đề cương ôn tập chương 1 hình học 8 violet

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ MÔN TOÁN 8 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I (Tài liệu giữ hành nội bộ) PHẦN LÝ THUYẾT Soạn lại với học tập trực thuộc : - 5 thắc mắc ôn tập chương I trang 32/ SGK - 12 câu hỏi ôn tập chương thơm II trang 61/ SGK B. PHẦN BÀI TẬPhường. BÀI 1 : Phân tích các nhiều thức sau thành nhân tử : a/ b/ c/ d/ e/ f/ ( 25 – 16x) BÀI 2: Thực hiện tại các phnghiền tính sau ( Hay : Rút ít gọn biểu thức ) : a/ b/ c/ d/ (x-5)+(7-x)(x+2) e/ f/ g/ ( h/ BÀI 3: Tính quý giá biểu thức sau : a/ A = ( 3x – 2 )+ ( x + 1 )- 2

Thể loại Giáo án bài giảng Tân oán học tập 8

Số trang 1

Loại tệp doc

Kích thước 0.05 M

Tên tệp de cuong toan 8 ca nam doc


Download

 


https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ 


MÔN TOÁN 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP.. HỌC KÌ I

(Tài liệu lưu hành nội bộ)

 

PHẦN LÝ THUYẾT

Soạn lại cùng học tập trực thuộc : - 5 câu hỏi ôn tập chương I trang 32/ SGK

- 12 câu hỏi ôn tập chương II trang 61/ SGK

 

B. PHẦN BÀI TẬP

BÀI 1 : Phân tích những nhiều thức sau thành nhân tử : 

a/

*
*
b/
*
c/
*

d/

*
e/
*
f/ ( 25 – 16x
*
)

BÀI 2: Thực hiện các phnghiền tính sau ( Hay : Rút gọn biểu thức ) :

a/

*
b/
*
c/
*

d/ (x-5)

*
+(7-x)(x+2) e/
*
f/
*

g/ (

*
h/
*

BÀI 3: Tính cực hiếm biểu thức sau :

a/ A = ( 3x – 2 )

*
+ ( x + 1 )
*
- 2 ( x + 1 ) ( 3x – 2 ) trên : x =
*

b/ B =

*
trên : x = -3 cùng y =
*

c/ C =

*
tại : x = 5

BÀI 4: Tìm x . Biết :

a/ 5x(x – 1) - (1 – x) = 0 b/ (x - 3)

*
- (x + 3)
*
= 24 c/ 2x (x
*
- 4) = 0

d/ Tìm nhiều thức A. Biết :

*
;
*

BÀI 5 : a/ Thực hiên phnghiền phân chia

*
cho x + 1

b/ Cho A = 2x

*
-3 và B = 2x
*
- 1

Hãy tra cứu số dư vào phnghiền phân chia A cho B rồi viết dưới dạng A = B.Q + R

c/ Cho P =

*
và Q = x + 2

Hãy tìm kiếm a nhằm đa thức P chia hết đến đa thức Q ?

d/ Tìm n

*
Z nhằm 2n
*
- n + 2 phân tách không còn đến 2n + 1

BÀI 6: Cho biểu thức M =

*

a/ Tìm ĐK nhằm biểu thức M có nghĩa ?

b/ Rút gọn gàng biểu thức M ? c/ Tìm x nhằm M có mức giá trị ngulặng ?

d/ Tìm quý giá của M tại x = -2 e/ Với quý giá làm sao của x thì M bởi 5 ?


https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ 


A. PHẦN LÝ THUYẾT :

HS soạn lại đầy đủ và học tập nằm trong : - 9 thắc mắc ôn tập chương I trang 110/SGK

- Câu hỏi 1,2,3 ôn tập cmùi hương II trang 132/ SGK

B. PHẦN BÀI TẬP.. :

BÀI 1: Cho hình bình hành ABCD. Trên những cạnh AB, CD theo thứ tự lấy những điểm M, N sao để cho AM = Doanh Nghiệp. Đường trung trực của BM lần lượt cắt những đường thẳng MN với BC tại E, F. Chứng minc rằng :

a/ E và F đối xứng qua AB

b/ MEBF là hình thoi

c/ Hình bình hành ABCD cần có thêm ĐK gì nhằm BCNE là hình thang cân nặng ?

BÀI 2 : Cho tam giác ABC cân tại A. Đường cao AH với E, M thiết bị trường đoản cú là trung điểm AB cùng AC a/Chứng minc AH là trục đối xứng của tam giác ABC ?

b/ Các tứ đọng giác EMCB , BEMH , AEHM là hình gì? vày sao?

c/ Tìm điều kiện tam giác ABC để AEHM là hình vuông vắn ?

Trong trường phù hợp này tính diện tích tam giác BHE. Biết AB = 4cm  

BÀI 3 : gọi E, F lần lượt là trung điểm AB, AC của tam giác ABC.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập chương 1 hình học 8 violet

a/ Tứ giác EFCB là hình gì? bởi sao?

b/ CE với BF cắt nhau trên G. Hotline K, H trang bị trường đoản cú là trung điểm của GC và GB .

Chứng minh EFKH là hình bình hành.

c/ Tìm ĐK của tam giác ABC để  EFKH là hình chữ nhật.

Khi kia so sánh diện tích EFKH cùng với diện tích S tam giác ABC

BÀI 4 : Cho hình bình hành ABCD. call O là giao điểm của 2 mặt đường chéo cùng M, N theo lần lượt là trung điểm của AD, BC. BM với DN giảm AC theo thứ tự trên E và F.

a/ Tứ giác BMDN là hình gì? vì sao?

 b/ Chứng minh AE = E F = FC

c/ Tính diện tích S tam giác DBM. Biết diện tích hình bình hành là 30 cm

*

BÀI 5: call Ot là phân giác của góc xÔy

*
góc bẹt. Qua điểm I
*
Ot kẻ mặt đường trực tiếp vuông góc Ot giảm Ox tại N và giảm Oy trên P .

a/ Chứng minh N cùng P đối xứng nhau qua Ot .

b/ Lấy điểm M đối xứng điểm O qua I. Chứng minh ONMPhường. là hình thoi .

 c/ Tim điều kiện của góc xÔy nhằm ONMPhường là hình vuông

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

 

A/ PHẦN LÝ THUYẾT : Học nằm trong toàn bộ triết lý sinh sống chương 3, 4 đại số và hình học

 

B/ PHẦN BÀI TẬP ĐẠI SỐ :

Bài1: Giải các phương thơm trình sau :  

Dạng phương thơm trình tất cả hệ số nguyên

a/ 2x + 6 = 0) b/ 15 - 7x = 9 - 3x c/ 2(x+1) = 5x -7 d/(x - 3)(x + 4) – 2(3x - 2) = (x - 4)2


Dạng phương trình tất cả thông số hữu tỉ

a//

*
b/ 1 +
*
=
*
c/
*

Dạng phương thơm trình tích

a/ (x

*
- 2x +1) – 4 =0 b/ x(x - 3) = 0 c/ ( x -
*
)( 2x + 5 ) = 0 d/ ( x – 2 ) (
*
x – 6 ) = 0

e/ x2 2x = 0 g/x3 + 5x2 + 6x = 0

Dạng pmùi hương trình đựng ẩn làm việc mẫu

o/

*
= 2 p/
*
q/
*

r/

*
*
s/
*

Dạng phương trình chứa lốt quý hiếm tuyệt đối

a/

*
b/
*
c/
*
d/
*

e/

*
g/
*

 

Bài 2: Giải những bất phương trình sau với màn biểu diễn tâp nghiệm trên trục số

a/- 4x - 8

*
7 c/ 3x + 4 > 2x +3 d/ 5x - (10x - 3 ) > 9 - 2x

e/4x - 8

*
3(3x - 1) - 2x + 1 f/ x(x - 2) – (x + 1)(x + 2)

h/ 2(2x - 3)(x + 4) 2 +1 i/

*
k/
*

l/ 3x -

*
m/
*
n/
*
-
*

 

Bài 3: Tìm x sao cho

a/A = - 3x + 1 có mức giá tri âm b/B =

*
có mức giá trị dương

c/ N = 2 – 5x ; M = 3(2 – x); quý giá biểu thức N không nhỏ dại hơn quý hiếm của biểu thức M.

d/ K =

*
có mức giá tri to hơn 1 .

Bài 4: Giải bài xích tân oán bằng phương pháp lập pmùi hương trình

Dạng tìm các số

a/ Hiệu của nhị số bằng 50.Số này gấp bố lần số kia. Tìm hai số kia .

b/Tổng của nhị số bởi 80, hiệu của nhì số bởi 14. Tìm hai số kia.

c/ Một số tự nhiên lẻ bao gồm hai chữ số với chia hết mang đến 5.Hiệu của số đó và chữ số hàng trăm

của chính nó bằng 68. Tìm số đó.

d/Tìm số tự nhiên có nhì chữ số, biết rằng nếu như viết thêm 1 chữ số 2 vào phía bên trái và

một chữ số 2 vào bên nên số đó thì ta được một số trong những Khủng vội vàng 153 lần số lúc đầu.

Dạng thêm, bớt

a/Tổng số học sinh của nhị lớp 8A cùng 8B là 78 em. Nếu gửi 2 em từ bỏ lớp 8A qua lớp 8B thì số học viên của hai lớp đều bằng nhau. Tính số học sinh của từng lớp?


b/ Tổng của nhị chồng sách là 90 quyển . Nếu gửi trường đoản cú ông xã sản phẩm công nghệ nhị sang trọng chồng trước tiên 10 quyển thì số sách sinh sống chồng thứ nhất vẫn gấp đôi ông xã vật dụng hai . Tìm số sách sống từng ông chồng cơ hội ban đầu?

Dạng chuyển động

a/Một fan đi xe đạp điện từ bỏ vị trí A mang đến địa điểm B cùng với vận tốc 15km/h cùng tiếp nối quay về

tự B mang lại A cùng với vận tốc12km/h.Cả đi lẫn về mất 4giờtrong vòng 30 phút.Tính quãng mặt đường AB?

b/ Một chúng ta học viên tới trường từ bỏ nhà mang lại ngôi trường cùng với gia tốc vừa phải 4 km/h. Sau khi đi được

*
quãng đường bạn ấy đã tiếp tục tăng tốc độ lên 5km/h. Tính quãng mặt đường tự công ty mang đến ngôi trường của bạn học viên kia , hiểu được thời gian bạn ấy đi tự bên đến trường là 28 phút

c/ Một xe ô tô đi từ bỏ A đến B không còn 3g12ph .Nếu gia tốc tăng thêm 10km/h thì cho tới B nhanh chóng hơn 32ph.Tính quãng con đường AB và tốc độ thuở đầu của xe cộ ?

d/ Lúc 7giờ đồng hồ, một ca nô xuôi mẫu từ bỏ A cho B phương pháp nhau 36km rồi tức thì nhanh chóng quay về A lúc 11tiếng nửa tiếng. Tính vận tốc của ca nô Lúc xuôi mẫu. Biết rằng tốc độ nước rã là 6km/h

Dạng tất cả nội dung hình học tập .

a/ Khu vườn hình chữ nhật tất cả chu vi 82m .Chiều dài hơn nữa chiều rộng 11m .Tính diện tích khu vườn hình chữ nhật kia.

b/ Một hình chữ nhật gồm độ nhiều năm một cạnh bởi 5cm với độ nhiều năm mặt đường chéo cánh bởi 13centimet . Tính các kích cỡ của hình chữ nhật đó.

Dạng về năng suất

a/ Một tổ thêm vào theo kế hoạch từng ngày cung cấp 50 thành phầm. Khi tiến hành hằng ngày tiếp tế được 57 sản phẩm. Do kia tổ đã chấm dứt trước kế hoạch một ngày với vượt mức 13 thành phầm. Hỏi theo chiến lược tổ tiếp tế bao nhiêu thành phầm.

b/ Một xí nghiệp sản xuất hòa hợp đồng dệt một trong những tnóng thảm len vào trăng tròn ngày. Do cải tiến kinh nghiệm, năng suất dệt của xí nghiệp sản xuất đã tăng 20%. bởi thế chỉ trong 18 ngày, không đầy đủ nhà máy sản xuất đang xong số thảm buộc phải dệt ngoài ra dệt thêm được 24 tnóng nữa. Tính số tnóng thảm len nhưng nhà máy sản xuất yêu cầu dệt theo đúng theo đồng.

C/ PHẦN BÀI TẬPhường HÌNH HỌC

Bài1: Cho hình hộp chữ nhật gồm những kích thước là 3 cm; 4 cm; 5centimet.Tính diện tích S xung quanh cùng thể tích của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 2: Cho hình lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông bao gồm độ lâu năm hai cạnh góc vuông là 3centimet với

4cm. Thể tích hình lăng trụ là 60cm2. Tìm chiều cao của hình lăng trụ ?

Bài 3: Cho hình chóp tứ đọng giác đa số S.ABCD gồm cạnh lòng AB = trăng tròn centimet, sát bên SA= 24 centimet.

a/ Tính độ cao SO rồi tính thể tích của hình chóp

b/ Tính diện tích S toàn phần của hình chóp

Bài 4:Cho hình thang ABCD(AB //CD) bao gồm góc DAB bằng góc DBC và AD =3cm,AB = 5cm BC = 4cm.

a/ Chứng minch tam giác DAB đồng dạng với tam giác CBD.

b/ Tính độ lâu năm của DB, DC.

c/ Tính diện tích của hình thang ABCD, biết diện tích S của tam giácABD bởi 5cmét vuông.

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông trên A , mặt đường cao AD, tia phân giác góc B cắt AC cùng AD thứu tự trên E cùng F


a/Tính AD ? Biết AB=6centimet AC= 8cm

b/Chứng minch :

*
đồng dạng với
*

c/Chứng minch : DF. EC = FA.AE .

Xem thêm: Tử Vi Tuổi Kỷ Mão 1999 Nam Mạng, Tử Vi Tuổi Kỷ Mão 1999

Bài 6:Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm AB = 8cm; BC = 6cm. Vẽ mặt đường cao AH của tam giác ADB

a/ Chứng minch tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD

b/ Chứng minc AD2 = DH.DB

c/ Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp DH, AH

Bài 7: Cho tam giác ABC vuông tại A. AB = 15centimet, AC = 20centimet.Vẽ tia Ax//BC và tia By vuông góc với BC trên B, tia Ax cắt By tại D.

 a/ Chứng minch ∆ ABC  ∆ DAB

b/ Tính BC, DA, DB.

Bài 8:Cho

*
vuông trên A bao gồm con đường cao AH .Cho biết AB=15centimet, AH=12cm

a/Chứng minh

*
đồng dạng

b/Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp HB;HC;AC .

c/Trên cạnh AC lấy điểm E sao để cho CE = 5cm; bên trên cạnh BC lấy điểm F làm sao cho CF = 4centimet Chứng minch

*
CE F vuông.

Bài 9:Cho tam giác ABC cân tại A và M là trung điểm của BC. Lấy các điểm D,E theo thứ tự thuộc các cạnh AB, AC thế nào cho góc DME bằng góc B.

a/ Chứng minch

*
BDM đồng dạng với
*
CME

b/ Chứng minch BD.CE ko đổi.

c/ Chứng minc DM là phân giác của góc BDE.

Bài10:Cho tam giác ABC vuông tạiA có AB = 6cm, AC = 8 cm. Trên tia đối của AB rước điểm D làm sao cho AD = 1/3AB. Kẻ DH vuông góc cùng với BC.

a/ Chứng minch tam giác ABC đồng dạng cùng với tam giác HBD

b/ Tính BC, HB, HD, HC

c/gọi K là giao điểm của DH và AC.Tính tỉ số diện tích S của nhì tam giác AKD với ABC.

Bài 11:Cho ABC vuông tại A có AB = 9cm ; BC = 15centimet. Lấy điểm M thuộc BC làm sao để cho CM = 4centimet , vẽ Mx vuông góc cùng với BC giảm AC trên N.

a/Chứng minh CMN đồng dạng cùng với CAB , suy ra CM.AB = MN.CA .

b/Tính MN .

c/Tính tỉ số diện tích S của CMN và ăn mặc tích CAB.

Bài 12: Cho tam giác ABC vuông tai A bao gồm AB = 6 cm; AC = 8cm. Trên một nửa mặt phẳng bờ AC không cất điểm B vẽ tia Ax tuy vậy tuy vậy với BC. Từ C vẽ CD

*
Ax ( tại D )

a/ Chứng minch hai tam giác ADC cùng CAB đồng dạng.

b/Tính DC.

c/ BD cắt AC tại I. Tính diện tích S tam giác BIC.

Bài 13:Cho tam giác ABC, tất cả Â = 900, BD là trung đường. DM là phân giác của góc

ADB, DN là phân giác của góc BDC (M

*
AB, N
*
BC).

 a/ Tính MA biết AD = 6, BD = 10, MB = 5.

b/ Chứng minh MN // AC

c/ Tinch tỉ số diện tích của tam giác ABC và ăn mặc tích tứ giác AMNC.


 

Bài14:Cho tam giác ABC vuông tại A, tất cả AB = 3centimet, AC = 5centimet, gồm AD là phân giác. Đường thẳng vuông góc cùng với DC tại D giảm AC ở E .

a/ Chứng minc rằng tam giác ABC với tam giác DEC đồng dạng .

b/ Tính độ lâu năm các đoạn trực tiếp BC , BD

c/ Tính diện tích S tam giác ABC và diện tích tứ đọng giác ABDE

Bài15: Cho tam giác ABC cân trên A . Vẽ những đường cao BH và CK ( HAC , K AB)

*
*
a/ Chứng minch
*
  CHB theo tí số đồng dạng bằng 1.

b/ Chứng minc KH // BC

c/Cho biết BC = a , AB = AC = b.Tính độ nhiều năm đoạn thẳng HK theo a và b.

Bài16:Cho

*
vuông trên A,vẽ đường cao AH của
*
.

a/Chứng minh

*
đồng dạng với
*

b/Tính độ lâu năm BC,AH,BH. Biết AB=15cm,AC=20cm

c/Hotline E,F là nhì điểm đối xứng của H qua AB với AC. Tính diện tích S tđọng giác EFCB

Bài17:Cho hình thang ABCD cóÂ =

*
=90º. Hai con đường chéoAC và BD vuông gócvới nhau trên I. Chứng minc :

a/ ΔABD ~ ∆DAC Suy ra AD2 = AB . DC

b/ Hotline E là hình chiếu của B xuống DC và O là trung điểm của BD .

Chứng minh cha điểm A,O,E trực tiếp hàng.

Xem thêm: Tử Vi Tuổi Kỷ Tỵ Năm 2019 - Vận Hạn Năm 2019 Của Kỷ Tỵ 1989

c/ Tính tỉ số diện tích nhì tam giác AIB cùng DIC?

Bài18:Cho

*
ABC tất cả AB=12cm , AC= 15centimet , BC = 16centimet . Trên cạnh AB mang điểm M làm sao cho AM =3centimet . Từ M kẻ con đường trực tiếp tuy vậy song với BC giảm AC tại N , cắt trung tuyến AI tại K .

a/ Tính độ lâu năm MN

b/ Chứng minc K là trung điểm của MN

   c/ Trên tia MN mang điểm Phường. làm thế nào cho MP= 8cm . Nối PI cắt AC trên Q chứng minh


Chuyên mục: Thư Viện Đề Thi