Tin Tức

Bài Soạn Lịch Sử Lớp 7 – Chương Trình Lịch Sử Lớp 7

Giải bài tập Lịch Sử 7 | Để học tốt Lịch Sử 7 | Giải bài tập Lịch Sử 7 và Để học tốt Lịch Sử 7 cùng đề thi học kì 1 lớp 7 môn Lịch sử, đề thi học kì 2 lớp 7 môn Sử. Ngoài ra, các bạn còn có thể tham khảo mục Soạn văn 7 ngắn nhất cùng Soạn bài 7 đầy đủ để học tốt môn Ngữ văn lớp 7.

Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến Phần 2 – Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Thế kỉ 10) Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê Phần 2 – Chương 2: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ 11 – 12) Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa Phần 2 – Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ 13 – 14) Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV Bài 17: Ôn tập chương II và chương III Phần 2 – Chương 4: Đại Việt thời Lê sơ (Thế kỉ 15 – Đầu thế kỉ 16) Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ Bài 21: Ôn tập chương IV Phần 2 – Chương 5: Đại Việt ở các thế kỉ 16 – 18 Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII) Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước Phần 2 – Chương 6: Việt Nam nửa đầu thế kỉ 19 Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI Bài 30: Tổng kết
Giới thiệu Chính sách Theo dõi chúng tôi Tải ứng dụng Chứng nhận

*

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page