Hỏi Đáp

Mẫu bản tự đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh 2022

Bản tự xét hạnh kiểm

Phiếu hạnh kiểm được sử dụng vào cuối mỗi học kỳ hoặc năm học để học sinh tự đánh giá việc học tập của mình và việc tuân thủ các tiêu chuẩn của nhà trường và là một mẫu rất quan trọng đối với lớp học, trường học và với tư cách là học sinh. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu tự đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh năm 2022.

quyet dinh so 52 2013 QD TTg

1.Phiếu tự đánh giá của sinh viên là gì?

Tự đánh giá hạnh kiểm của học sinh là hình thức học sinh tự đánh giá vào cuối mỗi học kỳ hoặc mỗi năm trong quá trình rèn luyện và việc chấp hành quy định của nhà trường.

Nội dung của phiếu tự đánh giá của học sinh cần trình bày các thông tin cơ bản như: chức danh nghề nghiệp cấp quốc gia, chức danh nghề nghiệp, tên học sinh, lớp, điểm mạnh, điểm yếu và những vi phạm của học sinh trong năm học. Đây là một trong những cơ sở để giáo viên xếp loại hạnh kiểm học sinh. Ngoài ra các bạn cũng có thể xem thêm hồ sơ xếp loại hạnh kiểm của học sinh. Vì vậy, đây là hai mẫu tự đánh giá hành vi của học sinh, hãy đọc tiếp.

2.2022 Mẫu Phiếu tự đánh giá hạnh kiểm của học sinh

Trong nội dung của bộ quy tắc ứng xử của sinh viên cần bao gồm những thông tin cơ bản như chức danh công việc, họ tên sinh viên, lớp, điểm mạnh, điểm yếu và những vi phạm của sinh viên trong năm. Đây là một trong những cơ sở để giáo viên xếp loại hạnh kiểm học sinh. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm hồ sơ xếp loại hạnh kiểm của học sinh. Sau đây là mẫu biểu điểm tự đánh giá hạnh kiểm học sinh năm 2022 để các bạn tham khảo:

Mẫu 1:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc————-

Đánh giá cá nhân

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm…

Họ và tên: …………………………………………………………………….

Học sinh lớp: ………Trường: ………………

Trong học kỳ…năm học 2021-2022 vừa qua, tôi có những điểm mạnh và điểm yếu sau:

+ Ưu điểm:

Trong học kỳ vừa qua, tôi đã đạt được những ưu điểm sau:

Học tập: …………………………………………………….

Kỷ luật: …………………………………………..

Hoạt động thể thao: ………………………………………….

Các câu hỏi khác: ……………………………………………………………

Xem Thêm : Trận đấu Bóng đá Tiếng Anh Là Gì? – U-League.vn

+ Về nhược điểm:

Tuy nhiên, tôi đã mắc lỗi sau:

– Vắng mặt có lý do:…….lần.

– Vắng mặt không lý do:  ….lần.

– Đi học muộn:  …..lần.

– Nói to trong lớp: …..lần.

– Gây rối, mất đoàn kết trong lớp:……..lần.

– Vô lễ với thầy:……..lần.

…………………………………………………….

Dựa trên những ưu điểm và nhược điểm trên, tôi xin tự đánh giá về hành vi của mình như sau:

+ Tự đánh giá hành vi: ………………..

Ngoài ra, em cũng xin có một số góp ý cho các môn học của học kỳ tới, mong các thầy cô xem xét.

+ Ý kiến ​​cá nhân:

Trên đây là đánh giá của cá nhân tôi. Em mong cô giáo nhận xét, đánh giá và cho điểm về hạnh kiểm của em.

Trong học kỳ tới, em hứa sẽ học tập chăm chỉ hơn, chấp hành kỷ luật và có nhiều đóng góp cho lớp, cho trường. Cảm ơn rât nhiều!

Sinh viên (ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc——o0o————

Lòng tự trọng cá nhân

Xem Thêm : Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn ngắn nhất năm 2021

Học kỳ… (Năm học 20… – 20…)

Kính gửi: Thầy hiệu trưởng: ………………….

Tên tôi là: …………………………………………………………………

Học sinh lớp……………….Trường:……………………

Trong học kỳ vừa qua… (Năm học 20… – 20…), tôi có những điểm mạnh và điểm yếu sau:

– Về ưu điểm:……………………………………………..

Hoạt động thể thao: ……………………………………………

Nghiên cứu: …………………………………………….

Các câu hỏi khác……………………………………………………….

– Nhược điểm: Học kỳ trước tôi đã phạm những lỗi sau:

Vi phạm khác:……………………

* Tự đánh giá hành vi: …………………………………….

*Ý kiến ​​cá nhân: …………………………………………………

Trên đây là tự kiểm điểm của cá nhân tôi. Mong cô giáo nhận xét, cho điểm về hạnh kiểm của em…

Trong học kỳ tới, tôi sẽ cố gắng hết sức để tuân thủ các quy tắc và học tập chăm chỉ.

Cảm ơn bạn!

…ngày…tháng…năm…

Sinh viên

(ký, ghi rõ họ tên)

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button