Biên bản bàn giao hồ sơ sổ sách

Mẫu biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tư liệu được sử dụng vào quá trình thanh toán thương thơm mại, thiết lập bán hàng hóa, tư vấn..... bài toán các tổ chức, cá thể với doanh nghiệp lớn tiếp tục bao gồm chuyển động thảo luận bàn giao chứng từ, tư liệu, làm hồ sơ. Mời độc giả xem thêm mẫu biên phiên bản chuyển giao tư liệu dưới đây.Mẫu biên bạn dạng chuyển giao công việcMẫu biên bạn dạng giao nhận tài liệuBiên bạn dạng bàn giao tài sản

Mẫu biên phiên bản chuyển nhượng bàn giao tư liệu new nhất

1. Biên phiên bản chuyển giao là gì?2. Mẫu biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tư liệu số 13. Mẫu biên bạn dạng bàn giao công việc, làm hồ sơ tư liệu số 24. Mẫu biên bản chuyển giao tư liệu số 35. Mẫu biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sản

1. Biên phiên bản chuyển nhượng bàn giao là gì?

Trong cuộc sống và quá trình khi chuyển giao lại cho những người không giống một vấn đề làm sao đó nlỗi tài sản, các bước, làm hồ sơ, hàng hóa,… hiện tại bản thân đã sở hữu cần có một biên phiên bản bàn giao rõ ràng. Biên phiên bản chuyển giao đang ghi lại rõ ràng đều đọc tin nlỗi tín đồ chuyển giao, fan dìm, nội dung bàn giao là gì,… Mặc mặc dù không tồn tại hiệu lực pháp luật nhưng lại biên bạn dạng chuyển giao sử dụng chứng minh cho các sự khiếu nại thực tiễn vẫn xảy ra, có tác dụng địa thế căn cứ pháp luật cho những vụ việc phát sinh sau này.

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao hồ sơ sổ sách


2. Mẫu biên phiên bản chuyển nhượng bàn giao tư liệu số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vày – Hạnh phúc………………….BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆUGiữa …(bên giao) và….(bên nhận)Hôm ni, ngày …. tháng ….. năm …. tại …… vẫn tiến hành cuộc họp chuyển nhượng bàn giao tư liệu giữa …. (bên giao) và …… (mặt nhận) tiến hành theo … của …… ngày …I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:1/ Bên giao:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: ……Bà: … Chức vụ: …2/ Bên nhận:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: …Bà: … Chức vụ: …Chủ tọa: Ông …Tlỗi ký: Ông …II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:Bên … đã tiến hành bàn giao tài sản đến bên … theo biểu những thống kê sau:Bảng thống kê gia sản bàn giaoSố TTTên tài sảnĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chúCộng:
Tổng giá bán trị: Bằng số …Bằng chữ …Kể từ ngày … số tài trên vị mặt …. chịu đựng trách rưới nhiệm làm chủ.Biên bản này lập thành 4 bạn dạng có mức giá trị giống hệt. Bên giao giữ lại 2 bạn dạng, bên nhận duy trì 2 phiên bản.CHỮ KÝ BÊN GIAOCHỮ KÝ BÊN NHẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆUHôm ni ngày…./…./….., tại Công tyChúng tôi bao gồm có:A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:1. Ông/ Bà :… Chức vụ:….Phòng: …2. Ông/ Bà …Chức vụ:…Phòng: …3. Ông/ Bà…. Chức vụ:… Phòng: …4. Ông/ Bà :… Chức vụ:…Phòng: …B. NGƯỜI BÀN GIAO:5. Ông/ Bà :… Chức vụ:… Phòng: …Đã cùng tiến hành chuyển nhượng bàn giao công việc với câu chữ như sau:1. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:TTNội dungNgười nhận bàn giaoKết luận12
2. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:TTNội dungNgười dìm bàn giaoKết luận12
Biên phiên bản xong vào tầm khoảng …….h…….phút cùng ngày. Các bên tsi gia thuộc độc nhất trí những nội dung trên.Biên phiên bản được lập thành …. (………….) bạn dạng, từng bên giữ 01 (một) phiên bản có mức giá trị pháp luật hệt nhau.Quản lý cỗ phậnNgười thừa nhận bàn giaoNgười bàn giao

CÔNG TY….......

Xem thêm: Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn, Trường Cao Đẳng Kinh Tế

Số: …/........ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc------------o0o----------- ......, ngày ...… tháng ...... năm đôi mươi......
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆUBên Giao:Họ tên:.........................................................................................................................Chức vụ:......................................................................................................................Trụ sở:.........................................................................................................................Bên Nhận:Họ tên:.........................................................................................................................Chức vụ:......................................................................................................................Công ty:.......................................................................................................................Trụ sở:.........................................................................................................................

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Công Nghệ 7 (Kèm Đáp Án), Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Công Nghệ Lớp 7

Chi ngày tiết tài liệu bàn giao:Bên GiaoBên Nhận

TÊN CƠ QUANSố: …../BBCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢNGiữa …(bên giao) và….(mặt nhận)Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. trên …… sẽ thực hiện cuộc họp chuyển giao tài sản thân …. (bên giao) và …… (mặt nhận) triển khai theo … của …… ngày …I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:1/ Bên giao:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: ……Bà: … Chức vụ: …2/ Bên nhận:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: …Bà: … Chức vụ: …Chủ tọa: Ông …Thỏng ký: Ông …II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:Bên … sẽ tiến hành bàn giao tài sản đến bên … theo biểu thống kê sau:Bảng thống kê tài sản bàn giaoSố TTTên tài sảnĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chúCộng:
Tổng giá bán trị: Bằng số …Bằng chữ …Kể từ thời điểm ngày … số tài bên trên vị mặt …. Chịu đựng trách nhiệm thống trị.Biên bạn dạng này lập thành 4 phiên bản có mức giá trị hệt nhau. Bên giao giữ lại 2 bản, bên nhấn giữ 2 bản.CHỮ KÝ BÊN GIAO Thư ký buổi họp CHỮ KÝ BÊN NHẬN Chủ tọa cuộc họp

*
Biên phiên bản bàn giao tài sản Mẫu biên bản giao nhận tài sản tiên tiến nhất Biên bản bàn giao hồ sơ, tang đồ gia dụng, phương tiện vi phạm hành bao gồm về hóa đơn Ban hành theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa solo Mẫu biên bản giao nhấn sổ bảo hiểm xã hội Biên bản chuyển giao sổ bảo đảm làng hội của người lao cồn

Chuyên mục: Thư Viện Đề Thi