Tin Tức

Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quy Chế Bầu Cử Trong Đảng, Tải Tập Tin

*

Vietnamese

*

English

Đang xem: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện quy chế bầu cử trong đảng

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, quy chế bầu cử cơ bản đáp ứng yêu cầu của việc bầu cử trong Đảng. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác bầu cử được cụ thể hóa, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy viên, đảng viên và đại biểu dự đại hội, góp phần thực hiện tốt công tác cán bộ trong toàn hệ thống chính trị. Tại Hội nghị, các đại biểu chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong Quy chế bầu cử cần sửa đổi, bổ sung như: Quy chế có nội dung chưa thực sự phù hợp, chưa sát thực tế, chưa chặt chẽ, bao quát hết các trường hợp thực tế.

Xem thêm: Bại Tướng Dư Quốc Đống Từ Trần, Bại Tướng Dư Quốc Đống

Xem thêm: Soạn Giáo Dục Công Dân Lớp 6, Gdcd Lớp 6, Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 6

Ở một số tổ chức đảng có ít đảng viên chính thức không lập được ban kiểm phiếu theo quy định; quy định số dư trong danh sách bầu cử và số lượng cần bầu từ 01 đến 02 người thường không được cấp ủy thực hiện.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhất trí với nội dung, bố cục của dự thảo báo cáo; đồng thời đề xuất một số nội dung vào dự thảo báo cáo như: Tại khoản 5, điều 16 đảm bảo thống nhất tại khoản 1, điều 16 đề nghị thay 1/3 bằng 30%, sửa lại thành: Trường hợp cần bầu lấy số lượng 1 người thì danh sách bầu cử tối đa là 2 người, bầu lấy số lượng 2 người thì lấy danh sách bầu cử tối đa là 3 người; bầu lấy số lượng 3 người thì danh sách bầu cử tối đa là 4 người, bầu lấy số lượng 4 người trở lên thì danh sách bầu cử có số dư tối đa không quá 30% số lượng cần bầu. Danh sách trích ngang của các ứng cử viên nên thể hiện rõ chức danh, lý lịch trích ngang để các đại biểu nắm được thông tin cụ thể hơn, tránh trường hợp ứng cử viên trùng họ tên, tuổi, ngày, tháng, năm sinh… Ngoài ra, đối với trách nhiệm của bí thư cấp ủy, trưởng ban tổ chức, cấp ủy cấp triệu tập đại hội, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị nên giao lại cho Tiểu ban nhân sự…

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đánh giá cao những ý kiến, đóng góp của các địa phương; đồng thời khẳng định đây là những ý kiến đóng góp xác đáng, tâm huyết xuất phát từ thực tiễn triển khai Quy chế bầu cử trong Đảng. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương giao tổ biên tập dự thảo tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các địa phương, từ đó hoàn chỉnh dự thảo báo cáo với Trung ương hoàn thiện Quy chế, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, mở rộng dân chủ đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, tính tổng thể, thống nhất, liên thông với các văn bản của Đảng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button