Hỏi Đáp

Chu vi hình tròn: Công thức và bài tập – Công thức Toán lớp 5

Chu vi hình tròn lớp 5

Công thức tính chu vi hình tròn là tài liệu do thầy Giatoan biên soạn, tài liệu gồm các công thức tính chu vi, diện tích hình tròn giúp các em học sinh nắm vững kiến ​​thức tính số pi. Khoanh tròn và áp dụng tích trong bài tập. Sinh viên tham khảo bài viết này.

Tham khảo: Diện tích hình tròn: Công thức và bài tập

1. một vòng tròn là gì?

+ Đường tròn có tâm là o và bán kính là r là đồ thị gồm các điểm cách tâm o một khoảng nhất định và có bán kính là r.

Mọi điểm trên đường tròn + nối với tâm o đều là bán kính.

+ Đường tròn đi qua tâm o theo hai phương của đường tròn và đi qua tâm o được gọi là đường kính.

Chu vi hình tròn: Công thức và bài tập

+ Vậy trong một hình tròn, đường kính 2 lần bán kính.

Thuộc tính của vòng kết nối

+ Các hình tròn bằng nhau thì có chu vi bằng nhau.

+ Đường kính là đoạn thẳng dài nhất trong hình tròn.

+ Các hình tròn bằng nhau sẽ có bán kính bằng nhau.

2. Công thức chu vi

Để tính chu vi hình tròn, hãy nhân đường kính với 3,14.

c = d x 3,14

(trong đó c là chu vi của hình tròn và d là đường kính của hình tròn)

Ngoài ra, để tính chu vi hình tròn, ta nhân 2 lần bán kính với 3,14.

c = r x 2 x 3,14

(với c là chu vi hình tròn và r là bán kính hình tròn)

3.Các dạng toán liên quan đến chu vi hình tròn

Dạng 1: Tính chu vi hình tròn theo bán kính và đường kính

Giải pháp thay thế:

Để tìm chu vi của hình tròn, hãy nhân đường kính với số 3,14 hoặc để tìm chu vi hình tròn, hãy nhân số 2 với bán kính với 3,14.

Ví dụ 1: Tính chu vi hình tròn có bán kính r = 5cm.

Trang tính

Chu vi hình tròn là;

5 x 2 x 3,14 = 31,4 (cm)

Đáp số: 31,4cm

Xem Thêm : Cách Cộng Điểm Khuyến Khích Và Điểm Ưu Tiên Khi Xét Tốt

Ví dụ 2: Tính chu vi hình tròn có đường kính d = 14dm

Trang tính

Chu vi hình tròn là:

14 x 3,14 = 43,96 (decimet)

Đáp số: 43,96dm

Ví dụ 3: Tính chu vi hình tròn có bán kính r = 9m

Trang tính

Chu vi hình tròn là:

9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)

Đáp số: 56,52m

Dạng 2: Chu vi, Bán kính và Đường kính

Giải pháp thay thế:

Phương pháp tính bán kính và đường kính của hình tròn từ công thức tính chu vi hình tròn như sau:

c = d x 3,14 → d = c : 3,14

c = r x 2 x 3,14 → r = c : 2 : 3,14

Ví dụ 1: Cho chu vi hình tròn là c = 18,84dm, tính bán kính và đường kính của hình tròn đó.

Trang tính

Bán kính của hình tròn là:

18,84 : 2 : 3,14 = 3 (dm)

Đường kính của hình tròn là:

18,84 : 3,14 = 6 (dm)

Trả lời: Bán kính 3dm; Đường kính: 6dm

Ví dụ 2: Tính đường kính của hình tròn có chu vi là 25,12 cm.

Trang tính

Đường kính của hình tròn là:

25,12 : 3,14 = 8 (cm)

Xem Thêm : Tổng hợp danh sách các trường Đại học khối D ở Đà Nẵng

Đáp số: 8cm.

Ví dụ 3: Tính bán kính của hình tròn có chu vi là 12,56cm.

Trang tính

Bán kính của hình tròn là:

12,56 : 2 : 3,14 = 2 (cm)

Đáp số: 2cm.

4. Bài tập tính chu vi hình tròn

Bài tập 1: Bán kính của bánh xe là 0,25 mét. Hỏi:

a) Đường kính của bánh xe tính bằng mét là bao nhiêu?

b) Chu vi của bánh xe tính bằng mét là bao nhiêu?

Bài tập 2: Một hình tròn có chu vi là 254,24dm. Đường kính và bán kính của hình tròn tính bằng đề-xi-mét là bao nhiêu?

Bài 3:Tính chu vi hình tròn:

a) Bán kính r = 2,5dm

b) Đường kính d = 1,5cm

Bài 4: Hình tròn có bán kính cạnh bằng độ dài cạnh của hình vuông có chu vi 25 cm. Tính chu vi hình tròn.

Bài 5: Chu vi hình tròn là 56,52 cm. Hỏi bán kính của hình tròn đó tính bằng xăng-ti-mét là bao nhiêu?

Bài 6:

a) Một bàn ăn hình tròn có chu vi 4,082 m. Tính toán bán kính của máy tính để bàn này.

b) Biển báo giao thông hình tròn có chu vi 1,57m. Tính đường kính của hình tròn.

Bài 7: Biết rằng 75% hình tròn có bán kính là 12,9 m. Tính chu vi hình tròn.

Bài 8: Hình dưới đây có một nửa hình tròn có đường kính 6 cm và hai nửa hình tròn có đường kính 3 cm. Tính chu vi của hình bóng.

Chu vi hình tròn, công thức và bài tập

Câu hỏi liên quan:

 • Đầu giếng là hình tròn có bán kính 0,7m. Xung quanh miệng giếng người ta khoan một giếng rộng 0,3m
 • Dây bị uốn cong như trong hình bên dưới. Tính độ dài của một chuỗi
 • Tính độ dài đoạn dây dùng để uốn các bông hoa như hình bên
 • Một sợi dây nối hai ròng rọc. Đường kính bánh xe 0.35m
 • Tham khảo công thức tính chu vi một số hình thường gặp:

  • Chu vi hình chữ nhật: công thức và bài tập
  • Chu vi và diện tích hình thang: công thức và bài tập
  • Chu vi hình vuông: Công thức và bài tập
  • Chu vi tam giác: công thức và bài tập
  • Vậy giatoan.com gửi đến các em công thức tính chu vi hình tròn. Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các tài liệu, công thức khác do giatoan tổng hợp để học toán tốt hơn.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button