Hỏi Đáp

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, công việc, tài sản mới nhất năm 2022

Biên bản bàn giao tài liệu

Trong cuộc sống và công việc, khi bàn giao tài sản, công việc, hồ sơ, vật dụng,… cho người khác thì cần phải có biên bản bàn giao. xa lạ. Biên bản bàn giao sẽ ghi cụ thể các thông tin như đối tượng bàn giao, bên nhận bàn giao, nội dung bàn giao… Tuy không có hiệu lực pháp lý nhưng biên bản bàn giao được dùng để chứng minh sự việc có thật xảy ra và làm căn cứ pháp lý. cho những vấn đề phát sinh sau này.

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Nhằm giúp các bạn nắm rõ cách lập biên bản bàn giao theo từng trường hợp cụ thể, luật dương gia cập nhật và giới thiệu đúng mẫu biên bản cuộc họp mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống và công việc như Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ , biên bản bàn giao tài sản, biên bản bàn giao công việc, các mẫu giấy bàn giao… Chúc các bạn tìm được mẫu ưng ý. Biên bản phù hợp với yêu cầu và tính chất công việc của bạn.

Mẫu biên bản bàn giao hay còn gọi là mẫu biên bản bàn giao do luật sư duong gia giới thiệu:

+ phút bàn giao, bài tập về nhà

+Biên bản bàn giao, bàn giao hồ sơ

+ Biên bản bàn giao tài sản

+ phút bàn giao, bài tập về nhà

1. Biên bản bàn giao công việc và mẫu tài liệu:

Tải xuống các ghi chú và tệp bàn giao

Mẫu biên bản bàn giao công việc và tài liệu dành cho các bạn sắp nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Các biên bản, tài liệu bàn giao sẽ giúp các bộ phận liên quan dễ dàng tiếp quản các công việc còn dang dở của bạn, để bộ máy hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp không bị gián đoạn. Xem mẫu biên bản bàn giao và tài liệu dưới đây.

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

———o0o——

Biên bản bàn giao công việc và tài liệu

Hôm nay là … /……./…….., tại công ty

Chúng tôi bao gồm:

Một. Trách nhiệm của Phòng Đại diện:

1. Ông/Bà: …Chức vụ: …Phòng: …

2. Thưa ông/bà…Chức vụ:…Phòng:…

3. ông bà…. Địa điểm: … Phòng: …

4. Ông/Bà: …Chức vụ: …Phòng: …

b. Người bàn giao:

5. Ông/Bà: …Chức vụ: …Phòng: …

Tham gia công tác bàn giao như sau:

1. Công việc bàn giao:

2. Hồ sơ bàn giao:

Biên bản kết thúc vào hồi ….h….phút cùng ngày. Các bên thống nhất nội dung trên.

Biên bản cuộc họp được lập thành … (………….) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Phần quản lý người nhận và chuyển giao

2. Ví dụ về biên bản bàn giao hồ sơ:

Tải xuống Biên bản bàn giao tài liệu

Mẫu biên bản bàn giao công văn được sử dụng trong các giao dịch thương mại, mua bán hàng hóa, tư vấn… Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thường xuyên có các công văn, tài liệu, biên bản về hoạt động trao đổi, bàn giao. Xem mẫu biên bản bàn giao dưới đây.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………, ngày……. mặt trăng ……. …

Biên bản bàn giao tài liệu

Người gửi:

Tên:…

Vị trí:…

Trụ sở chính: …

Xem Thêm : Sổ chủ nhiệm lớp 3 năm học 2022-2023 – Hoatieu.vn

Tới:

Tên: …

Vị trí:…

Công ty: …

Trụ sở chính: …

Chi tiết chuyển tệp:

01

02

03

04

05

06

Phân phối bởi

Người nhận

3. Ví dụ về biên bản bàn giao bất động sản:

Tải biên bản bàn giao bất động sản

Biên bản bàn giao tài sản được lập cho việc chuyển giao, bàn giao công việc, tài sản giữa bên giao và bên nhận, mẫu biên bản bàn giao này được lập theo các điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………………….

Biên bản chuyển giao tài sản

Giữa … (người gửi) và … (người nhận)

Hôm nay, hôm nay…có lẽ…. Buổi họp bàn giao tài sản giữa… được tổ chức tại…. (người chuyển nhượng) và … (người nhận) tuân theo … ngày …

Tôi/người tham dự:

1/ Gửi bởi:

Ông: …Chức vụ: …

Ông: …Chức vụ: …

Bà: …Chức vụ: …

2/Người nhận:

Ông: …Chức vụ: …

Ông: …Chức vụ: …

Bà: …Chức vụ: …

Chủ tịch: Ông

Thư ký: Thưa ngài…

ii/ Nội dung bàn giao:

Theo thống kê sau đây, một bên … đã chuyển giao tài sản cho … một bên:

Danh sách tài sản bàn giao

Tổng giá trị: Bằng số…

Sử dụng văn bản…

Xem Thêm : Công thức tính nồng độ mol, số mol và C nồng độ phần trăm

Kể từ ngày…… tài khoản trên do…. Chịu trách nhiệm quản lý.

Phút này có giá trị gấp bốn lần, bằng nhau. Bên giao giữ 2 bản, Bên nhận giữ 2 bản.

Chữ ký của người nhận hàng

Thư ký chủ trì cuộc họp

4. Ví dụ biên bản bàn giao:

Tải xuống biên bản bàn giao

Nhằm giúp các bạn biết cách viết biên bản bàn giao công việc đúng và đầy đủ trước khi nghỉ việc, điều động, chúng tôi đã cập nhật mẫu biên bản bàn giao công việc mới nhất được giới thiệu dưới đây. Biên bản bàn giao công việc giúp các bộ phận liên quan dễ dàng tiếp nhận công việc còn dang dở của bạn, giúp bộ máy hoạt động của công ty, nhà máy, cơ quan không bị gián đoạn. Vui lòng tham khảo trước.

Biên bản bàn giao công trình

Hôm nay, ngày…../…../20….., lúc:…..Chúng tôi gồm có:….

Bàn giao cho: … bộ phận: …. msnv:…..

Người bàn giao: …..Bộ phận: …..msnv: …

Lý do bàn giao: …

Nội dung công việc bàn giao như sau:

Bên chuyển giao đảm bảo rằng toàn bộ nội dung công việc đang được thực hiện đã được chuyển giao đầy đủ. Biên bản cuộc họp được lập thành ba bản, mỗi bên giữ một bản. /.

Nhận bàn giao nhân sự phòng hc-ns

5.Cách viết biên bản bàn giao và biên bản bàn giao:

 • Ghi rõ ràng, chính xác thời gian, địa điểm bàn giao và thời điểm lập biên bản
 • Liệt kê tất cả thông tin cá nhân cần thiết cho cả hai bên tham gia chuyển giao
 • Các thông tin quan trọng của tài sản như: tên, số lượng, nhận dạng, tình trạng thực tế, giá trị… phải được ghi chép cẩn thận
 • Nêu các điều khoản, trách nhiệm tài sản và lời hứa của hai bên
 • Đừng quên chữ ký của người gửi và người nhận, nhưng cũng cần hỏi kỹ chữ ký của người làm chứng của cả hai bên
 • 6. Chưa bàn giao công việc thì có được nghỉ việc không?

  Tóm tắt câu hỏi:

  Chào luật sư, tôi hiện là nhân viên tín dụng ngân hàng, có hợp đồng lao động thời hạn 1 năm từ 15/11/2014 đến 14/11/2015. Tôi xin nghỉ việc vì bận một số việc gia đình nên không gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, trong quá trình giao hàng, một khách hàng trốn nợ (khách hàng bắt đầu thu tiền từ tháng 10 và đã thanh toán đợt 1). Khi đó tôi có phải chịu trách nhiệm pháp lý về trường hợp nêu trên không và tôi có phải bồi thường hợp đồng nói trên không? Mong luật sư hỗ trợ về vấn đề trên và cách giải quyết (có thể nói chi tiết về luật).

  Cố vấn:

  Bạn là nhân viên vay vốn ngân hàng nhưng quyền, nghĩa vụ và các nội dung khác vẫn tuân theo quy định của Luật lao động 2019.

  Nếu hết hạn hợp đồng lao động thì bạn sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Tuy nhiên, tại thời điểm chấm dứt nếu có khách hàng chây ỳ nợ phải xử lý trực tiếp với khách hàng và bàn giao cho đơn vị xử lý theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010.

  “Điều 95. Chấm dứt cấp tín dụng, trả nợ, miễn lãi, giảm lãi

  1.Trường hợp tổ chức tín dụng phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng tín dụng thì có quyền chấm dứt cấp tín dụng và thu nợ trước hạn.

  2. Trường hợp khách hàng không thực hiện được khoản nợ đến hạn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, tổ chức tín dụng có quyền xử lý khoản nợ, tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh và Quy chế này. pháp luật. Việc trả nợ, giao dịch nợ và sắp xếp lại lịch mua hàng của các tổ chức tín dụng phải tuân theo các quy định của Ngân hàng Negara.

  3. Trường hợp bên vay, bên bảo lãnh không trả được nợ do phá sản thì việc thu nợ của tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

  4.Tổ chức tín dụng có quyền quyết định miễn, giảm các loại lãi suất, phí cho khách hàng theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng. “

  Hãy nhớ rằng các văn phòng tín dụng hoạt động theo chính sách nội bộ của riêng họ, vì vậy bạn cần tham khảo các văn phòng này để dễ dàng giải quyết.

  7. Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi chưa bàn giao công việc:

  Tóm tắt câu hỏi:

  Tôi nộp đơn xin việc vào ngày 6 tháng 1 năm 2017. Nếu tôi xin nghỉ việc vào ngày 6 tháng 2 năm 2017, tôi sẽ nghỉ việc trong vòng 30 ngày theo quy định của luật lao động và hợp đồng lao động có thời hạn một năm và có thông báo trước. Ngày hôm đó công ty bố trí cho tôi làm công việc khác chứ không bố trí người bàn giao công việc cho tôi. Vậy tại sao trong 30 ngày tôi xin nghỉ việc mà công ty không bàn giao công việc cụ thể, tôi xin nghỉ việc như vậy có vi phạm pháp luật không, công ty có quyền không trích tài khoản bảo hiểm xã hội của tôi. cảm ơn?

  Cố vấn:

  Điều 31 “Luật Lao động” 2019 về việc bố trí người lao động chuyển làm công việc ngoài hợp đồng lao động

  Do đó, khi công ty gặp một trong các trường hợp sau đây, công ty có quyền bố trí cho bạn chuyển công việc: do khó khăn đột xuất như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh… thực hiện các biện pháp phòng ngừa để khắc phục lao động tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện nước hoặc do nhu cầu sản xuất, vận hành. Nếu không, công ty của bạn không có quyền bố trí nhảy việc cho bạn.

  Theo như bạn giới thiệu thì hợp đồng lao động giữa bạn và công ty là hợp đồng xác định thời hạn. Bạn xác nhận rằng bạn đã gửi đơn nghỉ việc vào ngày 06/01/2017 và nghỉ việc vào ngày 06/02/2017, tức là bạn đã báo trước cho công ty 30 ngày. Vì bạn không nói lý do xin nghỉ việc nên có 2 trường hợp xảy ra:

  Trường hợp 1: Nếu lý do chấm dứt hợp đồng lao động của bạn thuộc một trong các quy định tại Điều 37 Khoản 1 của Luật lao động 2019 và bạn báo cho người sử dụng lao động biết trước 30 ngày thì bạn chấm dứt hợp đồng lao động trong theo quy định của pháp luật sau đây. Việc không bàn giao công việc là do lỗi của công ty, nếu công ty không yêu cầu bàn giao công việc thì bạn sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp 2: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu công ty báo trước 30 ngày nhưng lý do xin nghỉ không được quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật lao động 2019 là trái pháp luật. Trong trường hợp này, bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho công ty nửa tháng lương theo hợp đồng lao động quy định tại Điều 43 Khoản 1 Luật Lao động 2019.

  Ngoài ra, việc thôi việc đúng pháp luật chỉ liên quan đến trách nhiệm bồi thường của NLĐ khi thôi việc trái pháp luật được quy định tại Điều 43 Luật Lao động 2019. Việc tạm dừng đóng BHXH thuộc về NSDLĐ bất kể NLĐ có nghỉ việc đúng quy định hay không.

  Điều 47 “Luật Lao động” 2019 quy định trách nhiệm chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động như sau:

  “1. Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động chậm nhất 15 ngày trước khi hết hạn hợp đồng lao động xác định thời hạn.

  2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

  3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm xử lý sổ bảo hiểm xã hội, các giấy chứng nhận khác và hoàn trả các thủ tục mà người sử dụng lao động đã giữ của người lao động.

  4. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản thì người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã được ưu tiên trả tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của tập thể lao động thỏa thuận và ký kết hợp đồng lao động. “

  Do đó, trách nhiệm đóng sổ An sinh xã hội thuộc về công ty của bạn. Nếu công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn thì bạn có thể khiếu nại đến tổ chức công đoàn hoặc Thanh tra lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Rất có thể cơ quan giải quyết và buộc người sử dụng lao động phải đóng và trả sổ cho bạn.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button