Cách viết sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆPhường THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG & MỎ

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Mẫu: 2C/TCTW-98

Số liệu cán bộ, công chức

*
1. Họ và tên knhì sinh: . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam, nữ: . . .

(Viết chữ in hoa đậm nét)

2. Các tên thường gọi khác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. Chức vụ hiện tại giữ: (Chuyên ổn môn, đảng, đoàn thể, tất cả chức vụ kiêm nhiệm) . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

Bạn đang xem: Cách viết sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98

.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.Sinc ngày: . .. .tháng. . . .năm . . .. . .. . .. . . 5. Nơi sinh: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.Quê quán: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

.. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Nơi làm việc hiện nay: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Dân tộc (Kinch, Tày, Ê đê. . .): . . .. . .. .. . . . . . . . . . . 9. Tôn giáo: (Phật giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo): . . .. . .. . .. . .. . .. . .

10. Thành phần mái ấm gia đình xuất thân: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

(Công nhân, nông dân, cán cỗ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thị thành, tiểu thương, đái nhà, tư sản . . .)

11. Nghề nghiệp phiên bản thân trước lúc được tuyển chọn dụng: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .

(Ghi nghề được đào tạo và giảng dạy hoặc công nhân (thợ gì), làm cho ruộng, sắm sửa, học tập sinh. . ..)

12. Ngày được tuyển dụng: . . .. . ./ . . ./ . . .. . ., vào cơ sở làm sao, sống đâu: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Ngày vào cơ sở hiện giờ đang công tác: . . .. . .. . ./. . .. . ./. . .. . .. . .. . .

Ngày tsi mê gia biện pháp mạng: . . .. . ./ . . .. . ./. . .. . .. . .. . .

14. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: . . .. . ./. . .. . ./. . .. . .Ngày bằng lòng . . .. . .. . ./. . .. . .. . ./. . .. . .

15. Ngày tyêu thích gia những tổ chức thiết yếu trị, làng hội (Đoàn TNCS Sài Gòn, Công đoàn, Hội. . ...): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Ngày nhập ngũ . . .. . ./. . .. . .. . ./. . .. . .. . .. . . Ngày xuất ngũ: . . .. . .. . ./. . .. . .. . .. . ./. . .. . .. . .. . .. . .

Quân hàm, chuyên dụng cho cao nhất (năm): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .

17. Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: (Lớp mấy/Hệ): . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Học hàm, học vị cao nhất: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .

(Giáo sư, phó GS, TS khoa học, tiến sĩ siêng ngành, thạc sỹ, cử nhân, kỹ sư. . .

Xem thêm: Xem Tử Vi 2017 Cho Tuổi Quý Sửu 1973 Nam Mạng, Xem Tử Vi 2017 Tuổi Qúy Sửu 1973 Nam Mạng

chuyên ngành gì, năm nào)

+ Lý luận bao gồm trị (cử nhân, thời thượng, trung cáp,sơ cấp): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .

+ Ngoại ngữ (tên ngoại ngữ, trình độ chuyên môn A/ B/ C/ D): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .

18. Công tác thiết yếu đang làm: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngạch men công chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mã số: . . .. . .. . .. . .)Bậc lương: . . .. . .Hệ số . .. . .. . .tháng . .. . ./. . .. . .. . .

19. Danh hiệu được phong (năm nào): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Anh hùng lao cồn, Anh hùng lực lượng vũ khí, công ty giáo, thày thuốc, người nghệ sỹ quần chúng, ưu tú)

20. Sngơi nghỉ ngôi trường công tác: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Công việc sẽ làm thọ nhất: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

21. Khen ttận hưởng (Huân cmùi hương, huy chương thơm, năm nào): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Kỷ chính sách (hành bao gồm, đảng, đoàn thể, cấp ra quyết định, năm làm sao, nguyên nhân, hình thức): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Tình trạng mức độ khoẻ (Tốt, bình thường, yếu đuối hoặc tất cả căn bệnh kinh niên gì): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .

Chiều cao: . . .. . .. . .. . .. . . m; Cân nặng: . . .. . .. . . kg; Nhóm máu: . . .. . .. . .. . .. . .. . .

24. Số CMND: . . .. . .. . .. . .. . .. . ., ngày cấp . . . . . . . /. . . . . /. . .. . .. . .,Thương thơm binh loại: . . .. . .. . ., tổ ấm liệt sỹ: 

25.ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆPhường VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường

Ngành học tập

và tên lớp học

Thời gian

học

Hình thức học

(thiết yếu quy, trên chức, siêng tu, tu dưỡng, msinh hoạt rộng)

Văn uống bằng, chứng từ, chuyên môn gì

(TS, thạc sỹ, cử nhân, kỹ sư. . .)

26.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng, năm mang lại tháng, năm

Chức danh, dịch vụ

đơn vị chức năng công tác

27.ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ CỦA BẢN THÂN:

a. Knhị rõ: bị tóm gọn, bị tù hãm (từ ngày, tháng, năm làm sao đến ngày, mon, năm làm sao, ở đâu), vẫn knhị báo mang lại ai, phần nhiều sự việc gì: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . Bản thân tất cả thao tác vào cơ chế cũ (cơ sở, đơn vị như thế nào, địa điểm, chức danh, chuyên dụng cho, thời gian làm cho việc):

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

a. Tmê mệt gia hoặc bao gồm quan hệ giới tính với những tổ chức bao gồm trị, tài chính, thôn hội như thế nào sinh sống nước ngoài (làm cái gi, tổ chức triển khai nào, đặt trụ sngơi nghỉ sống đâu?): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . b. Có nhân thân (tía, bà bầu, vk, ông xã, anh mẹ ruột) sinh sống nước ngoài (làm cái gi, địa chỉ): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

29.QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

a. Về phiên bản thân: Bố, người mẹ, bà xã (chồng), những bé, anh người mẹ ruột.

Quan hệ

Họ cùng tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp và công việc, chức danh, dịch vụ, đơn vị công tác, tiếp thu kiến thức, khu vực sinh sống

(vào, ngoài nước)

thành viên các tổ chức bao gồm trị- thôn hội

Bố

Mẹ

Vợ (Chồng)

Các con

Anh, chị

em ruột

b. Bên vợ (hoặc chồng): Bố, bà mẹ,anh mẹ ruột.

Quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê tiệm, công việc và nghề nghiệp, chức vụ, dùng cho, đơn vị công tác, học tập, khu vực sinh sống (trong, quanh đó nước), thành viên những tổ chức bao gồm trị- buôn bản hội

Bố

Mẹ

Anh, chị, em ruột

30.

Xem thêm: Sinh Năm 1997 Mệnh Gì ? Tuổi Đinh Sửu Hợp Màu Nào? Phong Thủy

HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH:

a. Quá trình lương của bạn dạng thân:

Tháng/ năm

3/1993

4/1993

Ngạch/bậc

Hệ số lương

b. Nguồn các khoản thu nhập thiết yếu của mái ấm gia đình (hàng năm):

- Lương: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Các nguồn khác: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a. Nhà ở:

- Được cung cấp, được thuê, loại nhà: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ., tổng diện tích S sử dụng:. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . m2

- Nhà từ bỏ thiết lập, từ xây, nhiều loại nhà: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. , tổng diện tích sử dụng: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .m2

b. Đất ở:

- Đất được cấp: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .m2; Đất từ mua: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . mét vuông.

c. Đất sản xuất, sale (tổng diện tích khu đất được cấp, từ thiết lập, từ bỏ khai phá): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Chuyên mục: Tin Tức