Hỏi Đáp

Cross-Reference: Cách tạo link tới các nội dung đã được đánh dấu trong tài liệu (Heading, Styles, Captions, Numbered item, …) – Lê Lượm Lặt

Sau khi ghi lại dự án, tôi đã thu thập một kinh nghiệm khác và ghi lại để bạn tham khảo.

Tình huống cụ thể của tôi như sau:

Bạn đang xem: Cross reference trong word là gì

Tôi có một tài liệu với các kiểu tiêu đề (phần 1, 1.1, 1.1.1, …) để gắn nhãn các mục trong tài liệu (sử dụng nó làm mục lục); tiêu đề cho mỗi hình ảnh, sơ đồ, v.v. trong tài liệu; và thêm một số kiểu bổ sung để đánh dấu nội dung lớn trong tài liệu.

Styles

Bằng cách này, tôi đang viết tài liệu srs cho dự án của công ty tôi:

  • Mỗi hàm, tôi lưu nó theo kiểu riêng – tên là “function”.
  • Trong mỗi hàm, có nhiều trường hợp sử dụng cho hàm này – Tôi đặt tên cho kiểu là “ucname”

Tệp của tôi chỉ có khoảng 300 trường hợp sử dụng (không nhiều)

Trong một phần khác của tài liệu, tôi vẽ luồng thực của hệ thống. Tại mỗi bước của quy trình, tôi phải liệt kê các trường hợp sử dụng theo danh sách các trường hợp sử dụng mà tôi mô tả.

Đó là vấn đề!

Nếu tôi ngồi xuống và nhập thủ công tên của từng trường hợp sử dụng ở mỗi bước và một ngày, tôi chỉnh sửa tên hoặc thay đổi thứ tự, danh sách các trường hợp sử dụng tôi thực hiện trong quá trình sẽ phải chỉnh sửa từng trường hợp một. .

XEM THÊM:  TOP 12 những loại cây lấy gỗ nhanh nhất, có giá trị kinh tế cao

Tôi rất khó chịu về điều này.

Phải có một cách để làm cho nó tự động cập nhật? ? ? ? ? ? Tôi đã mày mò và tìm ra một hàm từ để giúp ích cho sự lười biếng của mình:

Tham chiếu chéo !!!!!!!

CR_1

Trong nhóm “ chú thích ” của tab “ tham chiếu “, hãy nhấp vào “ tham chiếu chéo ” (hình trên).

Một hộp sẽ xuất hiện để chọn nội dung của tài liệu:

CR_2

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button