Hỏi Đáp

Phân loại kế toán chi phí – Cách hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh

Chi phí sản xuất đề cập đến tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất liên quan đến việc sản xuất một sản phẩm. Tất cả các chi phí này đã được tính vào giá thành sản phẩm. Chi phí sản xuất được phân loại như thế nào? Chi phí sản xuất và vận hành? Kế toán Yuehong sẽ hướng dẫn các bạn qua bài viết dưới đây.

kế toán chi phí sản xuất kinh doanh

Bạn đang xem: Chi phí tổng hợp là gì

Cách phân loại kế toán chi phí sản xuất kinh doanh

1. Phân loại kế toán chi phí sản xuất và kinh doanh

1.1. Phân loại chi phí theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí

Toàn bộ chi phí sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp được chia thành các yếu tố sau:

 • Chi phí nguyên liệu, vật liệu: bao gồm toàn bộ chi phí nguyên liệu, vật liệu chính, phụ liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế sử dụng cho sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp.
 • Chi phí cho Nhân viên: Bao gồm tất cả tiền lương trả cho nhân viên, trừ đi bảo hiểm y tế cho nhân viên, an sinh xã hội và phí công đoàn.
 • Chi phí khấu hao TSCĐ: bao gồm toàn bộ chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chi phí dịch vụ lao động thuê ngoài: bao gồm toàn bộ các chi phí về điện, nước và các dịch vụ nhân công thuê ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chi phí bằng tiền khác: Tất cả các chi phí khác. Ngoài 4 yếu tố chi phí trên được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bằng cách phân loại chi phí theo tiêu chuẩn này, chúng ta có thể thấy được cơ cấu và tỷ trọng của các loại chi phí sản xuất khác nhau mà doanh nghiệp đã bỏ ra. Để lập thuyết minh báo cáo tài chính, hãy phân tích việc thực hiện các ước tính chi phí cho kỳ tiếp theo.

1.2. Phân loại theo phương pháp tổng hợp chi phí và đối tượng chi phí

Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất và vận hành bao gồm:

Chi phí trực tiếp:

 • Là chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất và giao dịch sản phẩm hoặc hoạt động kinh doanh.
 • Các chi phí này được phát sinh khi chúng xảy ra. Kế toán trực tiếp ghi từng đối tượng chi phí trên cơ sở số liệu chứng từ kế toán.
XEM THÊM:  Năm 2022 là năm con gì và mệnh gì? - Năm 2022 Nhâm Dần - HoaTieu.vn

Chi phí gián tiếp:

 • Là khoản chi liên quan đến nhiều sản phẩm, nhiều hoạt động kinh doanh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Các khoản phí này phải được hạch toán khi chúng phát sinh. Sau đó được tính toán và phân công cho từng đối tượng có liên quan theo các tiêu chí phù hợp.

Việc phân loại chi phí theo cách này giúp xác định phương pháp kế toán chính xác để tập hợp và phân bổ chi phí cho các đối tượng.

1.3. Chi phí sản xuất theo kinh tế

Chi phí sản xuất của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp được chia thành ba khoản mục chi phí sau:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính và phụ liệu trực tiếp sử dụng để sản xuất sản phẩm.
 • Khoản mục chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm các sản phẩm, dịch vụ như tiền lương, phụ cấp lương, tiền ăn giữa ca và các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội) phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất. , bhyt, kpcĐ)
 • Khoản mục chi phí sản xuất chung: bao gồm các chi phí phát sinh của bộ phận sản xuất (phân xưởng, đội), trại sản xuất …), ngoài hai khoản trên.

1.4. Chi phí sản xuất được phân loại theo mối quan hệ của chúng với số lượng hàng hoá và dịch vụ được sản xuất trong kỳ hiện tại.

 • Chi phí khả biến (biến phí): là chi phí mà sự thay đổi về lượng tỷ lệ thuận với sự thay đổi của số lượng sản phẩm được sản xuất ra trong kỳ
 • chi phí cố định (fixed cost): đang ở mức nhất định Khi lượng sản phẩm sản xuất trong nội thất thay đổi thì tổng lượng không thay đổi

1.5. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố cấu thành giá thành

 • Chi phí duy nhất: là chi phí bao gồm một yếu tố chi phí duy nhất
 • Chi phí kết hợp: là chi phí bao gồm nhiều yếu tố khác nhau nhưng phục vụ cùng một mục đích là chi phí chung.

Việc phân loại này giúp hiểu rõ từng chi phí trong quá trình hình thành sản phẩm. Để tổ chức công việc kế toán của bạn, hãy thu thập cpsx thích hợp cho từng loại.

XEM THÊM:  d00 là tổ hợp môn gì

2. Cách tính chi phí sản xuất và vận hành

kế toán chi phí sản xuất kinh doanh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button