Câu điều kiện violet

Câu ĐK nhiều loại 1 là câu có thực sống bây chừ, có thể xẩy ra sinh hoạt thì hiện tại solo cùng sau này. Dưới đấy là cấu trúc, bí quyết sử dụng kèm bài tập câu điều kiện nhiều loại 1 gồm lời giải không thiếu với chính xác độc nhất vô nhị.Quý Khách vẫn xem: bài tập viết lại câu ĐK bao gồm đáp án violet

Công thức với phương pháp sử dụng câu điều kiện một số loại một trong những tiếng anh

Cấu trúc:

If + S + V (hiện tại), S + will + V (ngulặng mẫu)

IF + Chủ ngữ 1 + Động từ phân chia sống thì ngày nay đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WILL + Động từ bỏ nguyên mẫu + Bổ ngữ (ví như có).

Bạn đang xem: Câu điều kiện violet

Nói phương pháp khác, ngơi nghỉ câu điều kiện một số loại 1, mệnh đề IF dùng thì bây chừ đối chọi, mệnh đề chính sử dụng thì tương lai 1-1.

Chủ ngữ 1 cùng nhà ngữ 2 hoàn toàn có thể trùng nhau. Bổ ngữ hoàn toàn có thể không có, tùy ý nghĩa của câu. Mệnh đề IF với mệnh đề chủ yếu rất có thể đứng trước tốt sau gần như được.

Trong câu ĐK một số loại I, đụng từ bỏ của mệnh đề ĐK phân tách ở thì bây chừ 1-1, còn hễ từ bỏ vào mệnh đề chính phân chia ở thì tương lai đơn. Ví dụ:

If you come into lớn my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn cửa của tớ, nhỏ chó của mình đang gặm anh kia.)

If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng giỏi, tôi sẽ đi câu cá.)

Cách cần sử dụng câu ĐK loại 1:


*

bài tập câu ĐK nhiều loại 1 kèm lời giải

Câu 1. Điền vào khu vực trống.

Xem thêm: Xem Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu 1969 Kỷ Dậu, Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu 1969

If I (study) _____________ , I (pass) _____________ the exams.If the sun (shine) ____________, we (walk) _____________ lớn the town.If he (have) __________ a temperature, he (see) ___________ the doctor.If my friends (come) ___________, I (be) ______________ very happy.If she (earn) ___________ a lot of money, she (fly) _____________ lớn New York.If we (travel) ___________ lớn London, we (visit) _____________ the museums.If you (wear) __________ sandals in the mountains, you (slip) __________ on the rocks.If you (wear) __________ sandals in the mountains, you (slip) __________ on the rocks.If Rita (forget) ___________ her homework, the teacher (give) _________ her a low mark.If they (go) ________________ khổng lồ the disteo, they (listen) ___________ khổng lồ loud music.If you (wait) ____________ a minute, I (ask) ______________ my parents.

Câu 2. Điền vào khu vực trống.

Xem thêm: Cách Dạy Trẻ 5-6 Tuổi (Cách Dạy Trẻ 5 Tuổi Tại Nhà), Kỹ Năng Cho Trẻ 5

Đáp án bài bác tập

1.study, will pass

shines, will walkhas, will seecome, will beearns, will flytravel, will visitwear, will slipwear, will slipforgets, will givego, will listenwait, will ask

Câu 2. Điền vào địa điểm trống.

rains, will not godoes not read, will not pass doesn"t read, won"t passvì chưng not argue, will lkết thúc don"t argue, will lendtake, will not arrive sầu take, won"t arrivedoes not buy, will be doesn"t buy, will bedoes not tidy up, will not help doesn"t tidy up, won"t helpvị not play, will not come don"t play, won"t comeeat, will not thảm bại eat, won"t losebởi vì not make, will not love sầu don"t make, won"t lovevày not hurry, will not catch don"t hurry, won"t catchwill havesend, will comewill not underst&, whisper won"t underst&, whisperwill not survive, vì chưng not take won"t survive sầu, don"t takepress, will save

Tu khoa:

bài xích tập câu ĐK nhiều loại 1 lớp 9bài tập câu ĐK một số loại 1 và 2bài tập câu điều kiện một số loại 1 2 3bài bác tập về câu ĐK một số loại 1 gồm đáp ánbài tập viết lại câu điều kiện một số loại 1bài bác tập câu điều kiện các loại 2 tất cả đáp ánbài xích tập viết lại câu điều kiện tất cả đáp án Chuyên mục: Tin Tổng Hợp

Chuyên mục: Thư Viện Đề Thi