Các mặt hàng xuất khẩu của việt nam

You may be trying to lớn access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.

Bạn đang xem: Các mặt hàng xuất khẩu của việt nam


Thống kê Hải quan lại Giới thiệu Pmùi hương pháp những thống kê Công tía thông báo Số liệu thống kê lại Phân tích Hướng dẫn
Untitled 1

1.Đánh giá chỉ chung

Theo số liệu những thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan tiền,tổng trị giá chỉ xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng đạt 54,32 tỷ USD, bớt 6,5% so với tháng trước. Trong đó, trị giá bán xuất khẩu đạt 26,55 tỷ USD, sút 10,5% đối với mon trước (tương xứng sút 3,1 tỷ USD); nhập vào đạt 27,77 tỷ USD, bớt 2,4% (tương ứng giảm 682 triệu USD).

Trong 4 tháng/2021, tổng trị giá bán xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 208,25 tỷ USD, tăng 30,7% với cùng kỳ năm kia. Trong số đó trị giá sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu đạt 104,94 tỷ USD, tăng 29,6%, tương xứng tăng 23,94 tỷ USD cùng nhập khẩu đạt 103,31 tỷ USD, tăng 31,8%, khớp ứng tăng 24,92 tỷ USD.

Biểu đồ vật 1: Diễn đổi thay xuất khẩu, nhập khẩu với cán cân thương mại của toàn nước theo tháng trong thời gian 20đôi mươi và 4 tháng đầu năm 2021

*

Trong tháng, cán cân thương mại sản phẩm & hàng hóa thâm hụt 1,22 tỷ USD. Tính vào 4 tháng/2021, cán cân tmùi hương mại sản phẩm & hàng hóa của toàn nước thặng dư 1,63 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan liêu ghi nhận tổng trị giá chỉ xuất nhập khẩu của người sử dụng có vốn đầu tư chi tiêu trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng đạt 37,29 tỷ USD, giảm 7% đối với tháng trước, gửi trị giá chỉ xuất nhập vào của khối hận công ty lớn FDI trong 4 tháng/2021 đạt 145,97 tỷ USD, tăng 34,8%, tương ứng tăng 37,67 tỷ USD đối với cùng kỳ năm 20trăng tròn.

Trong số đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI vào thời điểm tháng này đạt 19,41 tỷ USD, bớt 11,5% so với mon trước, đưa trị giá chỉ xuất khẩu của kân hận này trong 4 tháng/2021 lên 78,35 tỷ USD, tăng 35,3% đối với cùng thời điểm năm kia.

Tại chiều trở lại, trị giá bán nhập khẩu của kân hận doanh nghiệp FDI trong thời điểm tháng 4/2021 đạt 17,88 tỷ USD, sút vơi 1,6% đối với tháng trước, gửi trị giá nhập vào của kăn năn này vào 4 tháng/2021 đạt 67,61 tỷ USD, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm 20đôi mươi.

Tính tân oán của Tổng cục Hải quan tiền cho biết thêm cán cân nặng thương thơm mại sản phẩm & hàng hóa của khối doanh nghiệp lớn FDI trong thời điểm tháng 4/2021 bao gồm nấc thặng dư trị giá chỉ 1,52 tỷ USD, gửi cán cân nặng thương thơm mại trong 4 tháng/2021 lên tới mức thặng dư trị giá bán 10,74 tỷ USD.

2. Thị phần xuất nhập khẩu

Trong 4 tháng/2021, hiệp thương thương thơm mại hàng hóa của đất nước hình chữ S với châu Á đạt 135,05 tỷ USD, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 2020, liên tiếp chiếm phần tỷ trọng tối đa (64,9%) trong tổng trị giá xuất nhập vào của toàn nước.

Trị giá chỉ xuất nhập khẩu giữa toàn quốc với các chchâu âu khác theo lần lượt là: châu Mỹ: 43,21 tỷ USD, tăng 39,5%; châu Âu: 23,42 tỷ USD, tăng trăng tròn,6%; châu Đại Dương: 4,2 tỷ USD, tăng 32,6% và châu Phi: 2,38 tỷ USD, tăng 33,4% đối với cùng thời điểm năm 20đôi mươi.

Bảng 1: Trị giá chỉ xuất khẩu, nhập khẩu theo chchâu âu, khối hận nướccùng một số thị trường lớn trong 4 tháng/2021 với đối với 4 tháng/2020

 Thị phần

 Xuất khẩu

 Nhập khẩu

 Trị giá (Tỷ USD)

 So cùng với cùng kỳ năm 20đôi mươi (%)

 Tỷ trọng (%)

 Trị giá bán (Tỷ USD)

 So với cùng thời điểm năm 20đôi mươi (%)

 Tỷ trọng (%)

Á Lục

50,27

22,2

47,9

84,78

34,7

82,1

- ASEAN

9,13

19,1

8,7

14,21

48,1

13,8

- Trung Hoa

16,26

28,0

15,5

33,93

51,4

32,8

- Hàn Quốc

7,06

14,8

6,7

16,64

13,9

16,1

- Japan

6,61

2,6

6,3

7,08

7,5

6,9

Lục địa Châu Mỹ

35,28

46,5

33,6

7,92

15,0

7,7

- Hoa Kỳ

29,93

48,2

28,5

5,03

6,3

4,9

Châu Âu

16,51

23,1

15,7

6,91

15,1

6,7

- EU(27)

12,91

21,6

12,3

5,33

16,5

5,2

Châu Đại Dương

1,75

22,4

1,7

2,45

41,0

2,4

Châu Phi

1,13

20,1

1,1

1,25

48,3

1,2

Tổng

104,94

29,6

100,0

103,31

31,8

100,0

3.Xuất khẩu sản phẩm hóa

Xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa vào tháng đạt 26,55 tỷ USD, sút 10,5% về số tương đối và giảm 3,1 tỷ USD về số hoàn hảo và tuyệt vời nhất so với mon 3/2021. So với mon trước, các sản phẩm bớt vào thời điểm tháng là: sản phẩm công nghệ vi tính, thành phầm điện tử và linh phụ kiện bớt 787 triệu USD, tương ứng bớt 16,8%; điện thoại thông minh các loại & linh phụ kiện giảm 781 triệu USD, tương xứng giảm 17%;máy móc, lắp thêm, lý lẽ & phụ tùng khác giảm 435 triệu USD, khớp ứng giảm 12,4%...

Tính trong 4 tháng/2021, tổng trị giá xuất khẩu đạt 104,94 tỷ USD, tăng 29,6%, khớp ứng tăng 23,94 tỷ USD đối với cùng thời điểm năm kia. Trong đó: máy móc thiết bị, cách thức, phú tùng không giống tăng 5,39 tỷ USD, tương xứng tăng 79,4%; đồ vật vi tính, thành phầm điện tử với linh kiện tăng 3,72 tỷ USD, tương ứng tăng 30,7%; điện thoại thông minh những một số loại & linh phụ kiện tăng 2,81 tỷ USD, tương ứng 18,2%...

Biểu trang bị 2: Trị giá xuất khẩu của một trong những nhóm sản phẩm lớn trong 4 tháng/2021 so với 4 tháng/2020

*

Một số team sản phẩm xuất khẩu chính

Điện thoại những một số loại cùng linc kiện: xuất khẩu sản phẩm này vào thời điểm tháng 4/2021 đạt trị giá bán 3,81 tỷ USD, sút 17% đối với mon trước.

 Tính trong 4 tháng/2021, xuất khẩu món đồ điện thoại cảm ứng thông minh các một số loại cùng linh phụ kiện đạt 18,19 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng thời điểm năm 20đôi mươi. Trong đó xuất khẩu đội sản phẩm này sang Thị Phần China đạt 3,96 tỷ USD, đẩy mạnh 45%; sang Thị trường Hoa Kỳ đạt trị giá chỉ 3,17 tỷ USD, tăng 6%; lịch sự EU (27 nước) đạt 2,44 tỷ USD, sút 13,8%... đối với cùng thời điểm năm ngoái.

Máy vi tính sản phẩm năng lượng điện tử và linch kiện: trị giá bán xuất khẩu đội mặt hàng thứ vi tính, sản phẩm năng lượng điện tử & linh kiện vào tháng đạt 3,9 tỷ USD, sút 16,8% đối với tháng trước, gửi trị giá bán xuất khẩu đội hàng này trong 4 tháng/2021 đạt 15,85 tỷ USD, tăng 30,7% đối với cùng kỳ năm 20trăng tròn.

Trong 4 tháng/2021, xuất khẩu sản phẩm vi tính, thành phầm điện tử với linh kiện quý phái Hoa Kỳ đạt 3,92 tỷ USD, tăng 46,9% so với cùng thời điểm năm trước; lịch sự thị trường Trung Hoa đạt 3,28 tỷ USD, sút 3,7%; sang thị phần EU (27 nước) đạt 2,18 tỷ USD, tăng 47,2%...

Máy móc, trang bị, lao lý cùng phú tùng khác:Trong mon 4/2021, xuất khẩu nhóm mặt hàng này đạt 3,06 tỷ USD, bớt 12,4% so với mon trước. Với tác dụng này, trong 4 tháng/2021, trị giá chỉ xuất khẩu của máy móc thiết bị năng lượng điện tử và phụ tùng không giống đạt 12,17 tỷ USD, tăng nhanh 79,4% đối với cùng thời điểm năm 2020, tương ứng tăng 5,39 tỷ USD về số tuyệt vời và hoàn hảo nhất.

Xuất khẩu team hàng này thanh lịch tía thị trường mở màn hầu hết tăng rất to lớn trong 4 mon qua. Cụ thể, xuất quý phái Hoa Kỳ đạt 5,71 tỷ USD, đẩy mạnh 157%, tương ứng tăng 3,49 tỷ USD; thanh lịch EU(27) đạt 1,61 tỷ USD, đẩy mạnh 76,5%, khớp ứng tăng 697 triệu USD; sang trọng Japan đạt 856 triệu USD, tăng 30,5%, khớp ứng tăng 200 triệu USD.

Hàng dệt may: Xuất khẩu sản phẩm dệt may vào thời điểm tháng đạt 2,46 tỷ USD, giảm 9,7% so với tháng trước. Tính trong 4 tháng/2021, trị giá bán xuất khẩu nhóm mặt hàng này là 9,66 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính trong 4 tháng/2021, Hoa Kỳ liên tục là Thị Trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ đất nước hình chữ S cùng với trị giá chỉ đạt 4,7 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ thời gian trước với chiếm 48,7% tổng trị giá chỉ xuất khẩu mặt hàng dệt may của tất cả nước; tiếp theo sau là Thị Trường nước Nhật đang tiêu thú 1,07 tỷ USD, giảm 9,8%; thị phần EU (27) tiêu thú 942 triệu USD, tăng 12,8%...

Xem thêm: Ứng Dụng Transistor Lưỡng Cực Bjt, Transistor Dùng Để Làm Gì

Sắt thxay những loại: hồi tháng 4/2021, xuất khẩu sắt thép những một số loại đạt 1,02 triệu tấn, cùng với trị giá chỉ là 770 triệu USD, sút 17% về lượng với sút 14,4% về trị giá bán so với tháng trước.

Tính trong 4 tháng/2021, xuất khẩu team sản phẩm này sẽ chạm mốc 3,9 triệu tấn, tăng ngày một nhiều tới 50,4% so với cùng kỳ năm trước và trị giá chỉ đạt 2,79 tỷ USD, tăng tới 96,3%.

Trong 4 tháng qua, Fe thnghiền các một số loại đa số được xuất quý phái nhị Thị Trường nòng cốt là ASEAN đạt 1,49 triệu tấn, tăng 2,6% và Trung Hoa đạt 893 nghìn tấn, tăng nhanh tới 86% đối với cùng thời điểm năm trước.

Gạo:lượng xuất khẩu vào tháng 4/2021 đạt 782 nghìn tấn, trị giá là 424 triệu USD, tăng 45,1% về lượng cùng tăng 45,9% về trị giá chỉ so với tháng 3/2021.

Xuất khẩu vào 4 tháng/2021 tăng 7,3% về trị giá bán, đạt 1,07 tỷ USD với lượng xuất khẩu xê dịch 2 triệu tấn, giảm 6,9%. Trong đó, lượng gạo xuất sang Thị Trường Trung Hoa tăng nhanh 35,6%, cùng với 369 nghìn tấn; lịch sự Ghana tăng 65,7%, với 210 ngàn tấn. Ngược lại, xuất khẩu lịch sự thị phần đứng vị trí số 1 Philippin là 716 ngàn tấn, bớt 22% so với cùng kỳ thời gian trước.

4. Nhập khẩu sản phẩm hóa

Nhập khẩu hàng hóa trong thời điểm tháng là 27,77 tỷ USD, bớt 2,4% về số tương đối, tương ứng bớt 682 triệu USD về số hoàn hảo nhất so với tháng trước. Các sản phẩm gồm trị giá bán bớt đối với mon trước là:sản phẩm vi tính sản phẩm năng lượng điện tử & linh kiện giảm 279 triệu USD, tương xứng sút 4,7%; sắt kẽm kim loại thường không giống giảm 1đôi mươi triệu USD, tương ứng sút 14,8%; chất dẻo vật liệu sút 112 triệu USD, tương xứng sút 9,7%... Trong khi, một trong những nhóm hàng tăng vọt vào thời điểm tháng như: vải vóc các một số loại tăng 323 triệu USD, tương ứng tăng 29,6%; dầu thô tăng 102 triệu USD, khớp ứng tăng 35,4%...

Tổng trị giá chỉ nhập vào trong 4 tháng/202một là 103,31 tỷ USD, tăng 31,8%, tương ứng tăng 24,92 tỷ USD so với cùng kỳ thời gian trước. Trong đó: thứ vi tính, sản phẩm năng lượng điện tử và linh phụ kiện tăng 4,56 tỷ USD, tương ứng tăng 25,8%; máy móc, trang bị, pháp luật & phụ tùng không giống tăng 3,51 tỷ USD, khớp ứng tăng 31,2%; điện thoại cảm ứng các nhiều loại và linh kiện tăng 1,98 tỷ USD, khớp ứng tăng cường 47,4%...

Biểu vật dụng 3: Trị giá xuất khẩu của một trong những team mặt hàng phệ vào 4 tháng2021 đối với 4 tháng/2020

 

*

Một số team hàng nhập vào chính

Máy vi tính, thành phầm năng lượng điện tử với linh kiện: trị giá bán nhập khẩu trong thời điểm tháng là 5,68 tỷ USD, giảm 4,7% so với tháng trước. Tính vào 4 tháng/2021, trị giá chỉ nhập vào đội sản phẩm này là 22,23 tỷ USD, tăng 25,8% đối với cùng kỳ năm 20đôi mươi.

China sẽ quá Hàn Quốc phát triển thành Thị Trường lớn số 1 hỗ trợ team sản phẩm máy vi tính, thành phầm điện tử cùng linh phụ kiện mang lại toàn nước. Nguim nhân vày nhập khẩu nhóm hàng này từ bỏ Thị phần Trung Quốc tăng vọt tới 61%so với cùng kỳ thời gian trước, trong những lúc Thị trường đứng vị trí số 1 Hàn Quốc lại chỉ tăng vơi 6%.

Biểu vật dụng 4: Trị giá nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm năng lượng điện tử và linh phụ kiện từ Trung Hoa cùng Hàn Quốc trong 4 mon tiến độ 2016-2021

*
 

Máy móc, vật dụng, luật, phú tùng: trị giá bán nhập khẩu trong thời điểm tháng đạt 3,92 tỷ USD, giảm 2,3% so với mon trước.

Tổng trị giá nhập vào nhóm hàng trang thiết bị, thiết bị, vẻ ngoài, prúc tùng trong 4 tháng/2021đạt 14,75 tỷ USD, tăng 31,2% đối với cùng thời điểm năm kia. vì thế, quy mô nhập khẩu nhóm sản phẩm này của cả nước đã tiếp tục tăng tới 3,5 tỷ USD; trong những số đó kân hận doanh nghiệp lớn FDI sở hữu tới 97% mức tăng của toàn quốc, với số lượng tăng 3,4 tỷ USD.

Biểu đồ gia dụng 5: Trị giá nhập khẩu đồ đạc vật dụng phương pháp phụ tùng của khối hận doanh nghiệp FDI với khối doanh nghiệp lớn nội địa 4 tháng/20trăng tròn với 4 tháng/2021

*
 

Trong 4 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu đội hàng này có nguồn gốc tử Trung Quốc cùng với trị giá bán đạt 7,46 tỷ USD, tăng 65% so với cùng thời điểm năm kia cùng chỉ chiếm tỷ trọng 51%. Nhập khẩu đội mặt hàng này của toàn quốc từ Thị trường China đã tiếp tục tăng 2,95 tỷ USD, trong đó riêng kân hận doanh nghiệp lớn FDI nhập vào tự Thị Phần này tăng tới 2,8 tỷ USD. Tiếp theo là các thị trường: Hàn Quốc cùng với 2,29 tỷ USD, tăng 15,2%; Nhật Bản: 1,47 tỷ USD, sút 6,9%...

Nhóm sản phẩm nguyên ổn phú liệu dệt may, da, giày (gồm những: bông, xơ tua dệt, vải vóc các nhiều loại, nguyên phụ liệu dệt, may, domain authority, giầy): trị giá bán nhập khẩu vào thời điểm tháng 4/2021 đạt 2,61 tỷ USD, tăng 14,6% đối với tháng trước.

Tính bình thường 4 tháng/2021, tổng trị giá chỉ nhập khẩu của nhóm hàng này đạt 8,39 tỷ USD, đẩy mạnh 22% (tương ứng tăng 1,51 tỷ USD) đối với cùng thời điểm năm 20trăng tròn. Trong đó, vải các một số loại nhập khẩu đạt 4,39 tỷ USD, tăng 22,7% (tương xứng tăng 813 triệu USD); nguim phụ liệu dệt may domain authority giày đạt 2,13 tỷ USD, tăng 24,6% (tương ứng tăng 421 triệu USD); bông các loại đạt 996 triệu USD, tăng 13,1% (tương xứng tăng 115 triệu USD) với xơ sợi dệt các nhiều loại đạt 875 triệu USD, tăng 23,3% (tương xứng tăng 115 triệu USD).

Trong 4 tháng qua, Trung Quốc là thị phần lớn số 1 cung ứng team sản phẩm nguyên phú liệu ship hàng ngành dệt may domain authority giầy mang lại cả nước, chiếm tỷ trọng 1/2, cùng với 4,19 tỷ USD, tăng 34% đối với cùng kỳ năm 2020. Tiếp theo là các thị trường: Đài Loan cùng với 840 triệu USD, tăng 4,6%; Nước Hàn cùng với 780 triệu USD, tăng 13,9%. Riêng nhập khẩu đội mặt hàng này từ bỏ Thị Phần Hoa Kỳ giảm mạnh 21,8%, với 555 triệu USD.

Điện thoại những nhiều loại cùng linc kiện: nhập khẩu đội sản phẩm này trong tháng đạt 1,34 tỷ USD, tăng 5% so với tháng trước. Tính vào 4 tháng/2021, trị giá nhập khẩu team sản phẩm này đạt 6,16 tỷ USD, tăng 47,4% đối với cùng kỳ năm 2020.

Trong 4 tháng/2021, China cùng Nước Hàn vẫn chính là 2 thị phần chủ yếu cung cấp điện thoại thông minh các một số loại và linh kiện cho toàn quốc với tổng trị giá chỉ đạt 5,55 tỷ USD, chiếm 90,2% tổng trị giá nhập vào của nhóm hàng này. Trong đó: trường đoản cú Trung Quốc là 2,97 tỷ USD, tăng 49,7%; nhập khẩu từ bỏ Hàn Quốc là 2,58 tỷ USD, tăng 36,4%… đối với cùng kỳ năm kia.

Sắt thxay các loại: lượng nhập vào hồi tháng là một trong những,35 triệu tấn, trị giá là một trong,09 tỷ USD, bớt 5,8% về lượng với tăng 0,6% về trị giá bán so với mon trước.

Lượng sắt thnghiền nhập vào trong 4 tháng/2021 đạt hơn 5 triệu tấn, tăng 12,6% đối với cùng thời điểm thời gian trước, cùng với  trị giá chỉ nhập khẩu là 3,73 tỷ USD, tăng 36,6%.

Sắt thxay các nhiều loại nhập về Việt Nam chủ yếu có nguồn gốc xuất xứ tự 5 Thị phần chính, mà lại chỉ tất cả độc nhất vô nhị Thị trường Trung Quốc tăng cao, những Thị Trường sót lại gần như giảm tốc. Cụ thể, nhập từ bỏ Trung Quốc đạt 2,63 triệu tấn, tăng 70%; từ Nhật Bản đạt 665 ngàn tấn, bớt 19%; trường đoản cú Nước Hàn với 524 nghìn tấn, sút 11%; từ Đài Loan với 409 ngàn tấn, sút 33% và trường đoản cú Ấn Độ với 339 nghìn tấn, bớt 33%.

Xem thêm: Thời Gian Công Bố Điểm Chuẩn 2018 Của Tất Cả Các Trường Đại Học Trên Cả Nước

Ô tô nguim cái những loại: Trong mon 4/2021, lượng nhập xe ô tô nguyên ổn chiếc những loại về toàn quốc là ngay gần 14,9 ngàn cái, bớt 12,3% đối với tháng trước. Tính tầm thường lũy kế 4 tháng/2021, VN sẽ nhập vào 50,16 nghìn dòng ô tô nguyên chiếc những các loại, tăng tới 56,5%, tương ứng tăng 18,1 ngàn mẫu đối với cùng kỳ năm trước.

Trong số đó, nhập vào ô tô trường đoản cú 9 ghế ngồi trnghỉ ngơi xuống đạt mức gần 33,4 nghìn chiếc, tăng gần 9 nghìn chiếc; xe hơi download đạt gần 12 ngàn cái, tăng 5,42000 chiếc; ô tô nhiều loại không giống (ô tô siêng dụng) là 4,76 ngàn cái, tăng 3,67 nghìn cái đối với 4 tháng/2020.

Ô sơn nguyên ổn dòng những các loại nhập về nước ta vào 4 tháng/2021 hầu hết tất cả nguồn gốc xuất xứ trường đoản cú Thái Lan với Inđônêxia, chiếm phần 80% tổng lượng nhập khẩu của toàn nước. Trong đó, nhập vào trường đoản cú Đất Nước Thái Lan là rộng 25,7 ngàn dòng, tăng 71%; tự Inđônêxia là 13,87 nghìn dòng, tăng 5% so với cùng thời điểm năm 2020.Đặc biệt, vào 4 tháng/2021 xe pháo ô tô nguim cái các nhiều loại nhập vào từ Thị Trường Trung Quốctăng không hề nhỏ,đạt 6,63 nghìn chiếc, gấp 6 lần con số gần 1,05 nghìn dòng của cùng kỳ thời gian trước.o:p>

TỔNG QUAN SỐ LIỆU THỐNG KÊ HẢI QUAN

VVỀ XUẤT KHẨU, NHẬP. KHẨU HÀNG HOÁ THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG

Stt

Chỉ tiêu

Số sơ bộ

(A)

(B)

(C)

I

Xuất khẩu sản phẩm hoá (XK)

 

1

I.1

Kim ngạch men xuất khẩu sản phẩm hoá tháng 4/2021 (Triệu USD)

26.550

2

I.2

Tốc độ tăng/giảm kyên ổn ngạch men xuất khẩu của tháng 4/2021 so với tháng 3/2021 (%)

-10,5o:p>

3

II.3

Tốc độ tăng/bớt kyên ngạch ốp xuất khẩu của tháng 4/2021 so với tháng 4/2020 (%)

50,8

4

I.4

Kyên ngạch men xuất khẩu 4 tháng/2021 (Triệu USD)

104.941o:p>

5

I.5

Tốc độ tăng/sút kyên ổn ngạch xuất khẩu 4 tháng/2021 đối với 4 tháng/20trăng tròn (%)

29,6

II

Nhập khẩu sản phẩm hoá (NK)

 

6

II.1

Kyên ngạch ốp nhập khẩu mặt hàng hoá mon 4/2021 (Triệu USD)

27.775

7

II.2

Tốc độ tăng/giảm kyên ổn ngạch men nhập khẩu của mon 4/2021 so với mon 3/2021 (%)

-2,4

8

II.3

Tốc độ tăng/bớt kyên ngạch nhập vào của mon 4/2021 đối với tháng 4/20trăng tròn (%)

47,7

9

II.4

Kyên ổn ngạch men nhập khẩu 4 tháng/2021 (Triệu USD)

103.310

10

II.5

Tốc độ tăng/giảm klặng ngạch nhập vào 4 tháng/2021 so với 4 tháng/2020 (%)

31,8

III

Tổng kyên ổn ngạch XNK mặt hàng hoá (XK+NK)

 

11

III.1

Kyên ổn ngạch men xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 4/2021 (Triệu USD)

54.324

12

III.2

Tốc độ tăng/sút kyên ngạch ốp xuất nhập khẩu của mon 4/2021 đối với tháng 3/2021 (%)

-6,5

13

III.3

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất nhập vào của tháng 4/2021 so với mon 4/20đôi mươi (%)

49,2

14

III.4

Klặng ngạch xuất nhập vào 4 tháng/2021 (Triệu USD)

208.252

15

III.5

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch ốp xuất nhập vào 4 tháng/2021 so với 4 tháng/20đôi mươi (%)

30,7

IV

Cán cân nặng Thương mại hàng hoá (XK-NK)

 

16

IV.1

Cán cân nặng thương mại tháng 4/2021 (Triệu USD)

-1.225

18

IV.2

Cán cân tmùi hương mại 4 tháng/2021 (Triệu USD)

1.631


Chuyên mục: Tin Tức