Bảng kiểm điểm đảng viên năm 2017

Để nhìn nhận và đánh giá lại hạn chế, thiếu thốn sót của bạn dạng thân, Đảng viên những đề nghị từ bỏ làm bản kiểm điểm làm cho căn cứ nhận xét, xếp loại quality mỗi cuối năm. Dưới đấy là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm theo mức sử dụng tiên tiến nhất trên Hướng dẫn số 21.

Bạn đang xem: Bảng kiểm điểm đảng viên năm 2017


*
Mục lục bài xích viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN


Năm.............

Họ với tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chủ yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi cỗ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, tác dụng đạt được

1. Về bốn tưởng bao gồm trị; phđộ ẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về bốn tưởng bao gồm trị………………………………..…………………………..

- Về phđộ ẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lối sống………………….……………………………..

Xem thêm: Hàm Xếp Hạng Có Điều Kiện Trong Excel, Xếp Hạng Theo Điều Kiện Trong Excel

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối làm cho việc……………………..……………………………..

- Việc đấu tranh chống, chống hầu như thể hiện suy thoái và khủng hoảng về tứ tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, “từ bỏ diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá thể. (Đối chiếu với 27 thể hiện, cá thể trường đoản cú nhận diện)………………………………………..…………..

Tự review về Lever thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

2. Về triển khai chức trách nát, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách nát, quyền hạn theo dụng cụ (Đảng, tổ chức chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- Kết trái triển khai các chỉ tiêu, trách nhiệm được giao vào năm………...……….

- Trách rưới nhiệm cá thể liên quan mang lại hiệu quả, tiêu giảm, điểm yếu ngơi nghỉ nghành nghề, địa pmùi hương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng vị mình phú trách……………………...….

Tự review về Lever thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

3. Việc triển khai khẳng định tu dưỡng, tập luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, lỗi và nguyên nhân

1. Hạn chế, điểm yếu (theo 03 câu chữ nêu trên)……………….……………

2. Nguyên ổn nhân của hạn chế, kmáu điểm………………………………………..

III. Kết quả hạn chế phần nhiều tiêu giảm, điểm yếu đã có được cấp cho tất cả thđộ ẩm quyền Kết luận hoặc được chỉ ra sống những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng giảm bớt, lỗi (đã có xung khắc phục; đang khắc chế, cường độ tương khắc phục; không được tương khắc phục); đông đảo khó khăn, vướng mắc (nếu như có); trách rưới nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự Đánh Giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

IV. Giải trình hồ hết vụ việc được gợi nhắc kiểm điểm (giả dụ có)

Giải trình từng sự việc được gợi nhắc kiểm điểm, nêu nguim nhân, khẳng định trách rưới nhiệm của cá thể so với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nát nhiệm của cá nhân so với hồ hết giảm bớt, lỗi của anh em (ví như có)

VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục và hạn chế tinh giảm, khuyết điểm

VII. Tự nhấn mức xếp các loại chất lượng

1. Xếp một số loại cán bộ, công chức, viên chức:

Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

Không ngừng nhiệm vụ

2. Xếp các loại Đảng viên:

Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

Không xong nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Đánh giá, xếp một số loại unique cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, reviews của bạn làm chủ, áp dụng cán cỗ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- Mức xếp nhiều loại unique công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời gian, cam kết, ghi rõ chúng ta tên cùng đóng dấu)

Đánh giá bán, xếp các loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, Review của chi ủy:..............................................................................

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Quần Chúng Góp Ý Đảng Viên Cuối Năm 2021, Biên Bản Góp Ý Đảng Viên

- Chi bộ lời khuyên xếp nhiều loại mức hóa học lượng:..............................................................


Chuyên mục: Tin Tức