đề kiểm tra đại số 8 chương 4 tự luận

- Chọn bài xích -Đề kiểm tra 45 phút ít Tân oán 8 Chương 4 Đại Số (Đề 1)Đề khám nghiệm 45 phút ít Tân oán 8 Chương 4 Đại Số (Đề 2)Đề khám nghiệm 45 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số (Đề 3)Đề soát sổ 45 phút Toán thù 8 Chương 4 Đại Số (Đề 4)Đề kiểm soát 45 phút ít Toán thù 8 Chương thơm 4 Đại Số (Đề 5)

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút ít

Câu 1: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào địa điểm chấm trống. Cho a > b, ta có:

a) (2/5).a > (2/5).b ……

b) 5 – 2a 2 > b2 ……

Câu 2: Cho bất đẳng thức -x2 – 1

A. Bất đẳng thức chỉ đúng với mức giá trị x > 0

B. Bất đẳng thức chỉ đúng với giá trị x

C. Bất đẳng thức đúng với mọi quý giá của x

D. Bất đẳng thức không ổn với ngẫu nhiên quý giá như thế nào của x.

Bạn đang xem: đề kiểm tra đại số 8 chương 4 tự luận

Câu 3: Giá trị x = 5 chưa hẳn là nghiệm của bất phương trình:

A. 4x + 3 10

C. (2/3).x – (1/3) -5/2

Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình 3x + 4

A. S = x/x -1

C. S = x/x > 11/13

D. S = {x/x Câu 5: Tập nghiệm của phương trình |4 – 3x| = 0 là:

*

Bài 1: (1 điểm) Chứng minch bất đẳng thức:

*


Bài 2: (3 điểm) Giải bất pmùi hương trình:

*

Bài 3: (2 điểm) Giải phương trình:

a) |x – 2| = |3x|

b) |x – 2| = 3x.

Bài 4: (1 điểm) Quãng đường AB nhiều năm 50km. Một xe hơi đi từ A mang lại B và phát xuất cơ hội 7 giờ. Hỏi ô tô nên đi với tốc độ bao nhiêu để mang đến B trước 8 giờ?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Câu 1

a) Đ b) Đ c) S d) S

Câu 2: CCâu 3: CCâu 4: ACâu 5: BBài 1

Ta có:

*

⇔ 2a2 ≤ a4 + 1 ⇔ a4 – 2a2 + 1 ≥ 0

⇔ (a2 – 1) ≥ 0 (luôn đúng).

Xem thêm: Sinh Năm 2023 Mệnh Gì ? Nên Sinh Con Năm 2023 Không? Năm 2023 Là Năm Con Gì Và Mệnh Gì

Bài 2

a) (1) ⇔ 45x – 6 – 4x2 + 4 ≥ 2x – 4x2 + 6x – 18

⇔ 37x ≥ –16 ⇔ x ≥ -16/37

Tập nghiệm: S = x ≥ -16/37

b) (2) ⇔ x2 – 6x + 9 + 2x – 2 ≤ x2 + 3 ⇔ –4x ≤ –4 ⇔ x ≥ 1

Tập nghiệm: S = x .

Bài 3:

a) |x – 2| = |3x| ⇔ x – 2 = 3x hoặc x – 2 = –3x

⇔ 2x = –2 hoặc 4x = 2 ⇔ x = –1 hoặc x = 1/2

Tập nghiệm: S = -1;1/2

b) Điều kiện: 3x ≥ 0 ⇔ x ≥ 0. Khi đó:

|x – 2| = 3x

⇔ x – 2 = 3x hoặc x – 2 = –3x

⇔ 2x = –2 hoặc 4x = 2

⇔ x = –1 hoặc x = 1/2

Vì x ≥ 0, buộc phải ta đem x = 50%. Tập nghiệm: S = 50%.

Xem thêm: Điều 8 Quy Định Số 57-Qđ/Tw, Quy Định Về Quản Lý Và Xét Duyệt Cán Bộ, Công

Bài 4: (1 điểm)

gọi tốc độ của xe hơi là x (km/h).

Điều kiện x > 0. Thời gian xe hơi đi tự A mang đến B là 50/x (giờ)

Vì xe hơi xuất phát thời gian 7 tiếng với phải cho B trước 8 giờ đồng hồ bắt buộc ta có bất phương trình:

*


Chuyên mục: Thư Viện Đề Thi