Bài tập trắc nghiệm câu trực tiếp gián tiếp

Website Luyện thi online miễn giá thành,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn giá tiền,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn chi phí https://xettuyentrungcap.edu.vn/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm câu trực tiếp gián tiếp

Câu loại gián tiếp trong Tiếng Anh, trắc nghiệm tiếng anh, 85 thắc mắc trắc nghiệm Tiếng Anh siêng đề lời nói thẳng cùng gián tiếp, bài tập trắc nghiệm câu trực tiếp gián tiếp violet, các bài tập luyện trắc nghiệm Reported speech with gerund, Những bài tập về câu tường thuật lớp 12, bài tập đưa câu thẳng sang con gián tiếp bao gồm đáp an


Xem thêm: Tử Vi Cung Bạch Dương Năm 2017, Tử Vi Năm 2017 Cho Người Cung Bạch Dương

*
Các thì trong giờ anh, tiếng anh sâu xa


Xem thêm: Tổng Hợp Ý Kiến Nhận Xét Của Tổ Chức Đoàn Thể Đối Với Đảng Viên Dự Bị

Câu con gián tiếp trong Tiếng Anh, trắc nghiệm giờ anh, 85 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh chăm đề lời nói thẳng cùng loại gián tiếp, những bài tập trắc nghiệm câu thẳng loại gián tiếp violet, những bài tập trắc nghiệm Reported speech with gerund, Bài tập về câu trần thuật lớp 12, những bài tập gửi câu thẳng lịch sự gián tiếp gồm đáp an, Những bài tập trắc nghiệm reported SPEECH with GERUND violet, các bài tập luyện Reported Speech lớp 11, các bài luyện tập trắc nghiệm ve loi noi gián tiếp, bài tập câu con gián tiếp, Câu con gián tiếp quan trọng đặc biệt, Các ví dụ về câu thẳng gián tiếp, Những bài tập câu trực tiếp con gián tiếp nâng cấp, Câu thẳng loại gián tiếp lớp 8, Chuyển các câu sau lịch sự câu con gián tiếp, những bài tập câu trực tiếp gián tiếp violet, Lý ttiết câu trực tiếp con gián tiếp

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢICâu gián tiếp vào Tiếng Anh

1. Định nghĩaCâu gián tiếp vào Tiếng Anh

- Câu trực tiếp: Câu trực tiếp là tiếng nói lên đường trực tiếp từ bỏ fan nói với thường được đặt trong dấu ngoặc knghiền. Ví dụ: "I am hungry", Bob said. - Câu loại gián tiếp: Câu con gián tiếp giỏi nói một cách khác là câu tường thuật là thuật lại lời nói của bạn không giống, ko thuật lại khá đầy đủ các trường đoản cú ngữ cơ mà ý nghĩa sâu sắc vẫn không thay đổi với không phía trong dấu ngoặc knghiền. Ví dụ: Bob said he was very hungry.

2. Cách chuyển đổi câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp (câu tường thuật)

*Những biến đổi về thì của hễ từ
Thì nghỉ ngơi câu trực tiếpThì sống câu loại gián tiếp
1. Hiện tại đối chọi (Simple Present)Ex: “I work for a post office”, she said. Quá khứ đối kháng (Simple Past)She said she worked for a post office.
2. Lúc Này tiếp tục (Present Continuous)Ex: “I am feeling ill” Tom said to meQuá khứ tiếp diễn (Past Continuous)Tom told me that he was feeling ill.
3. Lúc Này xong xuôi (Present Perfect)Ex: Tom said: “I haven’t done it”Quá khứ xong (Past Perfect) Tom said he hadn’t done it
4. Hiện tại ngừng tiếp diễnEx: “I’ve sầu been waiting for 2 hours”, Jaông chồng saidQuá khđọng hoàn thành tiếp diễnJaông chồng said he had been waiting for 2 hours.
5. Quá khđọng đối kháng (Simple Past)Ex: “I didn’t vị it”, he said. Quá khứ xong xuôi (Past Perfect)He said he hadn’t done it
6. Quá khứ đọng tiếp nối (Past Continuous)Ex: “I was lying”, he said. Quá khứ đọng xong xuôi tiếp diễn ( Past perfect Continuous)He said he had been lying
7. Quá khứ đọng dứt (Past Perfect)Ex: “I had already done my homework”, Bob said. Quá khđọng dứt (Past Perfect)Ex: Bob said he had already done his homework.
8. Tương lai đối kháng (Simple Future)Ex: “I’ll buy it”, Tom said. Tương lai sinh hoạt thừa khđọng (Future in the past)Tom would buy it.
Trong khi, còn tồn tại một số trong những đổi khác với những cồn tự kthảng hoặc ktiết (modal verbs)
Câu trực tiếpCâu loại gián tiếp
CanCould
Must/ have sầu toHad to
MayMight
WillWould
Shall/ ShouldShould
Needn’tDidn’t have to
*Chuyển trạng từ chỉ nơi chốn và thời hạn theo quy luật:
Câu trực tiếpCâu loại gián tiếp
ThisEx: “I want khổng lồ buy this pen. ”ThatShe said she wanted to buy that pen.
TheseEx: “I want khổng lồ buy these pens. ”ThoseShe said she wanted to lớn buy those pens.
HereEx: “I want khổng lồ sit here. ”ThereEx: She said she wanted lớn sit there.
NowEx: “I am sitting in front of TV now. ”ThenShe said she was waiting in front of TV then.
TodayEx: “Today I have sầu a test”That dayShe said she had a test that day.
YesterdayEx: “I had a demo yesterday. ”The day before/ The previous day. She said she had a kiểm tra the day before.
TomorrowEx: “I’ll have sầu a test tomorrow. ”The next day/ The following day. She said she would have sầu a demo the next day.
AgoEx: “I had a kiểm tra 2 days ago. ”BeforeShe said she had had a chạy thử 2 days before.
Last nightEx: “I watched TV with my mother last night. ”The night before/ The previous night.She said she had watched TV with her mother the night before.
Next weekEx: “I will go on a picnic next week. ”The following week/ The week after.She said she would go on a picnic the following week.
The day before yesterdayEx: “I had a kiểm tra the day before yesterday. ”Two days before/ earlierShe said she had had a thử nghiệm 2 days before.
*Txuất xắc thay đổi đại từ:- Đại tự nhân xưng
Câu trực tiếpCâu gián tiếp
IHe/ she
We/ youThey
You (trường hợp là công ty ngữ)They/ I/ he/ she
MeHim/ her
UsThem
You (trường hợp là tân ngữ)Them/ me/ him/ her
- Đại từ bỏ ssống hữu:
Câu trực tiếpCâu loại gián tiếp
MyHis/ her
OurTheir
YourTheir/ my/ his/ her
MineHis/ hers
OursTheirs
YoursTheirs/ mine/ his/ hers
- Đại trường đoản cú this/ that, these/ those+ “This, that” hoàn toàn có thể đổi thành “it”+ “These, those” rất có thể đổi thành “that/ them”Ví dụ: Mary said: “This is the first time I’ve broken my arm. ”→ Mary said that it was the first time she had broken her arm.

3. Tường thuật câu kể (Statements)

S1 + say(s)/ said (that)+ S2 + verbS1 + tell(s)/ told + O + (that) + S2 + verbVí dụ: “I feel really fed up with my job. ” said Susan. → Susan said that she felt really fed up with her job. → Susan told me that she felt really fed up with her job.

4. Tường thuật câu hỏiCâu con gián tiếp trong Tiếng Anh

*Câu hỏi Yes/No:S + asked/ wanted lớn know/ wondered + if/ weather+ S + V- Thêm If/ Whether nhằm khởi đầu mang đến mệnh đề tường thuật. - Trật từ câu hỏi (hễ từ trước công ty ngữ) chuyển thành đơn chiếc trường đoản cú câu đề cập (chủ ngữ + rượu cồn từ). Bỏ do/does/did trường hợp gồm, đổi thì của rượu cồn từ bỏ vào mệnh đề tường thuật hạ thấp vượt khđọng một thì với thay đổi những yếu tố khác ví như địa tự, sở hữu, tân ngữ, những từ chỉ thời gian, nơi chốn,…Ví dụ: “Are you angry?” he asked. → He asked if/whether I was angry. *Wh-questions (Câu hỏi gồm tự nhằm hỏi: what, where, when, how…)S + asked (+O)/ wanted lớn know/ wondered + what/ who/…. + S+V- Không dùng If/ Whether nhưng mà cần sử dụng lại những tự để hỏi sẵn có (what/ where/ when,…) nhằm khởi đầu mang đến mệnh đề tường thuật. - Các biến đổi không giống thực hiện y như Khi tường thuật thắc mắc Yes/NoVí dụ: “What are you talking about?” said the teacher. → The teacher asked us what we were talking about. 5. Tường thuật câu nghĩa vụ, cầu khiến cho, lý giải, đe dọa, lời mời, ngỏ ý …*Khẳng định:S + told/ asked/ advised/ reminded/ agree/ offer/ refuse. . . + O + to-VVí dụ: “Please wait for me here, Mary. ” Tom said. (yêu thương cầu)→ Tom told Mary to lớn wait for hyên ổn there. *Phủ định:S + told/ asked/ advised/ reminded/ agree + O + NOT to-VVí dụ: “Don’t talk in class” the teacher said khổng lồ us. → The teacher told us not to lớn talk in class.

6. Tường thuật lời đề nghịCâu con gián tiếp vào Tiếng Anh

S + suggested + ( someone ) + V_ingVí dụ: “Why don’t you skết thúc her some flowers?” he said. → He suggested me sending her some flowers. 7. Tường thuật cùng với câu điều kiệnNếu trong lời nói trực tiếp tất cả câu ĐK, thì chỉ bao gồm câu điều loại I là bao gồm sự thay đổi về THÌ, nhì nhiều loại câu ĐK còn lại thì vẫn giữ nguyên vẻ ngoài cồn trường đoản cú của bọn chúng. Ví dụ: “If I have a time, I will visit her,” he said. → He said that if he had time, he would visit her.

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNGCâu con gián tiếp trong Tiếng Anh

Task 1. Rewrite these following sentences with the same meaning1. She said, "I am reading. "→ She said that. . . . . . . 2. They said, "We are busy. "→ They said that …. . . . . . . 3. He said, "I know a better restaurant. "→ He said that. . . . . . . . . 4. She said, "I woke up early. "→ She said that. . . . . . . 5. He said, "I will ring her. "→ He said that. . . . . . . 6. They said, "We have sầu just arrived. "→ They said that. . . . . . . 7. He said, "I will clean the car. "→ He said that. . . . . . . 8. She said, "I did not say that. "→ She said that. . . . . . . 9. She said, "I don't know where my shoes are. "→ She said that. . . . . . . 10. He said: "I won't tell anyone. "→ He said that. . . . . . . Hướng dẫn giải:1. She said that she was reading. 2. They said that they were busy. 3. He said that he knew a better restaurant. 4. She said that she had woken up early. 5. He said that he would ring her. 6. They said that they had just arrived. 7. He said that he would clean the car. 8. She said that she had not said that. 9. She said that she did not know where her shoes were. 10. He said that he would not tell anyone. Task 2. Rewrite these following sentences with the same meaning1. "Where is my umbrella?" she asked. → She asked. . . . . . . 2. "How are you?" Martin asked us. → Martin asked us. . . . . . . 3. He asked, "Do I have sầu to lớn vì it?"→ He asked. . . . . . . ……4. "Where have sầu you been?" the mother asked her daughter. → The mother asked her daughter. . . . . . . 5. "Which dress do you lượt thích best?" she asked her boyfrikết thúc. → She asked her boyfriend. . . . . . . 6. "What are they doing?" she asked. → She wanted khổng lồ know. . . . . . . 7. "Are you going to the cinema?" he asked me. → He wanted khổng lồ know. . . . . . . 8. The teacher asked, "Who speaks English?"→ The teacher wanted to know. . . . . . 9. "How bởi you know that?" she asked me. → She asked me. . . . . . . 10. "Has Caron talked to lớn Kevin?" my frikết thúc asked me. → My frikết thúc asked me. . . . . . . Hướng dẫn giải:1. She asked where her umbrella was. 2. Martin asked us how we were. 3. He asked if he had lớn vì it. 4. The mother asked her daughter where she had been. 5. She asked her boyfrikết thúc which dress he liked best. 6. She wanted to know what they were doing. 7. He wanted to know if I was going lớn the cinema. 8. The teacher wanted to know who spoke English. 9. She asked me how I knew that. 10. My friover asked me if Caron had talked to Kevin. Task 3. Rewrite these following sentences with the same meaning1. The doctor said to me, “You should thua weight. ”The doctor advised me. . . . . . . 2. Mary said, “Let’s go lớn a movie. ”Mary suggested. . . . . . . 3. “I didn’t break the windows”, Bill said. Bill denied. . . . . . . …. 4. “You told a lie, Tom”, she said. She accused Tom. . . . . . . 5. “I can’t go to lớn your birthday buổi tiệc nhỏ next Saturday evening, Jack”, said Mary. Mary apologized for. . . . . . . Hướng dẫn giải:1. The doctor advised me lớn chiến bại weight. 2. Mary suggested going to a movie3. Bill denied breaking the windows4. She accused Tom of telling a lie. 5. Mary apologized for not going to lớn Jack’s birthday tiệc ngọt next Saturday evening. Task 4. Rewrite these following sentences with the same meaning1. “I won’t help you with your homework. Never ! ” Jane said to lớn me. Jane refused. . . . . . . . 2. Joe said, “Please come khổng lồ my buổi tiệc ngọt. ”Joe invited. . . . . . . . 3. Mr. Gray said, “Don’t play in the street. ”Mr. Gray warned the children not. . . . . . . 4. “Would you lượt thích to lớn come on a picnic with us?They invited. . . . . . . 5. “Please don’t tell anybody toàn thân what happened. ”He asked. . . . . . . Hướng dẫn giải:1. Jane refused lớn help me with my homework. 2. Joe invited me to his tiệc nhỏ. 3. Mr. Gray warned the children not to play in the street. 4. They invited me lớn come on a picnic with them. 5. He asked me not to lớn tell anytoàn thân what had happened. Task 5. Rewrite these following sentences with the same meaning1. “If you don’t give me a pay rise. I’ll resign. ”She threatened. . . . . . 2. “I’ll finish the work by the kết thúc of this week. ”John promised. . . . . . 3. “You ought khổng lồ take a break, Andrew. ”She advised. . . . . . 4. “Don’t forget lớn go to lớn the supermarket after work. ”They reminded. . . . . . 5. “Why don’t we sing a few songs?”He suggested. . . . . . . Hướng dẫn giải:1. She threatened me to resign if I didn’t give sầu her a pay rise. 2. John promised to lớn finish the work by the kết thúc of that week . 3. She advised Andrew khổng lồ take a break. 4. They reminded khổng lồ go lớn the supermarket after work. 5. He suggested singing a few songs. Task 6. Chuyển những câu sau về dạng câu trằn thuật1. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said. . . . . . . . 2. “What would you bởi vì if you had three days off ?” I asked hlặng. . . . . . . . 3. “I would have come lớn see you if I had known your address, Jim” she said. . . . . . . . 4. “I’m sure she will help you if you ask her. ” , he told me. . . . . . . 5. “If Today were Sunday, we wouldn’t go to school. ” They said to lớn me. . . . . . . . 6. She said to me, “If I were you, I wouldn’t tell her about this. . . . . . . . 7. “There would not be enough seats if a lot of guests came. ”. . . . . . . 8. “You will be surprised if you meet hyên. ” , Peter said to lớn Lindomain authority. . . . . . . . 9. The boy said : “I won’t be strong if I don’t swim everyday. ”. . . . . . . 10. “What would you bởi vì if you saw a snake ?” Nam asked Nga. . . . . . . . Hướng dẫn giải:1. She said if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends. 2. I asked hyên ổn what he would do if he had (had) three days off. 3. She told Jlặng that she would have come if she had known his address. 4. He told me that he was sure she would help if I asked her. 6. They told me that if that day had been Sunday, they would have gone to school. 7. She told me that if she were me, she would have told her about that. 8 . If a lot of guest had come, there would have sầu been not enough seats. 9. Peter told Linda that she would be surprised if she met hyên. 10. The boy said that he would not be strong if he did not swim everyday. Task 7. Chuyển những câu sau về dạng câu è thuật1. “We’ll have lunch outside in the garden if it’s not cold. ” ,Mr John said. . . . . . . . 2. “Tom would win more races if he trained hard. ” , The man said. . . . . . . . 3. “If you feel like a chat, phone me tonight. ” David said to lớn me. . . . . . . . 4. “If you isn’t eating so much junk food, you would be a lot fitter. ” Mother said. . . . . . . . 5. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam. ” , our teacher said. . . . . . . . 6. “If I knew her hobbies, I could let you know. ” He said to me. . . . . . . . 7. “If I won the lottery, I would buy a new car. ” , the man said. . . . . . . . 8. “If you had listened lớn my advice, you wouldn’t have sầu made such a big mistakes. ” Julia said khổng lồ LiLi. . . . . . . . Hướng dẫn giải:1. Mr John said that they would have lunch outside in the garden if it was not cold. 2. The man said that Tom would have sầu won more races if he had trained. 3. David told me lớn phone hyên ổn that night if I felt lượt thích a chat. 4. My mother told me that I would be a lot fitter if I had not been eating so much junk food. 5. Our teacher said that she would be surprised of Mary did not pass the exam. 6. He told me that he could have sầu let me known if he had known her hobbies. 7. The man said that he would have sầu bought a new oto if he had won the lottery. 8. Julia told LilLi that she would not have made such a big mistake if she had listened to lớn Julia’s advice. Task 8. Chọn giải đáp đúng tuyệt nhất. 1. Jaông chồng asked me _____. A. where vày you come from? B. where I came fromC. where I came from D. where did I come from?2. She asked me _____ I liked pop music. A. when B. what C. if D. x3. The doctor ____ him to take more exercise. A. told B. tell C. have told D. are telling4. I wanted to lớn know_____ return trang chính. A. when would she B. when will she C. when she will D. when she would5. Claire told me that her father____ a race horse. A. owns B. owned C. owning D. A và BHướng dẫn giải:1. C2. C3. A4. D5. DTask 9. Here are some things that Sarah said khổng lồ you:
I’ve sầu been to lớn the Untied States. I can’t drive.
I don’t have any brothers or sisters. I don’t like fish.
I’m working tomorrow evening. Dave is lazy.
Jane has a very well – paid job. Jane is a friend of mine.
But later Sarah says something diffierent to lớn you. What vì chưng you say?
SarahYou
1 Dave sầu works very hard. But you said he was lazy.
2 Let’s have sầu fish for dinner. But. . . . . . .
3 I’m going to buy a oto. . . . . . . .
4 Jane is always short of money. . . . . . . .
5 My sister lives in Paris. . . . . . . .
6 I think New York is a great place. . . . . . . .
7 Let’s go out tomorrow evening. . . . . . . .
8 I’ve sầu never spoken to lớn Jane. . . . . . . .
Hướng dẫn giải:2. But you said you didn’t lượt thích fish3. but you said you couldn’t drive4. But you said she had very well-paid job5. But you sai you didn’t have any brothers or sisters6. But you said you had never been khổng lồ the United States7. But you said you were working tomorrow evening8. but you said she was frikết thúc of yours. Task 10. Somebody says something lớn you which is the oppsite of what they said earlier. Complete the answers. 1. A: That restaurant is expensiveB: Is it? I thought you said it was cheap. 2. A: Sue is coming lớn the tiệc nhỏ tonight. B: Is she? I thought you said she …………………3. A: Sarah likes Paul. B: Does she? Last week you said …………………. . 4. A: I know lots of people. B: Do you? I thought you said ……………………5. A: Jane will be here next week. B: Will she? But didn’t you say …………………. . Hướng dẫn giải:2. she wasn’t coming somewhere else/ … she was staying at home page. 3. she didn’t lượt thích him4. you didn’t know anybody5. she wouldn’t be here

Chuyên mục: Thư Viện Đề Thi