Hỏi Đáp

Mẫu bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11

Bài phát biểu ngày đại đoàn kết toàn dân tộc

2. Diễn văn Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm mục đích gì?

Ngày Đại hội thống nhất đất nước là một ngày vô cùng trọng đại. Đây là hoạt động rất thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/1930. Thông qua Đại hội đoàn kết toàn dân tộc lần này, bài phát biểu nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 sẽ tăng cường đánh giá cuộc vận động, cuộc vận động, từ đó thúc đẩy đoàn kết và phát triển, huy động lực lượng, đoàn kết toàn dân, từ đó khắc phục và vượt qua khắc phục nhược điểm Có như vậy chúng ta mới phát triển xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua đó, các cơ quan chính quyền sẽ được tận mắt nhìn thấy những kết quả mà cá nhân, tổ chức, đơn vị thu hoạch được trong năm, để rút ra bài học từ những ưu điểm, khuyết điểm, nhằm nhanh chóng đẩy mạnh đẩy lùi những mặt tiêu cực, lạm phát, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện chủ trương. Đảng Cộng sản Việt Nam. đồng thời cũng giúp mọi người hiểu rõ về truyền thống đoàn kết dân tộc vẻ vang trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Diễn văn Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11:

Kính thưa quý vị đại biểu!

Hôm nay, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam…rất vui mừng được đón tiếp các cấp lãnh đạo cùng toàn thể đại biểu về dự…chúc mừng ngày hội truyền thống của Tổ quốc Việt Nam. chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (18/11/1930-18/11/20…), biểu dương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, phát động “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả , Hội nhập vào cuộc thi quốc tế”.

Xem Thêm : SO2 + O2 + H2O → H2SO4 – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Lời đầu tiên, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam…, tôi… nhiệt liệt chào mừng các đồng chí, xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo và các đồng chí đại biểu lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Kính thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

.minh – hình thức đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm qua, trong mỗi giai đoạn cách mạng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn hoàn thành sứ mệnh của mình, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại dưới những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau. đảng và đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kế thừa và phát huy vai trò của Đồng minh quân phản đế và Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Việt Minh đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân đứng dưới ngọn cờ của Đảng, thực hiện thành công Cách mạng Tháng Tám thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dưới vai trò của Mặt trận Việt Nam (1951) đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia công cuộc kháng chiến, kiến ​​quốc, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động thế giới và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đông Dương, lãnh đạo miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Giữ vai trò to lớn – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955) đoàn kết các tầng lớp nhân dân, có nhiều đóng góp nổi bật vào công cuộc khôi phục kinh tế, đổi mới xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, theo tiếng gọi thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu, vận động quân và dân cả nước cùng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và Liên hiệp các Lực lượng Dân tộc Dân chủ Hòa bình Việt Nam: “Có không có gì quý hơn độc lập, tự do” với Trận đánh Hồ Chí Minh lịch sử, để hoàn thành Người đã chiến đấu và hy sinh cho sứ mệnh lịch sử vẻ vang “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy quyền” xây dựng.

Bước vào thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ba mặt trận do hai miền Nam Bắc tổ chức trước khi thống nhất tháng 2-1977) quán triệt và phát huy vai trò lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất, vận dụng sáng tạo các nguyên tắc, đường lối. chính sách đại đoàn kết dân tộc và pháp luật của Đảng, Nhà nước, ra sức vận động nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, đưa nước Việt Nam thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, được bạn bè và đồng bào đánh giá cao. các tổ chức quốc tế, trở thành thành viên tích cực của Liên hợp quốc, Cộng đồng ASEAN và nhiều tổ chức quốc tế khác trên thế giới.

Xem Thêm : Các có nên tham gia bni

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…. Năm qua, chúng ta nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quyết tâm đoàn kết, đổi mới, tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Quán triệt thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V… Đảng; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) Đảng Cộng sản Trung Quốc về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, kiềm chế sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thúc đẩy thực hiện thuận lợi các nhiệm vụ mục tiêu đề ra. phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tôi tin tưởng rằng dưới ngọn cờ của Đảng, sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ luôn thực hiện thắng lợi.

Trước khi kết thúc bài phát biểu, thay mặt Ban Thường trực Mặt trận thành phố, tôi xin chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo và các đồng chí đại biểu. Xin kính chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi tin tưởng vào chân lý được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công” sẽ luôn là niềm tin tất yếu trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

4. Nguyên tắc sáng tác bài phát biểu Ngày đoàn kết toàn dân tộc:

Để nội dung bài phát biểu đầy đủ, trọn vẹn, nội dung bài phát biểu Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cần được cán bộ, đảng viên chuẩn bị trước khi phát biểu tại Đại hội. Trong diễn văn ngày thống nhất đất nước cần có những nội dung cần thiết sau:

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button