Thư Viện Đề Thi

Đề Kiểm Tra Vật Lý 7 Chương 1 Violet Mới Nhất Năm 2021, Đề Kiểm Tra Vật Lý 10 Chương 1 Violet

… KIỂM TRA 15 PHÚT VẬT 10 CƠ BẢN(thời gian :15 phút Lần 1) ĐỀ B (2009 – 2 010 ) Họ tên : Lớp : 10 C Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ABCDA.TRẮC NGHIỆM :Câu 1: Đại lượng nào cho … Cho g = 10 m/2s.Tính: a).Thời gian vật rơi hết quãng đường đó. b).Quãng đường mà vật đi được.BÀI LÀM KIỂM TRA 15 PHÚT VẬT 10 CƠ BẢN(thời gian :15 phút Lần 1) ĐỀ C (2009 – 2 010 ) Họ … Một vật rơi tự do từ độ cao 40 m so với mặt đất. Cho g = 10 m/2s.Tính: a).Thời gian vật rơi hết quãng đường đó.b).Vận tốc của vật ngay khi chạm đất. BÀI LÀM KIỂM TRA 15 PHÚT VẬT 10

Đang xem: đề kiểm tra vật lý 7 chương 1 violet

8 4,627 67

Danh mục: Vật lý

… Câu 9.Đổ 10 0cm3 rượu vào 10 0cm3 nước thể tích hổn hợp nước và rượu thu được có thể nhận giá trị nào sau đây?A. 10 0cm3.B. 200cm3.C. Lớn hơn 200cm3.D. Nhỏ hơn 200cm3. Câu 10 . Phát … nghiệm khách quan( 6điểm) mỗi câu đúng 0,5 điểm.Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp ánC B B C C A D A D C A DPhần bài tập:(4điểm)Câu 1: – Không: 0,5 điểm- Vì đường không tan trong không … kéo là: A = F.S : 0,5 điểm.Thay số: A = 18 0N. 8m = 14 40J : 1 iểm.b. Công suất của người kéo là: P = tA : 0,5 điểm.Thay số P = W7220 14 40= : 1 iểm. Câu 7.Một viên đạn đang bay trên… 3 9,341 337

Danh mục: Vật lý

… định ảnh của vật ABGươngGươngAB Hướng dẫn chấm MĐ 01 PHẦN THI TRÁC NGHIỆM KHÁCH QUAN Từ câu 1 đến câu 13 đúng hết là 5 điểm tương ứng 1 câu 0,4đ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B A D C D … (khi vật đặt sát gương).A. Nhỏ hơn vật. B. Bằng vật C. Lớn hơn vật. D. Bằng nửa vật Câu 12 : Vật sáng là vật: A. Vật có ánh sáng đi vào mắt ta. C. Vật hắt lại ánh sáng chiếu tới nó. B. Vật tự … phản xạ và góc tới Nêu cách vẽ?GươngGương MĐ 01 ĐÊ KIỂM MỘT TIẾT : MÔN VẬT Thời gian 45 phút ( không kể thời gian giao đề ) Ngày kiểm tra Ngày trả Họ và tên Lớp PHẦN THI TRẮC NGHIỆM… 6 1,758 27

Danh mục: Vật lý

1 2,487 19

Danh mục: Vật lý

… điểm0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 B. Phần Tự Luận (3đ)Câu Đáp án Điểma> ( ) ( )0 16 ,7 / , 10 /v m s v m s= =-Gia tốc của vật là: ADCT: ( )2 22 22 2 200 10 16 ,72 0,9 /2 2 .10 0v … THPT ĐÔNG THỌĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KỲ INăm Học 2 010 – 2 011 Môn: – lớp 10 Ban cơ bảnThời gian: 45 phút A. Phần Trắc Nghiệm( 7đ)Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp ánA D C D D C B … )( ),2 22 2,2 2 , ,00 12 ,2 16 ,72 72,252 2 0,9v vv v as s ma−−− = ⇒ = = =− 1, 0đ 1 0,5đ0,5đTRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ Năm Học 2 010 – 2 011 Môn: – lớp 10 Ban cơ bảnThời gian: 45 phútHọ… 4 2,727 54

Danh mục: Vật lý

1 882 1

Danh mục: Vật lý

3 793 7

Danh mục: Vật lý

1 1,964 1

Danh mục: Vật lý

1 1,016 6

Danh mục: Vật lý

2 443 0

Danh mục: Vật lý

… áp suất ở 00C là 1, 20 .10 5Pa. a. 1, 08. 10 5Pa b. 1, 90. 10 5Pa c. 0,90. 10 5Pa d. 1, 33. 10 5Pa 28) Một lượng hơi nước có nhiệt độ t 1 = 10 00C và áp suất p 1 = 1atm đựng trong bình … hợp giảm bớt 1, 8dm3 và áp suất tăng thêm 14 at. Tính nhiệt độ của hỗn hợp khí nén a. 13 50K b. 450K c. 10 80K d. 15 0K 17 ) Chất khí trong xilanh của một động cơ nhiệt có áp suất 0,8 .10 5 Pa và … tích đều biến đổi. d. Cả 3 quá trình trên đều có thể áp dụng được. 15 ) Phương trình nào tương đương với phương trình Cla-pê-rôn: a. 2 1 22 11 TTVpVp= b. p 1 . V2 = p2 . V 1 c. 1 22 1 TTpp=… 2 1,560 20

Danh mục: Vật lý

… gia B 1 A C DB2A C DB6A C DB7A C DB 11 A C DB 12 A C DB 16 A C DB 17 A C DB 21 A C DB22A C DB3A C DB4A C DB8A C DB9A C DB 13 A C DB 14 A C DB 18 A C DB 19 A C … xuất phát từ A là:A.x 1 =10 0t (km) ; x2 = 50 + 40(t – 0,5) (km)B.x 1 =10 0t (km) ; x2 = 50 + 40(t – 1, 5) (km)C.x 1 =50t2 (km) ; x2 = 50 + 40(t – 1, 5) (km)D.x 1 =50t2 (km) ; x2 … là:A.x 1 =50t2 (km) ; x2 = 50 + 40(t – 1, 5) (km)B.x 1 =50t2 (km) ; x2 = 50 + 40(t – 0,5) (km)C.x 1 =10 0t (km) ; x2 = 50 + 40(t – 0,5) (km)D.x 1 =10 0t (km) ; x2 = 50 + 40(t – 1, 5)… 9 585 4

Danh mục: Vật lý

… DB 11 A C DB 12 A C DB 16 A C DB 17 A C DB 21 A C DB22A C DB3A C DB4A C DB8A C DB9A C DB 13 A C DB 14 A C DB 18 A C DB 19 A C DB23A C DB24A C DB5A C D B 10 A … thẳng đều ?B 1 A C DB2A C DB6A C DB7A C DB 11 A C DB 12 A C DB 16 A C DB 17 A C DB 21 A C DB22A C DB3A C DB4A C DB8A C DB9A C DB 13 A C DB 14 A C DB 18 A C DB 19 A … DB9A C DB 13 A C DB 14 A C DB 18 A C DB 19 A C DB23A C DB24A C DB5A C D B 10 A C D B 15 A C D B20A C D B25A C DTr¶ lêi kiÓm tra 45 phót kú I LÇn 1 §Ò sè: 11 5Hä vµ tªn: ….

Xem thêm: Con Gái Bảo Bình Nữ – 9 Điều Lưu Ý Khi Yêu Một Cô Gái Bảo Bình

17 606 1

Danh mục: Vật lý

… Một vật thả rơi từ độ cao h = 10 m tại nơi có gia tốc g = 10 m/s2 .Thời gian vật rơi là:A. 3 s B. 2 s C. 2 s D. 1 sCâu 21: Vận tốc kéo theo là vận tốc A. vật đối với hệ quy chiếu chuyển … tốc độ 12 km/h.Tốc độ trung bình của người đó là :A. 32km/h B. 8km/h C. 16 km/h D. 15 km/hCâu 15 : Công thức tính vận tốc và quảng đường đi được của vật rơi tự do:A. gtsgtv2 1 ;2 1 ==B. … đổi hướng.Câu 19 : Chuyển động thẳng A. chậm dần đều :a0C. nhanh dần đều theo chiều dương :a>0 D. nhanh dần đều :a>0Câu 20: Một vật thả rơi từ… 2 554 2

Danh mục: Vật lý

Tài liệu Đề kiểm tra 45 phút vật lớp 10 ppt

Danh mục: Vật lý

… 2 vật Đáp ánA: Trắc Nghiệm:Giáo viên soạn: Phạm Xn nNgày Soạn: 25 -10 -06GIÁO ÁN VẬT 10 CƠ BẢNTuần:08NGÀY Kiểm: 01- 11- 06CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết :15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … câu 1 và 2 15 ). Đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật? Giáo viên soạn: Phạm Xn nNgày Soạn: 25 -10 -06GIÁO ÁN VẬT 10 CƠ BẢNTuần:08NGÀY Kiểm: 01- 11- 06CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết :15 a). … Ngày Soạn: 25 -10 -06GIÁO ÁN VẬT 10 CƠ BẢNTuần:08NGÀY Kiểm: 01- 11- 06CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết :15 a). Mặt trời đứng yên, trái đất quay quanh mặt… 4 5,431 197

Tài liệu Đề kiểm tra 45 phút vật lớp 10 đề 2 pdf

Danh mục: Vật lý

… a. 16 000 (N) b. 36000 (N) c. 48000 (N) d. 9000 (N) 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT – Lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút Chú ý: học sinh trả lời trên phiếu trả lời, không trả lời trên đề Câu … đổi Câu 11 : Một lò xo có độ cứng 24 (N/m) để nó dãn ra được 5cm phải treo một vật có khối lượng (lấy g = 10 m/s2) là: a- 1, 2(kg). b- 0 .12 (kg). c- 0. 012 (kg). d- 12 (kg). Câu 12 : Một lò … tấn. Cho G=6.67 .10 -11 (N.m2/kg2). Lực hấp dẫn giữa hai tàu là: a- 0.82(N) b- 0 .16 4(N) c- 12 .3(N) d- 0.082(N) Câu 15 : Một con tàu vũ trụ ở trên Trái Đất có trọng lượng P =14 4000 (N). Lực… 6 2,453 20

Tài liệu Đề kiểm tra 45 phút vật lớp 10 đề 3 doc

Danh mục: Vật lý

… 0,24 (N) d- 2,4 (N) 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT – Lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút Chú ý: học sinh trả lời trên phiếu trả lời, không trả lời trên đề Câu 1: Hai chất điểm bất kỳ hút nhau … 4Câu 11 : Hai tàu thủy ở cách nhau 2 (km), khối lượng mỗi tàu là 70.000 tấn. Cho G=6.67 .10 -11 (N.m2/kg2). Lực hấp dẫn giữa hai tàu là: a- 0 .16 4(N) b- 12 .3(N) c- 0.082(N) … 6Câu 17 : Một vật có khối lượng 500 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,5 m/s2 từ trạng thái đứng yên. Hệ số ma sát giữa vật và mặt đường là k=0, 01. Lấy g =10 m/s2. Khi…

Xem thêm: Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Tạp Vụ Khách Sạn Q10, Tuyển Tạp Vụ Khách Sạn Q10

6 1,724 13

Tài liệu Đề kiểm tra 45 phút vật lớp 10 đề 4 ppt

Danh mục: Vật lý

… 2 lần e. Không đổi 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT – Lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút Chú ý: học sinh trả lời trên phiếu trả lời, không trả lời trên đề Câu 1: Hai chất điểm bất kỳ hút nhau … 5Câu 14 : Một lò xo có độ cứng 24 (N/m) để nó dãn ra được 5cm phải treo một vật có khối lượng (lấy g = 10 m/s2) là: a- 0 .12 (kg). b- 0. 012 (kg). c- 12 (kg). d- 1, 2(kg). Câu 15 : Một lò … khối lượng 500 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,5 m/s2 từ trạng thái đứng yên. Hệ số ma sát giữa vật và mặt đường là k=0, 01. Lấy g =10 m/s2. Khi đó lực đẩy của động cơ sẽ là:… 6 1,490 8

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page