Dđề tài nghiên cứu khoa học

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập kết quả chào đón cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV với đại biểu Hội đồng nhân dan các cung cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!


*

Hình 1.5: Hình vẽ một tiểu thùy gan.

Bạn đang xem: Dđề tài nghiên cứu khoa học

- Nguồn được trính dẫn đề nghị được liệt kê đúng chuẩn trong phần tài liệu tham khảo.

- Đầu đề hoặc thương hiệu của bảng đặt ở phía trên bảng, còn đầu đề hoặc tên biểu thiết bị, hình ghi sinh sống bên dưới biểu đồ dùng, sơ đồ, hình.

*

Hình 1.2: Hình thể ngoài

- Viết tắt: Trong chủ đề NCKH . chỉ viết tắt rất nhiều từ, các tự hoặc thuật ngữ được thực hiện những lần trong đề bài. Nếu vấn đề có rất nhiều chữ viết tắt thì bắt buộc gồm bảng hạng mục những chữ viết ( xếp theo vật dụng trường đoản cú A, B, C ) tại phần đầu đề tài.

- Tài liệu tham khảo cùng bí quyết trính dẫn: câu hỏi trính dẫn, tìm hiểu thêm hầu hết nhằm mục tiêu đồng ý nguồn của không ít phát minh có mức giá trị với góp cho tất cả những người gọi thâu tóm được vấn đề của tác giả trình diễn.

- Lúc phải trích dẫn một quãng ít hơn hai câu hoặc tư chiếc đánh lắp thêm thì hoàn toàn có thể áp dụng vệt ngoặc kxay để bắt đầu cùng xong xuôi phần trích dẫn. Nếu buộc phải trích dẫn dài hơn thì bắt buộc tách phần này thành một đoạn riêng rẽ ngoài phần câu chữ đã trình diễn với lề trái lùi vào thêm 2 centimet.

- Mỗi tài liệu tham khảo được đặt chủ quyền trong từng ngoặc vuông cùng các tài liệu xem thêm thì nên xếp theo máy tự tăng dần đều, thân các tư liệu tìm hiểu thêm bao gồm dấu phẩy. Thị dụ: <1>, <12>, <23>.

- Đề tài được viết bởi giờ đồng hồ việt, vì thế đề xuất xếp tư liệu tham khảo giờ đồng hồ việt trước rồi kế tiếp mang lại tư liệu xem thêm tiếng Anh, tư liệu xem thêm tiếng

Pháp,v.v…

- Tác trả là người Việt Nam: Xếp đồ vật trường đoản cú A, B, C theo tên, không được hòn đảo ngược thương hiệu lên trước chúng ta.

- Tác trả là fan nước ngoài: Xếp máy tự A, B, C theo họ

- Tài liệu tham khảo ko mang tên tác giả: Xếp theo thiết bị trường đoản cú A, B, C theo từ trên đầu của tên phòng ban xuất bản. Thí dụ : Đại học Y Dược TPhường.Hồ Chí Minh xếp vào vần Đ.

Cách trình bày tư liệu xem thêm.

Tài liệu tìm hiểu thêm là bài báo đăng trong tập san, bài bác đăng vào một quyển sách:

- Tên người sáng tác hoặc thương hiệu cơ sở vạc hành

- Năm xuất phiên bản (đặt vào ngoặc đơn)

- “Tên bài bác báo”.

- Tên tập san hoặc tên sách,

- Nhà xuất bản

- Số tái bản

- Nơi sản xuất

- Tập

- Số (đặt trong ngoặc đơn)

- Các số trang (TLTK giờ đồng hồ Việt viết tắt tr.20-30. hoặc TLTK tiếng anh viết tắt pp.20-30>

Thí dụ:

44. Trần Thiên Trung (2002). “Điều trị viêm dạ dầy – tá tràng do H.pylory”.

Tạp chí Y học tập, Đại học Y dược TP..Hồ Chí Minh, tập 3 (8), tr.13-18.

1. DeMay, R. M (1999). “Liver”. The Art và Science of cytopathology, The American Society of Clinical Pathologists, 1st, volume 2, pp 10261036.

Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo:

- Tên người sáng tác hoặc cơ sở phân phát hành

- (Năm xuất bản)

- Tên sách, luận án, báo cáo (in nghiêng)

- Nhà xuất bản

- Nơi xuất bản

- Số tái bản

- Trang (TLTK giờ đồng hồ Việt viết tắt tr.20-30. hoặc TLTK giờ Anh viết tắt pp.20-30>

- Chụ ý: Nếu tài liệu dài thêm hơn 1 dòng thì trình diễn chiếc máy nhị lùi vào trong 1cm so với loại đầu tiên.

Thí dụ: 3. Nguyễn Hữu Đống, Đào Tkhô cứng Bằng (1997). Đột biến-Cửa hàng lý luận với áp dụng. Nxb Nông nghiệp. TP. hà Nội, tr.45-60.

30. Instiute of Economies (1998). Analysis of Expenditure Pattern of Urban

Households in VietNam, Department of Economics Economic-Retìm kiếm Roport, HaNoi, pp 345-350.

Xem thêm: Thực Hiện Tốt Công Tác Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Là Gì, Tạp Chí Xây Dựng Đảng

C. Tài liệu tham khảo.

1. Đại học Y Dược Tp Sài Gòn (2010). “Nội dung với vẻ ngoài luận án”. Cđộ ẩm nang Đào chế tạo ra sau đại học, Tp Hồ Chí Minh, tr.127-129.

2. Học Viện Quân Y (1996). Nội dung cùng hình thức luận án khoa học, Thành Phố Hà Nội, tr.3-10.

3. Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai. “Hình thức văn bản phân tích khoa học” site: http://bvthongnhatdn.vn/info.aspx?_myId=88

Quảng xương, ngày 14 tháng một năm 2019

CT Hợp Đồng KHKT

TRẦN VĂN THẮNG

BV ĐK QUẢNG XƯƠNG KHOA/PHÒNG….

*

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc

*

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Đề tài NCKH năm 2019

Phần I:

- Tên đề tài/dự án: ......................................................................................................

- Chủ nhiệm đề tài/: ...................................................................................................

- Cơ quan lại chủ trì: Bệnh Viện Đa Khoa Quảng Xương...........................................

Phần II:

Tình hình thực hiện đề tài

1) Những văn bản các bước đang làm:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

2) Các sản phẩm trung gian vẫn có: (ghi vắt thể: bộ số liệu thô nhập bởi Excel tốt Epidata, bài xích word xử lý số liệu ban sơ, phiếu điều tra….. và giao nộp 1 bộ/sản phẩm)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

3) Nhận xét cùng đánh giá công dụng đạt được:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Phần III:

Những đề nghị

- Đề nghị về câu chữ, thời hạn, tởm phí:

.....................................................................................................

Xem thêm: Giáo Trình Toán Cao Cấp A1 ( Giải Tích Hàm Một Biến, Giáo Trình Giải Tích

.....................................................................................................

Quảng Xương, ngày tháng năm 2019

Xác dìm của Trưởng Khoa Chủ nhiệm đề tài

Ngày mon năm 2019

Trưởng Khoa/ Phòng

(Ký tên)

Ngày tháng năm 2019

Chủ nhiệm đề tài

(Ký tên)

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tên chủ đề :

Số đăng ký (vì HĐKHKT ghi) :

Chủ nhiệm đề tài : Năm sinch : Nam/Nữ :

Học vị: Chức vụ: Tel:

E-mail:

Khoa/Phòng công ty trì :

Tóm tắt ngôn từ vấn đề (Đặt vấn đề):

Thời gian tiến hành : Tháng (Từ / / 201 đến / / đôi mươi )

Tổng kinh phí dự con kiến : VNĐ

Loại hình nghiên cứu và phân tích :

- Đề tài NCKH £ Sáng kiến £

Mục tiêu vấn đề :

Dự kiến Khoa/Phòng ứng dụng hiệu quả nghiên cứu :

Ngày tháng 01 năm 2019

Chủ nhiệm đề tài

THUYẾT MINH

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Tên chủ đề :

2. Thuộc chương trình (trường hợp có) :

3. Thuộc khoa/ Phòng :

4. Chủ nhiệm đề tài (ghi rõ học tập hàm, học tập vị) :

5. Cộng sự (ghi rõ học tập hàm, học tập vị):

-

-

6. Khoa/Phòng phối hợp (tất cả trong nước cùng quốc tế) :

-

-

7. Dự toán thù ngân sách đầu tư :(Nếu có)

- Xin bệnh viện cung cấp :

- Tài trợ khác :

8. Thời gian thực hiện : từ tháng năm mang đến tháng năm

9. Tổng săng liệu nội địa cùng bên cạnh nước, nêu nguyên do vì sao tiến hành đề tài :

10. Mục tiêu chủ đề :

11. Đối tượng với phương pháp nghiên cứu và phân tích :

12. Đạo đức vào nghiên cứu

13. Kết trái dự kiến: tỉ lệ thành phần, phnghiền kiểm dự kiến, . (nhờ vào mục tiêu nghiên cứu)

14. Nhu cầu cơ sở y tế và triển vọng vận dụng công dụng phân tích :

15. Phiếu thu thập số liệu (Đính kèm phiếu thu thập số liệu cùng với đề cương nghiên cứu)


Chuyên mục: Tin Tức