Bài tập word form lớp 8

Bài tập Word Form lớp 8 có đáp án

Bài tập Word Form lớp 8 Unit 6 do Tìm Đáp Án tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các từ nằm trong chủ đề Festivals in Vietnam ở Tiếng Anh 8 mới đi kèm đáp án.Bạn đang xem: Bài tập word form lớp 8 có đáp án

Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ từ vựng cũng như các dạng thức của chúng ở vai trò tính từ, động từ, trạng từ và danh từ xuyên suốt từ Unit 6, có đáp án giúp học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 8 và Ngữ Văn lớp 8. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Word Form lớp 8 Unit 6

Bài tập Word Form lớp 8 Unit 6

Bản quyền thuộc về xettuyentrungcap.edu.vnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. The king and the queen were always _______ to keep the princess away from spindles. (care)

2. Is The False Grandmother one of the ____________ versions of Little Red Riding Hood? (origin)

3. The king wanted to repay his servant’s ____________ in another way. (loyal)

4. The fox ____________ stole the egg by distracting the mother with a rock. (cunning)

5. Saint Giong heard an ________ that the emperor needed brave men to protect the country. (announce)

6. The first thing that saved All Baba was his lack of ____________. (greedy)

7. The villagers talked about the knights’ __________ when they fought against the dragon. (brave)

8. Saint George is one of the most ____________ heroes in the western world. (legend)

9. Everyone was scared when the witch made the dog _________ disappear. (magic)

10. Tam’s stepmother and half-sister were ______ and wicked. (cruelty)

11. Giving gifts to servants is an example of King’s ____________. (generous)

12. Princess Elsa ____________ magic that allows her to control and create ice and snow. (possession)

13.


Bạn đang xem: Bài tập word form lớp 8


Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Năm 2019 Của 63 Tỉnh Thành


Xem thêm: Y Khoa Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Trường Đại Học Y Dược, Đại Học Quốc Gia Hà Nội


Once upon a time there was a happy and ________ ladybug. (cheer)

14. ____________, his parents passed away when he was 12 years old. (fortune)

15. The princess was so ____________ that she lost her ability to speak. (fright)

16. Although the old and wicked fairy was not invited, she came to the _____ anyway. (celebrate)

-The end-

Đáp án bài tập Word Form lớp 8 Unit 6

1. careful

2. original

3. loyalty

4. cunningly

5. announcement

6. greediness

7. bravery

8. legendary

9. imaginary

10. cruel

11. generosity

12. possesses

13. cheerful

14. Unfortunately

15. frightened

16. celebration

Trên đây Tìm Đáp Án đã giới thiệu Bài tập Word Form lớp 8 Unit 6. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 6, .... được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.


Chuyên mục: Thư Viện Đề Thi