Bài tập chương 1 toán 6

Thông báo: Giáo án, tài liệu miễn tầm giá gồm share tại đội facebook Cộng Đồng Giáo Viên Trung học cơ sở gần như người tđắm đuối gia để mua tài liệu, giáo án, cùng kinh nghiệm tay nghề dạy dỗ nhé!

*


PHẦN RÈN LUYỆN BÀI TẬPhường TOÁN LỚP 6

Dạng 1:Thực hiện phnghiền tính.

Bạn đang xem: Bài tập chương 1 toán 6

Bài 1: Thực hiện tại những phép tính rồi phân tích các tác dụng ra vượt số ngulặng tố.

a, 160 – ( 23. 52– 6 . 25 ) b, 4 . 52– 32 : 24

c, 5871 : < 928 – ( 247 – 82 . 5 ) d, 777 : 7 +1331 : 113

Lời giải

a, Ta có: 160 – ( 8 x 25 – 6 x 25 ) = 160 – 25 x (8 – 6) = 160 – 50 = 110.

Vậy đáp án là 110.

b, Ta có 4 x 25 – (16 x 2) : 16 = 100 – 2 = 98.

Vậy giải đáp là 98.

c, Ta có: 5871 : < 928 – 247 + 82 x 5> = 5871 : <681 + 410> = 5871 : 1091

d, 777 : 7 + 1331 : 113 = 111 + 1 = 112.

Vậy giải đáp là 112.

Bài 2: Thực hiện nay phxay tính rồi so với kết quả ra thừa số ngulặng tố:

a, 62: 4 . 3 + 2 .52 c, 5 . 42– 18 : 32

Lời giải

a, Ta có: 62 : 4 x 3 + 2 x 52 = 36 : 4 x 3 + 2 x 25 = 9 x 3 + 50 = 27 + 50 = 77.

Vậy câu trả lời là 77.

c, Ta có: 5 x 42 – 18 : 32 = 5 x 16 – 18 : 9 = 80 – 2 = 78.

Vậy giải đáp là 78.

Bài 3 : Thực hiện nay phxay tính:

a, 80 – ( 4 . 52– 3 .23) b, 23 . 75 + 25. 23 + 180

c, 24 . 5 – < 131 – ( 13 – 4 )2 > d, 100 : 250 : < 450 – ( 4 . 53– 22. 25)>

Lời giải

a, Ta có 80 – ( 4 x 52 – 3 x 23) = 80 – ( 4 x 25 – 3 x 8) = 80 – ( 100 – 24) = 80 – 76 = 4.

Vậy giải đáp là 4


Có thể chúng ta quan lại tâm: Chứng minch rằng ví như (mp + nq) chia không còn (m – n) thì (mq + np) cũng chia không còn (m – n) - Chuyên đề về phân tách hết

b, Ta có: 23 x 75 + 25 x 23 + 180 = 23 x 25 x 5 + 25 x 23 + 180 = 23 x 25 x 6 + 180 = 3450 + 180 = 3630

Vậy đáp án là 3630.

c, 24 x 5 – < 131 – ( 13 – 4 )2 > = 16 x 5 – <131 – 92 > = 80 – <131 – 81> = 80 – 50 = 30

Vậy lời giải là 50

d, Ta có: 100 : 250 : < 450 – ( 4 x 5– 22 x 25)> = 100 : 250 : <450 – ( 20 – 100)>

Tương đương 100 : 250 : < 450 + 80> = 100 : 250 : 530 = 100 : 25 x 53 = 4 x 53 = 212.

Vậy đáp án là 212.

Dạng 2 :Tìm x.

Bài 4: Tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết:

a, 128 – 3( x + 4 ) = 23 b, <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35

c, ( 12x – 43 ).83 = 4.84 d, 7trăng tròn : < 41 – ( 2x – 5 )> = 23.5

Lời giải

a, Ta có: 128 – 3( x + 4 ) = 23, cho nên 3( x + 4) = 105 tuyệt x + 4 = 35. Suy ra x = 31.

Vậy giải đáp x = 31.

b, Ta có <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35, vì thế ( 4x + 28 ).3 + 55= 175

Tương đương (4x + 28). 3 = 1trăng tròn xuất xắc 4x + 28 = 40 giỏi 4x = 12. Suy ra x = 3

Vậy lời giải là : x = 3

c, Ta tất cả ( 12x – 43 ).83 = 4.84, vì thế ( 12x – 43 ) = 4.8 tốt ( 4.3x – 43 ) = 4.8,

Suy ra 3x – 16 = 8 tương đương 3x = 24 tuyệt x = 8.

Vậy lời giải là x = 8.

d, Ta có: 7trăng tròn : < 41 – ( 2x – 5 )> = 23.5, cho nên 720: < 41 – ( 2x – 5 )> = 40 tương đương < 41 – ( 2x – 5 )> = 18.

Xem thêm: Các Cơ Sở Đại Học Kinh Tế - Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Suy ra 2x = 5 = 41 – 18 tốt 2x – 5 = 23. Suy ra x = 14.

Vậy đáp án là: x = 14

Bài 5: Tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết:

a, 123 – 5.( x + 4 ) = 38 b, ( 3x – 24 ) .73 = 2.74

Lời giải

a, Ta có: 123 – 5.( x + 4 ) = 38, vì đó: 5.( x + 4 ) = 123 – 38 = 85

Suy ra: x + 4 = 17 tốt x = 13

Vậy câu trả lời là x = 13.

b, Ta có: ( 3x – 24 ) .73 = 2.74, cho nên ( 3x – 24 ) = 2.74 : 73 tốt ( 3x – 24 ) = 2.7 = 14

Suy ra 3 x = 14 + 16 = 30 giỏi x = 10

Vậy câu trả lời là: x = 10


Có thể chúng ta quan liêu tâm: Ước cùng Bội là gì? Những bài tập áp dụng Ước với Bội của số nguyên - Toán thù lớp 6

Bài 6: Tìm số tự nhiên và thoải mái x, hiểu được trường hợp nhân nó với 5 rồi cộng thêm 16, tiếp đến phân chia mang đến 3 thì được 7.

Lời giải

Theo đề bài xích ta có: (5x + 16) : 3 = 7

Suy ra 5x + 16 = 21, vì thế 5x = 5 xuất xắc x = 1

Vậy số tự nhiên và thoải mái tán đồng đề bài xích là x = 1.

Bài 7: Tìm số tự nhiên x, hiểu được trường hợp phân tách nó với 3 rồi trừ đi 4, kế tiếp nhân cùng với 5 thì được 15.

Lời giải

Theo đề bài bác ta có: (x : 3 – 4) x 5 = 15

Suy ra ta bao gồm x : 3 – 4 = 3 hay x : 3 = 7. Suy ra x = 21

Vậy số thoải mái và tự nhiên mãn nguyện đề bài bác là x = 21

Bài 8: Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

a, 70 x , 84 x cùng x > 8.

b, x 12, x 25 , x 30 và 0 Dạng 4: Các bài xích toán thù về tìm kiếm ƯCLN, BCNN

Bài 10: Tgiỏi những chữ số x, y bởi những chữ số thích hợp để B = 56x3y phân tách hết cho tất cả bố số 2, 5, 9

Lời giải:

Điều kiện x, y ở trong khoảng <0, 9>

Ta bao gồm B = 56x3y phân chia hết cho cả nhị số 2, 5

Suy ra, số tận cùng y buộc phải là số chẵn cùng phân chia hết mang đến 5 buộc phải y = 0

B phân chia hết cho cả 9. Suy ra 5 + 6 + x + 3 + 0 = 14 + x phân chia không còn mang lại 9

Với điều kiện của x nằm trong tầm <0,9>. Suy ra x = 4.

Bài 11: Tgiỏi các chữ số x, y vì chưng những chữ số phù hợp nhằm A = 24x68y phân chia hết mang đến 45.

Bài 12.Tgiỏi các chữ số x, y do những chữ số thích hợp nhằm C = 71x1y chia không còn mang đến 45.

Bài 13: Cho tổng A = 270 + 3105 + 150. Không thực hiện phép tính xét coi tổng A có chia hết mang lại 2, mang lại 5, cho 3, đến 9 giỏi không? Tại sao?

Bài 14: Tổng hiệu sau là số nguyên ổn tố hay hòa hợp số:

a, 3.5.7.9.11 + 11.35 b, 5.6.7.8 + 9.77

c, 105+ 11 d, 103– 8

Bài 15: Chứng tỏ rằng :

a, 85+ 211chia không còn mang đến 17.


Có thể bạn quan lại tâm: Tính A = 1.3 + 2.4 + 3.5 + … + (N – 1).(N + 1)

b, 692– 69.5 phân tách hết mang đến 32.

c, 87– 218phân chia hết cho 14.

Bài 16: Tổng sau bao gồm phân tách không còn đến 3 không?

A = 2 + 22+ 23+ 24+ 25+ 26+ 27+ 28+ 29+ 210.

Dạng 4: Các bài toán thù về tra cứu ƯCLN, BCNN

Bài 17: Tìm ƯCLN bằng cách đối chiếu ra quá số nguyên tố cùng bởi thuật toán thù Ơclit

a, 852 với 192

b, 900; 420 cùng 240

Bài 18: Cho cha số : a = 40; b = 75 ; c = 105.

a, Tìm ước thông thường lớn số 1 của a, b, c

b, Tìm bội phổ biến nhỏ dại tuyệt nhất của a , b, c

Bài 19: Khối hận lớp 6 có 300 học viên, kân hận lớp 7 gồm 276 học viên, khối hận lớp 8 có 252 học sinh. Trong một trong những buổi kính chào cờ học sinh cả ba khối hận xếp thành những mặt hàng dọc như nhau. Hỏi:

a, cũng có thể xếp các duy nhất bao nhiêu sản phẩm dọc nhằm từng kân hận rất nhiều không có bất kì ai lẻ hàng?

b, Lúc kia làm việc từng khối hận tất cả bao nhiêu hàng ngang?

Bài 20: Số học viên khối 6 của một trường trong khoảng tự 200 mang lại 400, khi xếp hàng 12, mặt hàng 15, hàng 18 phần lớn thừa 5 học sinh. Tính số học viên kân hận 6 của trường đó.

Bài 21: Một khối học viên khi xếp hàng 2, hàng 3, mặt hàng 4, sản phẩm 5 gần như thiếu hụt một fan, tuy thế xếp mặt hàng 7 thì toàn vẹn. Biết số học viên không đến 300. tính số học viên.

Bài 22: Tìm số thoải mái và tự nhiên a nhỏ tuổi độc nhất làm thế nào cho Khi phân tách a cho3, mang lại 5, cho 7 thì được số dư theo vật dụng tự là 2, 3, 4.

Bài 23: Tìm số thoải mái và tự nhiên n lớn nhất tất cả tía chữ số, làm thế nào cho n phân tách mang đến 8 thì dư7, phân tách đến 31 thì dư 28.

Xem thêm: Ca Si Dan Nguyen: Tin Tức, Clip, Video Hình Ảnh, Tin Mới Nhất Về Ca Si Dan Nguyen

Bài 24: Tìm số thoải mái và tự nhiên a bao gồm bố chữ số, làm sao cho a phân chia cho 17 thì dư 8, phân chia đến 25 thì dư 16.


Chuyên mục: Tin Tức