Hỏi Đáp

Hướng dẫn chuyển hạng và xếp lương giáo viên tiểu học theo

Cách xếp lương mới

Văn bản số 02 chuyển xếp, xếp lương giáo viên tiểu học công lập như thế nào

Hướng dẫn xếp lương giáo viên tiểu học——Cách xếp, chuyển bậc lương giáo viên tiểu học công lập theo Văn bản số 02. Sau đây xin giới thiệu chi tiết cách điều chỉnh bậc lương cũ để bậc lương mới vào năm 2022. Mời bạn cùng chúng tôi tập trung vào.

 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 năm 2021
 • Bộ GD-ĐT trả lời về việc bổ nhiệm, thăng hạng giáo viên
 • Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 02/2021/tt-bgdĐT quy định mã số chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn viên chức của các ngành học trong các cơ sở giáo dục cơ sở công lập, bổ nhiệm, xếp lương giáo viên.

  Theo đó, viên chức có chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư số 02/2021/tt-bgdĐT được áp dụng thang bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/nĐ-cp như sau:

  • Giáo viên tiểu học hạng 3, mã số v.07.03.29, áp dụng đối với hệ số lương của công chức bậc A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
  • Giáo viên tiểu học bậc 2, mã số v.07.03.28, hưởng hệ số lương a2.2 nhóm công chức bậc a2, hệ số lương từ 4,00 đến 6,38;
  • Giáo viên tiểu học lớp 1, mã số v.07.03.27, hưởng hệ số lương nhóm 2,1 của công chức a2, từ 4,40 đến 6,78.
  • (Theo quy định hiện hành, Điều 9 Thông tư liên tịch 21/2015/ttlt-bgd Đt-bnv hướng dẫn thang lương giáo viên tiểu học từ bậc 4 đến bậc 2, hệ số lương từ 1,86 đến 4,98).

   Việc bố trí thù lao khi tuyển dụng vào ngạch chức danh thực hiện theo hướng dẫn tại Mục ii Điều 1 Thông tư số 02/2007/tt-bnv và các quy định pháp luật hiện hành.

   Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp lương mới phải thực hiện theo quy định của Nhà nước.

   Đối với giáo viên tiểu học khi thay đổi công việc, xếp lương theo ngạch mới sẽ có những tình huống sau.

   Các trường hợp bổ nhiệm giáo viên tiểu học

   Viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/ttlt-bgd Đt-bnv nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn của ngạch chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học thì được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học. giáo viên theo số báo danh quy định tại Thông tư này Chức danh công việc như sau:

   Trường hợp 1: Giáo viên tiểu học hạng 4 (mã v.07.03.09) có hệ số lương gốc là 1,86~4,06 được tuyển dụng làm giáo viên tiểu học hạng 3 (mã v.07.03.29) với hệ số lương từ 2,34 đến 4,98 như sau Bảng:

   iv hiện tại (yếu tố lương – xếp hạng)

   Ba bậc mới (hệ số lương – cấp bậc)

   Xem Thêm : Phân tích ý nghĩa của hình ảnh chiếc lá cuối cùng trong truyện ngắn

   Tăng tiếp theo

   1,86 – 1

   2.06 – 2

   2,26 – 3

   2,34 – 1

   Thực hiện theo quyết định cũ

   2,46 – 4

   2,67 – 2

   Kể từ ngày có quyết định xếp lương mới

   2,66 – 5

   2,67 – 2

   Thực hiện theo quyết định cũ

   2,86 – 6

   3,00 – 3

   Thực hiện theo quyết định cũ

   3.06 – 7

   3,33 – 4

   Kể từ ngày có quyết định xếp lương mới

   3,26 – 8

   3,33 – 4

   Thực hiện theo quyết định cũ

   3,46 – 9

   3,66 – 5

   Thực hiện theo quyết định cũ

   3,66 – 10

   3,66 – 5

   Thực hiện theo quyết định cũ

   3,86 – 11

   3,99 – 6

   Thực hiện theo quyết định cũ

   4.06 – 12

   4,32 – 7

   Kể từ ngày có quyết định xếp lương mới

   4,65 – 8

   Xem Thêm : Đề cương ôn thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 năm 2022 – Download.vn

   4,98 – 9

   Trường hợp 2: Giáo viên tiểu học hạng 3 (mã số v.07.03.08) có hệ số lương hiện hưởng là 2,1-489 được tuyển dụng vào chức danh giáo viên. Học viên sơ cấp 3 (mã v.07.03.29) hệ số lương từ 2,34 đến 4,98 như sau:

   iii hiện tại (yếu tố thang lương)

   Ba cấp độ mới (hệ số thang lương)

   Xem Thêm : Phân tích ý nghĩa của hình ảnh chiếc lá cuối cùng trong truyện ngắn

   Tăng tiếp theo

   2,1 – 1

   2,34 – 1

   Thực hiện theo quyết định cũ

   2,41 – 2

   2,67 – 2

   Thực hiện theo quyết định cũ

   2,72 – 3

   3,00 – 3

   Thực hiện theo quyết định cũ

   3,03 – 4

   3,33 – 4

   Thực hiện theo quyết định cũ

   3,34 – 5

   3,66 – 5

   Kể từ ngày có quyết định xếp lương mới

   3,65 – 6

   3,66 – 5

   Thực hiện theo quyết định cũ

   3,96 – 7

   3,99 – 6

   Thực hiện theo quyết định cũ

   4,27 – 8

   4,32 – 7

   Thực hiện theo quyết định cũ

   4,58 – 9

   4,65 – 8

   Thực hiện theo quyết định cũ

   4,89 – 10

   Xem Thêm : Đề cương ôn thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 năm 2022 – Download.vn

   4,98 – 9

   Thực hiện theo quyết định cũ

   <3 Hệ số lương của nghề giáo viên cấp 2 (mã số v.07.03.28) là 4,0 đến 6,38.

   Loại thứ hai hiện tại (hệ số lương – cấp bậc)

   Bậc 2 mới (Hệ số lương – Xếp hạng)

   Xem Thêm : Phân tích ý nghĩa của hình ảnh chiếc lá cuối cùng trong truyện ngắn

   Tăng tiếp theo

   2,34 – 1

   Chưa có sắp xếp lương mới

   2,67 – 2

   3,00 – 3

   3,33 – 4

   3,66 – 5

   3,99 – 6

   4,00 – 1

   Thực hiện theo quyết định cũ

   4,32 – 7

   4,34 – 2

   Thực hiện theo quyết định cũ

   4,65 – 8

   4,68 – 3

   Thực hiện theo quyết định cũ

   Xem Thêm : Đề cương ôn thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 năm 2022 – Download.vn

   4,98 – 9

   5,02 – 4

   Thực hiện theo quyết định cũ

   5,36 – 5

   5,70 – 6

   6.04 – 7

   6,38 – 8

   Trường hợp 4: Giáo viên dạy cấp 2 (mã số v.07.03.28) hệ số lương 4,0-6,38 để thuê giáo viên dạy cấp 1 (mã số v.07.03.28) 27) Được xác định là kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông/ Người được xét thăng hạng giáo viên tiểu học trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh chức danh nghề nghiệp sẽ có hệ số lương từ 4,4~6,78.

   xếp hạng ii (hệ số thang lương)

   xếp hạng i (hệ số thang lương)

   Xem Thêm : Phân tích ý nghĩa của hình ảnh chiếc lá cuối cùng trong truyện ngắn

   Tăng tiếp theo

   4,00 – 1

   4,34 – 2

   4,40 – 1

   Kể từ ngày có quyết định xếp lương mới

   4,68 – 3

   4,74 – 2

   Kể từ ngày có quyết định xếp lương mới

   5,02 – 4

   5,08 – 3

   Kể từ ngày có quyết định xếp lương mới

   5,36 – 5

   5.42-4

   Kể từ ngày có quyết định xếp lương mới

   5,70 – 6

   5,76 – 5

   Thực hiện theo quyết định cũ

   6.04 – 7

   6,10 – 6

   Thực hiện theo quyết định cũ

   6,38 – 8

   6,44 – 7

   Thực hiện theo quyết định cũ

   6,78 – 8

   Thực hiện theo quyết định cũ

   Trường hợp 5: Hệ số lương hiện hưởng của giáo viên tiểu học hạng 2 (mã số v.07.03.07) là 2,34-4,98 chưa đáp ứng tiêu chuẩn ngạch tương ứng quy định tại Điều 4 .Theo thông báo này, chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (Mã số v.07.03.29) thì hệ số lương tương ứng.

   Trường hợp 6: Giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng, hết thời gian tập sự, được người phụ trách đơn vị công lập đánh giá đạt yêu cầu thì có quyền được tuyển dụng làm giáo viên tiểu học. giáo viên trường học 2,34~4,98.

   Một trường hợp giáo viên tiểu học không đạt chuẩn

   Nếu giáo viên tiểu học không đạt chuẩn trình độ đào tạo tương đương trình độ cao đẳng hoặc các chuẩn khác đối với giáo viên từng bậc học theo quy định của Luật Giáo dục 2019 thì sẽ xảy ra 3 trường hợp sau:

   Trường hợp 1: Giáo viên tiểu học lớp 4 (mã số v.07.03.09) chưa đạt chuẩn về trình độ hiện hưởng hệ số lương từ 1,86 đến 4,06. Đối với đào tạo giáo viên tiểu học Điều 72 khoản 1 điểm b Luật Giáo dục 2019 mã số v.07.03.09 giữ nguyên và áp dụng hệ số lương đối với viên chức loại b (hệ số từ 1,86 đến 1,86 đến 1,86) . 4.06) Đến khi đạt chuẩn trình độ đào tạo mới được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số v.07.03.29) hoặc đến khi nghỉ hưu mà chưa đạt yêu cầu. Nâng cao trình độ chuẩn đào tạo Theo quy định tại Nghị định số 71/2020/nĐ-cp ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định thực hiện lộ trình nâng cao trình độ đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tiêu chuẩn.

   Trường hợp 2: Hệ số lương hiện hưởng của giáo viên tiểu học hạng III (mã số v.07.03.08) từ 2,1 đến 4,89, chưa đạt trình độ chuẩn. Đào tạo giáo viên tiểu học Theo quy định tại Điều 72 khoản 1 điểm b Luật Giáo dục 2019 giữ nguyên mã số v.07.03.08 và áp dụng hệ số lương đối với viên chức cấp a0 (hệ số từ 2,10 đến 2,10 đến 1,00 4.89) Được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số v.07.03.29) cho đến khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không đủ điều kiện. Theo quy định tại Nghị định số 71/2020/nĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ ban hành lộ trình thực hiện chuẩn trình độ đào tạo giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học, trung học cơ sở.

   Trường hợp 3: Trường hợp là giáo viên trung học cơ sở tiểu học (mã số v.07.03.07) hiện đang có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98 do chưa đạt chuẩn. ii (mã số v.07.03.28) đạt tiêu chuẩn thì được bổ nhiệm chức danh giáo viên tiểu học hạng III (mã số v.07.03.29), hệ số lương tương ứng là bậc 2 (mã số v. 07.03.28), thi trượt và được thăng hạng thành giáo viên trung học cơ sở (mã số v.07.03.28), hệ số lương từ 4,0 – 6,38.

   Cơ sở pháp lý

   Thông báo số 02/2021/bgdĐt quy định thang bảng lương khi bổ nhiệm các loại chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Mục ii Khoản 1 Thông báo số 02/2007/tt-bnv ngày 25/5/2017 2018. Năm 2007, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương theo quy định của pháp luật hiện hành khi đề bạt, chuyển công tác, chuyển công tác đối với công chức, viên chức.

   “1. Việc xếp lương công chức, viên chức như sau:

   A. Nếu chức danh gốc không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề thì hệ số lương hiện hưởng của chức danh gốc được xếp bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. p>

   Thời hạn hưởng lương của ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm ngạch mới.

   Thời gian để được xét nâng bậc lương tiếp theo ở bậc lương mới được tính như sau:

   Nếu chênh lệch giữa hệ số lương của ngạch mới so với hệ số lương hiện hưởng của ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch giữa hệ số lương của hai bậc lương liền kề của ngạch cũ thì được tính kể từ ngày được bổ nhiệm và ký văn bản quyết định bổ nhiệm; nếu chênh lệch về hệ số lương giữa hai bậc lương liền kề của ngạch gốc thấp hơn mức chênh lệch thì tính từ ngày xếp hệ số lương hiện hưởng được hưởng bằng hạng ban đầu. […]”.

   Thông tư 02/2021/tt-bgdĐt có hiệu lực kể từ ngày 20/03/2021 và thay thế Thông tư liên tịch 21/2015/ttlt-bgdĐt-bnv.

   Mời các bạn tham khảo thêm chuyên mục truyền thông pháp luật của hoatieu.vn để có những thông tin hữu ích khác.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button