Bài giảng ký sinh trùng

*Bạn đang xem: Bài giảng ký sinh trùng

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://xettuyentrungcap.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29602
Nhan đề:Bài giảng Ký sinh trùng
Tác giả:Khoa Dược
Từ khoá:Đơn bàoGiunSánNấm
Năm xuất bản:2020
Nhà xuất bản:Trường Đại học Văn Lang
Mô tả:162 tr. ; 189 Mb
Định danh:http://xettuyentrungcap.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29602
Bộ sưu tập: BG_Dược học_Môn Ký sinch trùng_Năm học tập 20đôi mươi - 2021Xem thêm: Bài Toán Lãi Suất Ngân Hàng Lớp 9, Bài Tập Thực Tế Về Lãi Suất

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
SA9440_1_BG Ky sinch trung_Bia.pdf Giới hạn truy hỏi cậpBìa713.36 kBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_2_BG Ky sinc trung_Dai cuong ky sinh trung.pdf Giới hạn truy hỏi cậpĐại cưng cửng ký kết sinh trùng17.58 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_3_BG Ky sinh trung_Don bao.pdf Giới hạn truy cậpĐơn bào7.09 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_4_BG Ky sinch trung_Ky sinc trung sot ret.pdf Giới hạn tầm nã cậpKý sinc trùng sốt rét13.06 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_5_BG Ky sinch trung_Entamoeba histolytica.pdf Giới hạn truy cậpEntamoeba Histolytica9.97 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_6_BG Ky sinch trung_Trung roi.pdf Giới hạn truy cậpTrùng roi13.48 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_7_BG Ky sinch trung_Dai cuong giun hinch ong.pdf Giới hạn truy nã cậpĐai cưng cửng giun hình ống7.59 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_8_BG Ky sinh trung_Giun dua.pdf Giới hạn truy hỏi cậpGiun đũa5.79 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_9_BG Ky sinh trung_Giun klặng.pdf Giới hạn truy nã cậpGiun kim14.38 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_10_BG Ky sinc trung_Giun toc.pdf Giới hạn tầm nã cậpGiun tóc4.53 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_11_BG Ky sinc trung_Giun luon.pdf Giới hạn truy nã cậpGiun lươn10.01 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_12_BG Ky sinch trung_Giun xoan.pdf Giới hạn tróc nã cậpGiun xoắn7.34 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_13_BG Ky sinc trung_Giun chi he hach huyet.pdf Giới hạn truy vấn cậpGiun chỉ hệ hạch huyết8.88 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_14_BG Ky sinc trung_Dai cuong san.pdf Giới hạn truy tìm cậpĐại cưng cửng sán4.09 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_15_BG Ky sinch trung_San la gan lon.pdf Giới hạn truy tìm cậpSán lá gan lớn6.44 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_16_BG Ky sinch trung_San la gan nho.pdf Giới hạn truy nã cậpSán lá gan nhỏ5.12 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_17_BG Ky sinch trung_San la lon o ruot.pdf Giới hạn truy tìm cậpSán lá phệ sinh sống ruột4.29 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_18_BG Ky sinch trung_San dai heo.pdf Giới hạn truy nã cậpSán dải heo6.29 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_19_BG Ky sinch trung_San dai bo.pdf Giới hạn truy hỏi cậpSán dải bò5.17 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_20_BG Ky sinc trung_Dai cuong ve sầu nam giới.pdf Giới hạn truy vấn cậpĐại cương về nấm8.24 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_21_BG Ky sinh trung_Benh vi phái mạnh vày Malassezia.pdf Giới hạn truy tìm cậpBệnh vi nấm vày Malassezia8.74 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_22_BG Ky sinch trung_Benh vi phái nam Candida.pdf Giới hạn tróc nã cậpBệnh vi nấm Candida9.81 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA9440_23_BG Ky sinch trung_Benh vi nam ngoai vệ domain authority.pdf Giới hạn truy nã cậpBệnh vi nấm không tính da15.4 MBAdobe PDFXem/Tải về Yêu cầu tài liệu

Lúc sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Y Sĩ Là Gì ? Tìm Hiểu Về Ngành Y Sĩ Đa Khoa

Giao diện cung cấp bởi
*


Chuyên mục: Tin Tức