Biên bản kiểm phiếu

*

*

*

*

*
*
Đọc nội dung bài viết

Sau lúc kiểm phiếu hoàn thành, Tổ thai cử phải khởi tạo các nhiều loại biên bản sau đây:

(1) Biên bản công dụng kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội trên khoanh vùng bỏ thăm (theo Mẫu số 20/HĐBC-QH).

Bạn đang xem: Biên bản kiểm phiếu

(2) Biên bạn dạng tác dụng kiểm phiếu thai cử đại biểu Hội đồng dân chúng cấp cho tỉnh trên Khu Vực bỏ thăm (theo Mẫu số 25/HĐBC-HĐND).

(3) Biên bản công dụng kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thị trấn tại Khu Vực bỏ thăm (theo Mẫu số 25/HĐBC-HĐND).

(4) Biên bạn dạng hiệu quả kiểm phiếu thai cử đại biểu Hội đồng dân chúng cung cấp buôn bản trên khoanh vùng bỏ thăm (theo Mẫu số 25/HĐBC-HĐND).

Biên bạn dạng công dụng kiểm phiếu thai cử có các câu chữ sau đây:

- Tổng số cử tri của Quanh Vùng bỏ phiếu (theo danh sách cử tri tại khoanh vùng bỏ phiếu được cập nhật cho thời gian bắt đầu bỏ phiếu, những thống kê riêng biệt theo toàn bô cử tri bao gồm quyền bầu cử đại biểu sống cấp tương ứng).

- Số lượng cử tri đã tsi mê gia bỏ thăm (riêng rẽ cho mỗi loại biên bản).

- Số phiếu phát ra (riêng rẽ cho mỗi loại biên bản).

- Số phiếu thu vào (riêng biệt cho từng loại biên bản).

Xem thêm: Chuyên Chính Vô Sản Là Gì - Nhã  Næ°Á»›C Chuyãªn Chã­Nh Vã´ SảN Theo Mã¡C

- Số phiếu hợp lệ (riêng rẽ cho mỗi nhiều loại biên bản).

- Số phiếu không phù hợp lệ (riêng rẽ cho từng một số loại biên bản).

- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (riêng cho từng các loại biên bản).

- Những năng khiếu nại, cáo giác dấn được; đều khiếu nài, cáo giác đã xử lý với kết quả giải quyết và xử lý (riêng cho từng nhiều loại biên bản).

- Những năng khiếu nại, tố giác gửi cho từng loại Ban bầu cử (khớp ứng cùng với từng loại việc thai cử cố thể).

Việc xác minh tỷ lệ tỷ lệ cử tri sẽ tđắm đuối gia bỏ thăm so với tổng số cử tri vào từng nhiều loại biên bạn dạng phải địa thế căn cứ vào số cử tri vẫn tđắm đuối gia bỏ thăm so với tổng thể cử tri gồm quyền thai cử đại biểu Quốc hội, toàn bô cử tri có quyền thai cử đại biểu Hội đồng quần chúng sinh hoạt từng cấp cho.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Toán 8 Violet Dethi, Bộ Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Toán 8

Mỗi nhiều loại biên bản được lập thành 03 bạn dạng, gồm chữ ký kết của Tổ trưởng, Tlỗi ký Tổ thai cử và 02 cử tri được mời chứng kiến Việc kiểm phiếu. Biên bản được gửi cho Ban bầu cử tương ứng cùng Ủy ban quần chúng. #, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc toàn nước cấp cho xã chậm nhất là ngày 26 tháng 5 năm 2021 (hoặc 03 hôm sau ngày bầu cử).


Chuyên mục: Tin Tức