Thời sự xã hội

TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI BAN CHẤPhường HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH THAM MƯU, GIÚP VIỆC TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI Tin tức sự khiếu nại Tin Trong Tỉnh Hệ thống văn uống phiên bản Văn bản của Tỉnh uỷ VĂN KIỆN-TƯ LIỆU VĂN KIỆN ĐẠI HỘI Đất nước - Con người
Xem cùng với cỡ chữ
*
*
Tương bội phản
*

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI BÀN DI ĐỘNG LÃNH ĐẠO BAN PHÒNG THÔNG TIN-TỔNG HỢPhường PHÒNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG KHOA GIÁO PHÒNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG
1 Đặng Ngọc Dũng Trưởng ban 3.822.423
2 Nguyễn Vnạp năng lượng Dũng Phó Trưởng Ban 3.817.923
3 Võ Đình Trà Phó Trưởng Ban 3.711.688
1 Dương Quốc Hùng Phó chống phú trách 3.822.882
2 Lê Bích Nam Chulặng viên 3.713.476
3 Lê Hoài Thanh Chulặng viên 3.827.689
4 Nguyễn Phú Chuyên ổn viên 3.817.490
5 Nguyễn Thị Giáng My Chuyên viên 3.822.882
6 Đặng Văn Thân Chuyên viên 3.713476
1 Trần Thị Minh Tâm Trưởng phòng 3.828.139
2 Lê Đình Thủy Phó phòng 3.828.139
3 Nguyễn Thị Lan Chuim viên 3.828.139
4 Nguyễn Thị Vân Chi Chuyên ổn viên 3.828.139
5 Trương Đình Nhất Chuim viên 3.717973
1 Trịnh Công Nhận Trưởng phòng 3.710.922
2 Lê Thị Tkhô giòn Hiếu Phó phòng 3.817.490
3 Trương Vnạp năng lượng Trung Phó phòng 3710922
4 Võ Thị Thu Tình Chuyên ổn viên 3710922
5 Đào Đặng Hiền Linh Chuim viên 3710922
1 Võ Đình Ngân Trưởng phòng 3.827.689
2 Lê Hoàng Nguyên Phó phòng 3.828.131
3 Trần Vnạp năng lượng Quyết Phó phòng 3.717.973
4 Võ Đức Thắng Chuyên ổn viên 3.828.131
5 Trần Thị Tmùi hương Thương Chuyên ổn viên 3.828.131


Chuyên mục: Tin Tức