đầu tư tiếng anh

Chủ đầu tư là gì?

Chủ đầu tư là trường đoản cú để chỉ nhà đầu tư, theo đó công ty đơn vị đầu tư chi tiêu hoàn toàn có thể là cá thể hoặc tổ chức triển khai, triển khai câu hỏi vận động là chi tiêu để sale. Trong số đó, chủ đầu tư nên chịu đựng trách nhiệm hoàn toàn đa số chuyển động, quá trình của dự án đầu tư bao gồm về quality, tác dụng ,… bảo đảm tuân thủ đa số phương pháp của pháp luật

*

Chủ chi tiêu giờ Anh là gì?

Chủ chi tiêu giờ đồng hồ Anh là: investor.

Bạn đang xem: đầu tư tiếng anh

Chủ chi tiêu giờ đồng hồ Anh được tư tưởng nlỗi sau:

Investor is the term used to refer khổng lồ an investor, whereby the investor can be an individual or an organization, carrying out activities as an investment for business. In particular, the investor must be fully responsible for all activities & processes of the investment project, including chất lượng, efficiency … to lớn ensure compliance with the provisions of law.

Danh mục tự tương ứng cùng với chủ chi tiêu giờ Anh là gì?

– Chủ dự án giờ đồng hồ Anh là owner of Project

– Đầu tứ viên: được dùng trong chăm ngành phát hành giờ đồng hồ Anh là Investor

– Người đầu tư tư nhân: được dùng trong siêng ngành tài chính tiếng Anh là Private investor

– Người hùn vốn: được áp dụng vào chuyên ngành chuyên môn bình thường tiếng Anh là Contributors.

*

ví dụ như nhiều trường đoản cú phổ biến được thực hiện liên quan mang đến công ty đầu tư tiếng Anh là gì?

– Đại diện công ty chi tiêu là gì? – giờ đồng hồ Anh là What is the investor’s representative?

– Người ra quyết định đầu tư và công ty đầu tư chi tiêu khác biệt vắt nào? – giờ đồng hồ Anh là The decision maker and the investor are so different.

– Công nhận chủ đầu tư chi tiêu là gì? – tiếng Anh là What is the investor recognition?

– Nhà thầu là gì? – giờ đồng hồ Anh là What is a contractor?

– Chủ đầu tư và nhà thầu là gì? – giờ Anh là What are the investor and the contractor?

– Giam tiếp giáp chủ đầu tư chi tiêu là gì? – giờ Anh là What is investor supervision?

– Nhà đầu tư là gì? – giờ đồng hồ Anh là What is an investor?

– Chủ đầu tư là ai? – giờ Anh là Who is the investor?

– Khái niệm công ty chi tiêu cùng người có thẩm quyền là khác nhau – giờ đồng hồ Anh là The concept of the investor & the authorized person is different.

– Nhà thầu tạo ra cùng công ty đầu tư kiếm lợi nhuận như vậy nào? – tiếng Anh là How construction contractors and investors earn profits?

– Dự án đầu tư và một trong những đặc điểm của dự án công trình đầu tư chi tiêu – tiếng Anh là Investment project and some characteristics of the investment project.

Xem thêm: Điểm Chuẩn 2017: Trường Đại Học Bách Khoa Điểm Chuẩn 2017, Điểm Chuẩn 2017 Của Đh Bách Khoa Tp

– Chủ đầu tư kiến tạo – giờ Anh là Construction investor.

– Vai trò cùng nhiệm vụ của công ty đầu – tư giờ Anh là Roles & duties of the investor.

– Vai trò với trách nát nhiệm của chủ đầu tư chi tiêu dự án BDS – là gì giờ Anh là Roles and responsibilities of real estate project investors.

– Khái niệm chi tiêu với dự án chi tiêu – tiếng Anh là Investment concept và investment projects.

Xem thêm: Use Of Fflush(Stdin) In C — Fflush (Stdin) Làm Gì Trong Lập Trình C?

– Khái niệm nhà đầu tư giữa các lao lý là không nhất quán – giờ Anh là The concept of investor between laws is not identical.

– Tất cả vụ việc tương quan cho vẻ ngoài chi tiêu BOO là gì? – giờ đồng hồ Anh là What is all about BOO investment?


Chuyên mục: Tin Tức