giải bài 6 trang 167 SGK Hóa 10 – VietJack.com

Bài 6 trang 167 sgk hóa 10

Video Bài 6 trang 167 sgk hóa 10

Bài 39: Bài tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Video Bài 6 Trang 167 SGK Ngữ văn lớp 10 – cô pham thu huyen (thầy vietjack)

Bài 6 (trang 167 tiết 10):Cân bằng sau xảy ra trong bình kín:

caco3(r) → cao(r) + co2(k), Δh > 0

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thực hiện một trong các phép biến đổi sau?

a) Cho dung dịch vào bình phản ứng.

b) Cho caco3 vào bình phản ứng.

c) Loại bỏ chiều cao của lò phản ứng.

d) Thêm vài giọt naoh vào bình phản ứng.

Xem Thêm : FeCl2 Là Gì ? Có Những ứng Dụng Gì Trong đời Sống – Phát Đại Lộc

e) Tăng nhiệt độ.

Giải pháp:

Nếu:

a) Tăng dung tích bình phản ứng ⇒ áp suất giảm ⇒ cân bằng chuyển dịch theo chiều tăng áp suất (số mol phân tử khí tăng) ⇒ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

b) Cho caco3 vào bình phản ứng: cân bằng không chuyển dịch vì chất rắn không ảnh hưởng đến cân bằng.

c) Tách polime ra khỏi bình phản ứng: Cân bằng không chuyển dịch vì chất rắn không ảnh hưởng đến cân bằng.

d) Thêm vài giọt naoh vào bình phản ứng: nah phản ứng thu được co2 ⇒ lượng co2 giảm ⇒ cân bằng chuyển dịch theo chiều tăng lượng co2 ⇒ cân bằng chuyển dịch sang phải.

e) Nhiệt độ tăng: Cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt ⇒ Cân bằng chuyển dịch theo chiều dương.

Xem thêm Giải pháp Hóa học 10 Bài 39: Bài tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

 • Xem Thêm : Sự tích hồ Gươm | Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

  Bài tập 1 (trang 166 sgk 10): Phát biểu nào sau đây sai:…

 • Bài 2 (Tiết 10, tr. 167): Hãy cho biết cân bằng sau thực hiện trong bình kín:…

 • Bài 3 (trang 167 sgk 10): Ở điều kiện thường có thể dùng biện pháp nào để tăng tốc độ của phản ứng chậm?

 • Bài 4 (trang 167 sgk Hóa 10): Cặp phản ứng nào sau đây có tốc độ lớn hơn? …

 • Bài 5 (trang 167 tr. 10): Phát biểu phản ứng thuận nghịch sau:…

 • Bài 6 (trang 167, tiết 10):Cân bằng sau xảy ra trong bình kín: …

 • Bài 7 (trang 10 trang 167):Cân bằng nào sau đây…

  Giải bài tập Hóa học 10, Hóa học 10 Chương 7:

  • Bài 35: Bài tập 5. Tính chất của hợp chất lưu huỳnh
  • Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học
  • Bài 37: Bài tập 6. Tốc độ phản ứng hóa học
  • Bài 38: Cân Bằng Hóa Học
  • Bài 39: Bài tập: Tốc độ phản ứng và phép cân bằng hóa học
  • Có đáp án bài tập lớp 10 trong sách mới:

   • (MỚI)Đáp án kiến ​​thức kết nối bài tập về nhà lớp 10
   • (MỚI) các bài giải bài tập về chân trời sáng tạo lớp 10
   • (Mới)Giải pháp cho Diều lớp 10
   • khoahoc.vietjack.comNgân hàng đề thi vào lớp 10

    • 7500 câu hỏi toán trắc nghiệm có đáp án
    • 5000 câu trắc nghiệm có đáp án chi tiết cho 10 câu
    • Gần 4000 Câu Hỏi Đáp Án Trắc Nghiệm Vật Lý 10

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button