Bài tập tiếng anh 4 unit 8 what subjects do you have today?

những bài tập vào buổi tối cuối tuần giờ anh 4 tuần 15 unit 8: Phần cơ bản. Nội dung của phiếu bài bác tập nằm gọn vào lịch trình học tập của tuần 15. Nhằm giúp những em củng chũm lại kỹ năng, ôn tập và tập luyện môn giờ anh lớp 4. Chúc những em học tập tốt!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Exercise 1: Jumbled words.( Sắp xếp các vần âm xáo trộn thành tự đúng.)

*
*
*
*
*
*

Exercise 2: Fill the words khổng lồ the right pictures. ( Điền từ bỏ chỉ môn học vào ttrẻ ranh phù hợp.)

*

1. ________________________

*

2. __________________________

*

3. _________________________

*

4. __________________________

*

5.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 4 unit 8 what subjects do you have today?Xem thêm: Quoc Dai: Nghe Tải Album Quốc Đại Đang Định Bỏ Hát Thì Bất Ngờ Gặp Ông Xã Cẩm Ly

_________________________

*

6. _________________________

Exercise 3: Fill the missing words. ( Điền các trường đoản cú đến sẵn vào địa điểm trống phù hợp.)

onfavoriteloveSciencewhensubjects

1. What _____ bởi you have sầu today?

2. Maths, Art, _____ and Music.

3. What"s your _____ subjects?

4. Oh, I _____ English.

Xem thêm: Trường Đại Học Tài Chính Marketing 2020, Trường Đh Tài Chính

5. _____ bởi you have English?

6. I have it ______ Mondays, Tuesdays, Thursdays & Friday.

Exercise 4: Look at the pictures and answer the questions. ( Nhìn tranh con và trả lời câu hỏi.)


Chuyên mục: Thư Viện Đề Thi