Thư Viện Đề Thi

Bài Tập Hằng Đẳng Thức Lớp 8 Violet, Tổng Hợp Các Chuyên Đề Hóa 8(Full)Hot

… =8×3+y3-8×3+y3 =2y3? HÃy viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ đà học ra giấy nháp những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) x3 +8 x3 -8 (x+2)3 (x-2)3A3+B3= (A+B)(A2- AB +B2) … = 8×3 – 1256. Tổng hai lập phương Với A, B là các biÓu thøc tuú ý ta còng cã: 7. HiÖu hai lập phươngVới A, B là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có: Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ những hằng … )33223332232233223)))33))baaabbbaebabadyxyxyxcbabbaababbabababaa+=++=+=++++=+++=SĐSSĐ những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)6. Tổng hai lập phương Với A, B là các biểu thøc tuú ý ta còng cã: 7. HiÖu hai lập phươngVới A, B là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có: Bảy hằng đẳng…

Đang xem: Những hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8 violet

9 9,833 48

Giáo án đại số lớp 8 – Tiết 4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ ppt

Danh mục: Toán học

… phát biểu hằng đẳng thức HS làm ?6 đẳng thức trên bằng lời Học sinh làm ?6 trang 11 Kết luận (x – 5)2 = (5 – x)2 Giáo án đại số lớp 8 – Tiết 4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ I/ … biểu hằng đẳng thức. Làm bài 18 trang 11 trên bằng cách nhân : (a – b )(a – b) ?4 Phát biểu hằng đẳng thức trên bằng lời Giáo viên đưa bảng phụ để học sinh điền vào biểu thức … tiêu  Học sinh nắm được các hằng đẳng thức đáng nhớ : bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương.  Biết áp dụng các hằng đẳng thức trên để tính nhẩm, tính… 10 7,424 10

Giáo án đại số lớp 8 – Tiết 6 + 7 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tt) doc

Danh mục: Toán học

… Giáo án đại số lớp 8 – Tiết 6 + 7 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tt) I/ Mục tiêu  Học sinh nắm được các hằng đẳng thức đáng nhớ : lập phương một tổng, lập phương … b/ 8×3 – y3 = (2x)3 – HS làm ?3 HS phát biểu hằng đẳng thức. ?3 Trang 15 Tính (a – b) (a2 + ab + b2) = Suy ra hằng đẳng thức ?4 Trang 15. Phát biểu hằng đẳng thức … 3.2x.y2 + y3 = 8×3 + 12x2y + 6xy2 + y3 HS phát biểu hằng đẳng thức. ?2 Phát biểu hằng đẳng thức trên bằng lời. Hoạt động 2 : Giới thiệu hằng đẳng thức thứ 5 2/ Lập… 13 2,992 2

Giáo án Đại Số lớp 8: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ ppsx

Danh mục: Toán học

… phút) GV cả lớp làm bài?3 + Trường hợp tổng quát : Với A,B là các biểu thức tuỳ ý. Viết công thức (A-B)2 =? + So sánh công thức (1) và (2)? + GV: Đó là hai hằng đẳng thức đáng nhớ để phép … thức A, B bất kỳ Ta có: A2 – B2=(A+B)(A-B) HS: bằng tích của tổng số thứ nhất với số thứ hai và hiệu HS: Trình bày ?6 áp dụng : Tính a) (x+1)(x-1) =x2 -1 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ … NHỚ I. MỤC TIÊU – HS nắm được các hằng đẳng thức, bình phương 1 tổng, bình phương 1 hiệu, hiệu 2 bình phương – Hs biết vận dụng các hằng đẳng thức trên để tính nhẩm, tính hợp lí II…. 5 747 2

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 4 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Danh mục: Toán học

12 4,650 0

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)

Danh mục: Toán học

8 1,415 1

giáo án đại số 8 chương 1 bài 3 những hằng đẳng thức đáng nhớ

Danh mục: Toán học

10 1,091 0

nhung hang dang thuc dang nho

Danh mục: Toán học

… ĐẦU BÀI :NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚĐÁNG NHỚ 3) Áp dụng3) Áp dụng a).a). Tính : 23y)-(2x ; )x(221−2 … phép nhân a/. ( 2x + y ) ( 2x + y ) b/. ( 1 – 3x ) ( 1 – 3x ) NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚNHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚGIỚI THIỆU BÀI MỚIGIỚI THIỆU BÀI MỚIBài 3:I . I . BÌNH PHƯƠNG … 35919360032=−=−=+=∗2603)3)(60-(6057.63 1/1/ Viết công thức các hằng đẳng thức đã học ? BÀI TẬP CỦNG CỐBÀI TẬP CỦNG CỐ Đáp Đáp :: – Trong hai đẳng thức sau , đẳng thức nào đúng ?2/2/ Hãy cho biết… 13 3,816 9

Nhung hang dang thuc dang nho

Danh mục: Toán học

Tiet 7 – Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Danh mục: Toán học

… =10 .Vậy tại x = 63 2 3x +12x + 48x + 64 =10 Tiết 7: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Củng cố: Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ đã học.2 2 2(A + B) = A + 2AB+ B (1)2.Bình phương của … thuộc 7 hằng đẳng thức. 2. Xem lại các bài tập đã làm.3. Làm các bài tập sau: 31,32,33 tr 16,17 SGK. GV: inh H ng Đ ườTr ng THCS B c ườ ắS nơ Tiết 7: Những hằng đẳng thức đáng nhớ … ý: Tiết 7: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)6.

Đang xem: Bài tập hằng đẳng thức lớp 8 violet

Xem thêm: Phần Kết Luận Báo Cáo Thực Tập Ấn Tượng Nhất, Báo Cáo Thực Tập

Xem thêm: Sổ Tay Dưỡng Sinh Ohsawa Chùa Long Hương, Sổ Tay Dưỡng Sinh Ohsawa

Tổng hai lập phương3x +8 Áp dụnga, Viết dưới dạng tích.b,Viết dưới dạng tổng.2(x +1)(x – x +1)Bài làma, Ta có: 3x +8= 3 3(x) +…

10 5,529 17

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (01)

Danh mục: Tư liệu khác

… ab + b2 2a + 2ab + b hằng đẳng thức a2abab b2 aaaabbbVới A ,B là các biểu thức tùy ý, ta cũng có: 2 2 2(A + B) = A + 2AB + B (1)? 2Phát biểu hằng đẳng thức (1) thành lời 3.Bình … (2x) – 2.2x.3y + (3y)= 4x -12xy +9y2 2c,99 = (100-1)2 2=100 – 2.100.1+1 = 980 1 những hằng đẳng thức đáng nhớ Cng c?7Ai ỳng ? Ai sai?Đức viết:2 2x -10x + 25 = (x -5)Thọ viết:2 2 2 … một hằng đẳng thức rất đẹp! Hãy nêu ý kiến của em. Sơn rút ra được hằng đẳng thức nào?Ý kiến bạn Hương chưa chính xác.Cả hai bạn Đức và Thọ đều viết đúng.Kết luận: Với A,B là hai biểu thức… 14 1,762 1

NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

Danh mục: Địa lý

1 1,872 25

Tiết 6-Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Danh mục: Toán học

… cố: – GV: cho HS nhắc lại 2 hằng đẳng thức vừa học 4.5. H ớng dẫn về nhà : – Học thuộc qui tắc nhân đa thức với đa thức. – Nắm vững cách trình bày phép nhân hai đa thức cách 2. 5 Rút kinh nghiệmGiáo … 3.2×2.(3y)2 + (3y)3= 8×6 + 36x4y + 54x2y2 + 27y3b)31x 3 =2 −  3 221 1 1= x 3. x .3 3. x.32 2 2   − +      − 33 = 3 21 9 27x x x 27 8 4 2− + − … Trờng TH&THCS Đồng Lâm3 Giáo án đại só 8 Năm học 2010-2011phơng số thứ 2, cộng lập phơng số thứ 2.GV: HS phát biểu thành lời với A, B là các biểu thức. Tínha) (x + 1)3 = b) (2x + y)3… 3 1,504 4

Tiết 06-Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) (01)

Danh mục: Toán học

… 16b,c; 18 tr 5 SBT.3. Xem trc Đ5 Những hằng đẳng thức đáng nhớ tr 14 SGK Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Củng cố. Hãy nêu các hằng đẳng thức đã học?2 2 2(A + B) = A + 2AB + B … biểu hằng đẳng thức (5) thành lời HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ1. Học thuộc 5 hằng đẳng thức đã học.2. Làm các bài tập: 27b; 28 SGK tr 14 v 16b,c; 18 tr 5 SBT.3. Xem trc Đ5 Những … Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Bài tập tại lớp ( )3 3 2 2 33 3 2 2 3(A + B) = A +3A B + 3AB + B (4)(A – B) = A -3A B + 3AB – B 5Hãy viết mỗi biểu thức sau dưới dạng… 11 1,389 1

Tiết 4-Những hằng đẳng thức đáng nhớ (HC)

Danh mục: Toán học

… luyện tập ta đà áp dụng kiến thức nhân đơn thức & đa thức với đa thức đà có các dạng biểu thức nào ? 4.5. H ớng dẫn về nhà : – Học thuộc qui tắc nhân đa thức với đa thức. – Nắm vững cách trình … tổng hai biểu thức bnglời ?-HS: Bình phơng một tổng hai biểu thức bằng bình phơng biểu thức thứ nhất cộng 2lần tích biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng với bình phơng biểu thức thứhai* … dụng hằng đẳng thức * a,b > 0: CT đợc minh hoạ a b a2 abab b2* Với A, B là các biểu thức :(A +B)2 = A2 +2AB+ B2* á p dụng :a) TÝnh: ( a+1)2 = a2 + 2a + 1 b) Viết biểu thức… 4 1,085 2

NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (Tiếp) potx

Danh mục: Toán học

… của tích (x+2)(x2-2x+4) x3 + 8 * x3 – 8 (x + 2)3 (x – 2)3 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (Tiếp) I. Mục tiêu : 1, Kiến thức: H/s nắm được các HĐT : Tổng của 2 … 36xy2 – 8y3 thức đắng nhớ . – GV: đưa hệ số 7 HĐT bằng bảng phụ. – GV cho HS ghi nhớ 7 HĐTĐN -Khi A = x & B = 1 thì các công thức trên được viết ntn? Hs :… Bảy hằng đẳng thức … (x+2)(x2-2x+4) Hoạt động 3 : Ghi nhớ 7 hằng đẳng áp dụng a). Tính: (x – 1) (x2 + x + 1) = x3 -1 b). Viết 8×3 – y3 dưới dạng tích 8×3-y3=(2x)3-y3=(2x – y)(4×2…

4 1,262 2

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Danh mục: Ngữ văn

… thuộc 5 hằng đẳng thức đã học.2. Làm các bài tập: 27b; 28 SGK tr 14 và 16b,c; 18 tr 5 SBT.3. Xem trước §5 Những hằng đẳng thức đáng nhớ tr 14 SGK Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Củng … B (5)− −Phát biểu hằng đẳng thức (5) thành lời Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ( tiếp)Bài tập tại lớp Bài 27a tr 14 SGK: Viết các biểu thức sau dưới dạng … .(3y) + (3y)=8x +36x y +54x y + 27yTa có:3 3 2 2 33 21 1 1 1b,( x -3) = ( x) -3.( x) .3+3. x.3 -32 2 2 21 9 27= x – x + x – 27 8 4 2 Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)5…. 11 479 1

Tiết 4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ pdf

Danh mục: Toán học

6 677 0

Những hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng potx

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

5 424 1

những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp

Danh mục: Toán học

11 510 0

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page