Hỏi Đáp

Mẫu Biên bản mới nhất dùng cho mọi cuộc họp – LuatVietnam

Biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp là gì?

Biên bản cuộc họp là tài liệu quan trọng ghi lại những gì diễn ra trong cuộc họp, bao gồm nhiều thông tin và ý kiến ​​khác nhau của những người tham gia.

Tại mỗi cuộc họp, thư ký (người ghi biên bản) chịu trách nhiệm đếm số người tham dự và vắng mặt, đồng thời ghi lại tất cả các thông tin quan trọng trong quá trình diễn ra cuộc họp.

Vai trò của biên bản cuộc họp

Biên bản ghi lại những gì đã hoặc đang diễn ra trong cuộc họp. Đây được coi là một tài liệu lịch sử và không có hiệu lực pháp lý, nhưng có thể được sử dụng làm cơ sở để chứng minh rằng các sự kiện có thật đã xảy ra.

Dưới góc độ nội dung cuộc họp, đó có thể là những yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo, hoặc những ý kiến ​​đóng góp, xây dựng của các cá nhân, đơn vị liên quan để có thể điều chỉnh, sắp xếp và làm việc hiệu quả hơn.

Mặt khác, biên bản cuộc họp giống như lời nhắc nhở đối với các cá nhân và tổ chức đã ký vào biên bản, chuyển các cam kết sang danh sách việc cần làm.

Bên cạnh đó, biên bản cuộc họp sẽ giúp những người tham gia theo dõi, kiểm tra tính chính xác của các công việc cần thực hiện trước khi bắt đầu cuộc họp tiếp theo với nội dung tương tự.

Yêu cầu khi viết biên bản cuộc họp

Sự thành công của cuộc họp phụ thuộc một phần vào việc ghi biên bản cuộc họp và chuyển chúng đến các cá nhân và tổ chức có liên quan. Vì vậy, khi ghi biên bản cuộc họp cần lưu ý những vấn đề sau:

– Chuẩn bị mẫu biên bản cuộc họp

Không phải ai cũng có khả năng nắm bắt thông tin nhanh và ghi chép được hết nội dung cuộc họp nên việc chuẩn bị kỹ lưỡng mẫu biên bản theo đúng quy định và yêu cầu của cuộc họp là vô cùng quan trọng. Yêu cầu đơn vị.

Dù là cuộc họp gì thì biên bản cuộc họp cũng phải có một số nội dung cơ bản sau:

+thời gian và địa điểm cuộc họp;

+ Người tham gia

+Nội dung cuộc họp

+ Kết thúc cuộc họp.

– Ghi nhanh và đầy đủ

Người lập biên bản phải là người có tốc độ nhanh và đầy đủ các thông tin quan trọng. Quan trọng nhất là nên chuẩn bị sẵn sổ ghi chép hoặc máy tính để lưu thông tin trong trường hợp không có máy ghi âm.

Luôn đảm bảo rằng nội dung của biên bản cuộc họp chứa đựng những thông tin quan trọng và bắt buộc.

——Nội dung biên bản cuộc họp cần có trọng tâm

Ngoài việc ghi chép đầy đủ nội dung cuộc họp để những người không dự họp nắm được vấn đề, người ghi biên bản cuộc họp phải thể hiện được những điểm chính của cuộc họp, tránh dài dòng, lê thê, rườm rà. nội dung không cần thiết.

– Thông tin chính xác

Biên bản cuộc họp mô tả các sự kiện, thông tin được cung cấp và các thông tin trao đổi trong cuộc họp, vì vậy để đảm bảo tính khách quan, xác thực, người ghi biên bản không thêm, bớt, không bình luận về các ý kiến ​​trong cuộc họp.

Xem Thêm : Scrum Master Certification là gì? Làm thế nào để đạt được chứng chỉ CSM? – Học viện Agile

Đồng thời, để có độ tin cậy cao, biên bản họp phải được đọc to cho mọi người có mặt nghe, nếu thấy chỗ nào chưa phù hợp thì sửa chữa, tự nguyện ký vào biên bản để chịu trách nhiệm liên đới và liên đới.

Mẫu biên bản cuộc họp

Các cơ quan, đơn vị…

Số: …………………..

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

…………, ngày… tháng………

Phút

Giới thiệu về (1)……………………….

Hôm nay, vào hồi… giờ… ngày… tháng……………

Tại (2)………………………………………………..

Nội dung cuộc họp (3)……………….

I. Người tham gia:

1.Chủ tọa (4): Ông/Bà……………………Chức vụ:……………………

2. Thư ký (5):……………Ông/Bà Chức vụ:……………………

3. Thành phần khác (6):

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

Hai. Nội dung cuộc họp:(7)

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Ba. Bình chọn (nếu có):

– Tổng số phiếu: ………. phiếu bầu

– Số phiếu tán thành: … trên tổng số … %

Xem Thêm : Mã Zip iPhone là gì? Lấy mã Zip iPhone siêu đơn giản, xem ngay nhé!

-Số phiếu không tán thành:………Số phiếu tán thành, chiếm tỷ lệ…%

Bốn. Tóm tắt cuộc họp (8):

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc hồi … giờ … ngày …. Tháng…năm…, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp thống nhất và ký tên.

Biên bản cuộc họp được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Thư ký

(ký, ghi rõ họ tên)

Chủ sở hữu

(ký, ghi rõ họ tên)

Các thành viên khác

(ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi biên bản cuộc họp

(1)(3) Các chủ đề chính và trọng tâm của cuộc họp

Ví dụ: công nhận cuộc thi năm 2018, cuộc họp tháng 3 năm 2019,…

(2) Các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức họp.

(4) Người điều hành: Người nêu vấn đề chính, xử lý hoặc tổng hợp ý kiến ​​để giải quyết vấn đề.

(5) Thư ký: Chịu trách nhiệm ghi danh sách thành phần dự họp, ghi chép tình hình cuộc họp, lập biên bản cuộc họp.

(6) Các thành viên khác: có thể là đại diện các bộ phận hoặc nhân viên có liên quan đến chủ đề cuộc họp.

(7) Nội dung cuộc họp: Đây là phần quan trọng nhất mà người thư ký cần lưu ý khi viết biên bản cuộc họp, vì thư ký sẽ là người quan sát và ghi lại những gì đã diễn ra (vấn đề) trong cuộc họp. cuộc họp. Các chủ đề được đề xuất, thảo luận; các đại biểu phát biểu ý kiến,…)

(8) Kết luận cuộc họp: Chủ tọa cuộc họp sẽ biểu quyết (nếu có) để quyết định trên cơ sở những nội dung đã được thống nhất trong quá trình thảo luận.

Trên đây là biên bản cuộc họp chung, đồng thời cũng là cách ghi chép, ghi chép chuẩn nhất.

Ngoài ra, luatvietnam còn cung cấp các biểu mẫu hữu ích khác trong quá trình làm việc, người dùng có thể tham khảo thêm tại đây.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button