Hỏi Đáp

Tội phạm về tham nhũng là gì? Yếu tố cấu thành tội phạm tham nhũng?

Chủ thể tham nhũng là gì

Video Chủ thể tham nhũng là gì

Tham nhũng và chống tham nhũng luôn là vấn đề được các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Ở Việt Nam, tham nhũng được coi là quốc nạn và là một trong bốn nguy cơ lớn làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và hệ thống xã hội chủ nghĩa. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của nền công nghiệp 4.0, tội phạm tham nhũng cũng ngày càng đa dạng, tinh vi và phức tạp hơn. Tội tham nhũng là gì? Các yếu tố cấu thành tội tham nhũng là gì?

Cơ sở pháp lý:

– Luật Hình sự 2015;

Luật sư Tư vấn pháp luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Tội tham nhũng là gì?

Tội phạm tham nhũng được hiểu là việc sử dụng, lạm dụng quyền lực hoặc thực hiện những hành vi thiếu trách nhiệm, những hành vi xâm phạm đến hoạt động bình thường và uy tín của cơ quan, tổ chức do những người trái pháp luật thực hiện, gây thiệt hại. Hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích tổ chức, lợi ích doanh nghiệp, quyền con người và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Bộ luật Hình sự năm 2015 xác định các tội danh tham nhũng, bao gồm các tội danh sau:

– Chiếm đoạt tài sản (Điều 353);

– Hối lộ (Điều 354);

– Lạm dụng quyền lực (Mục 355);

– Tội lạm quyền trong thi hành công vụ (Điều 356);

Xem thêm: Phân tích các dấu hiệu tội phạm và cấu thành tội phạm

– Tội lạm dụng quyền lực (phần 357);

– Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi (Điều 358);

– Rèn luyện tại nơi làm việc (phần 359).

Tội tham nhũng trong tiếng Anh là “reference”.

2. Các yếu tố cấu thành tội tham nhũng:

Đối tượng

Xem Thêm : Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học – LuatVietnam

Tội phạm tham nhũng xâm phạm hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức. Hoạt động xâm nhập này làm sai lệch bản chất của công việc mà các cơ quan chức năng và các hoạt động không được phép làm.

Hoạt động bình thường của cơ quan hoặc tổ chức là hoạt động bình thường của cơ sở hoặc tổ chức theo luật của cơ quan hoặc tổ chức đó. Bao gồm các cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức, đơn vị, cơ sở khác do nhà nước thành lập, cơ sở đầu tư và toàn bộ hoặc một phần hoạt động được giao là do nhà nước trực tiếp quản lý hoặc quản lý đối với Các khoản chi phục vụ nhu cầu phát triển chung và cơ bản của nhà nước và xã hội, doanh nghiệp và các tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, tội phạm tham nhũng còn xâm phạm đến quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Xem thêm: Điều gì cấu thành tội phạm? Điều gì cấu thành tội phạm và ý nghĩa của nó?

Các khía cạnh khách quan

Người phạm tội tham ô theo Mục 1 Chương 23 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2015 là người có một trong các hành vi sau đây:

– Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: là hành vi lạm quyền, lấn chiếm tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý, tức là hành vi của tội phạm sử dụng chức vụ quyền hạn để chuyển tài sản của cơ quan, tổ chức một cách bất hợp pháp. được quản lý bởi tội phạm và xâm nhập vào tài sản của tội phạm. Các phương tiện lấn chiếm và che giấu hành vi lấn chiếm tài sản có thể rất khác nhau, từ công khai và bí mật, bí mật và che đậy việc lấn chiếm bằng thủ đoạn.

– Nhận hối lộ: Một người lạm dụng chức vụ của mình, trực tiếp hoặc thông qua một bên trung gian, để đạt được hoặc nhận lại bất kỳ lợi ích nào cho bản thân hoặc người khác hoặc tổ chức, theo yêu cầu của người đưa hối lộ vì lợi ích đó hoặc trong một trong các trường hợp sau:

+ Đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác từ 2.000.000 đồng trở lên;

+ Đã hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới 2.000.000 đồng mà bị xử phạt về tội nhận hối lộ mà còn vi phạm. Người nào đã bị giám thị xử phạt về tội nhận hối lộ mà chưa hết thời hạn thì coi như đã xử phạt mà tiếp tục vi phạm pháp luật. Hành vi nhận hối lộ.

+ Đã nhận hoặc sẽ nhận lợi ích vô hình. Chấp nhận hoặc sẽ chấp nhận những lợi ích phi vật chất, chẳng hạn như nhận hoặc nhận hối lộ tình dục (chấp nhận hoặc chấp nhận đồng ý quan hệ tình dục với người khác hoặc cách khác), chấp nhận hoặc chấp nhận sự can thiệp của người khác để giúp họ hoặc người thân của họ được thăng cấp lên cấp cao hơn những vị trí cao, những vị trí công việc thuận lợi hơn; nhận hoặc sẽ nhận con vào học trường chuyên, lớp chọn, đi du học …

Xem thêm: Tội chiếm giữ trái pháp luật tài sản

Tội phạm có thể thu được lợi ích tiền tệ, tài sản và phi vật chất trực tiếp từ người đưa hối lộ hoặc thông qua người môi giới. Người nhận hối lộ và người nhận hối lộ đã nhận hối lộ theo Điều 364 của Đại luật hoặc người đã môi giới hối lộ theo Điều 365 của Đại luật.

– Lạm dụng chức quyền, chiếm đoạt tài sản: Lạm dụng chức quyền, chiếm đoạt tài sản là việc người có quyền lực sử dụng quyền lực vượt quá phạm vi quyền hợp pháp của mình, vi phạm quyền hạn được chỉ định để chiếm đoạt tài sản của người khác. Hành vi này thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây và cấu thành tội phạm:

+ Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên

+ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới 2.000.000 đồng đã bị xử lý kỷ luật về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm quy định này

+ Chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá dưới 2.000.000 đồng mà bị kết án về một trong các tội tham nhũng sau đây, chưa được xóa án tích mà còn phạm các tội này.

Xem Thêm : Những việc làm để bảo vệ môi trường

– Lạm dụng chức vụ quyền hạn: Hành vi vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, lạm quyền thi hành công vụ gây thiệt hại về kinh tế, tài sản hoặc lợi ích khác, quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia, tổ chức, cá nhân.

– Lạm quyền trong thi hành công vụ: người vượt quá quyền hạn vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, vi phạm công vụ, gây thiệt hại về tài sản hoặc thiệt hại khác đến lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và các cá nhân.

– Việc sử dụng địa vị và quyền lực để gây ảnh hưởng đến người khác vì lợi ích cá nhân;

Xem thêm: Phân loại và phân tích các loại yếu tố cấu thành tội phạm

– Giả mạo trong công việc: Hành vi vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác nhằm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện một trong những việc sau đây:

+ Sửa chữa, giả mạo tài liệu, nội dung tài liệu;

+ Làm và phát hành tài liệu giả mạo;

+ Giả mạo chữ ký của những người có chức vụ, quyền hạn.

Các khía cạnh chủ quan

Tội tham nhũng là cố ý làm trái.

Mục đích của các hành vi tham nhũng là tư lợi. Tư lợi ở đây được hiểu là lợi ích vật chất hoặc tinh thần mà người có địa vị, quyền lực có được thông qua các hành vi tham nhũng. Vì vậy, khi xử lý các hành vi tham nhũng, chủ thể tham nhũng không nhất thiết phải thu lợi.

Chủ đề

Xem thêm: Xử lý hình sự, tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đối tượng của tội phạm tham nhũng là người trên 16 tuổi, có năng lực hành vi dân sự, có chức vụ, quyền hạn đặc biệt trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. công nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp), tổ chức khu vực nhà nước và ngoài nhà nước).

Người có chức vụ (người có chức vụ, quyền hạn) được định nghĩa là người được bổ nhiệm, bầu cử, ký hợp đồng hoặc cách khác, có hoặc không có tiền thưởng, được giao thực hiện một nhiệm vụ và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ hoặc công việc.

Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; Công an nhân dân; Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; người giữ chức vụ, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức; người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ, quyền hạn trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Các phần tử tham nhũng phải sử dụng “quyền hạn” của mình để trục lợi cho bản thân, thành viên gia đình hoặc những người khác khi họ thực hiện hành vi tham nhũng. Đây là một yếu tố cần thiết để xác định các hành vi tham nhũng. Ai có quyền nhưng không lạm dụng thì không được tham ô. Tuy nhiên, không phải tất cả những người có chức vụ, quyền hạn mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó đều bị coi là tham nhũng. Ở đây, hành vi này xen kẽ với hành vi phạm tội khác, vì vậy cần cẩn thận khi phân biệt giữa hành vi tham nhũng và hành vi bất hợp pháp khác.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Vậy là đến đây bài viết về Tội phạm về tham nhũng là gì? Yếu tố cấu thành tội phạm tham nhũng? đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn!

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button