đề thi cuối kì 1 lớp 3

36 Đề thi học kì 1 môn Toán 3 được xettuyentrungcap.edu.vn tham khảo, chọn lọc tổng hợp những dạng toán trọng tâm, giúp các em học viên ôn tập, củng cố kỉnh, rèn luyện kĩ năng giải những dạng Tân oán, chuẩn bị xuất sắc cho kì thi học tập kì 1 lớp 3, mặt khác sẽ giúp các em từ học tập, trường đoản cú nâng cấp kiến thức và kỹ năng môn Toán 3.

Bạn đang xem: đề thi cuối kì 1 lớp 3


Để tiện trao đổi, share tay nghề về đào tạo với học hành các môn học lớp 3, xettuyentrungcap.edu.vn mời các thầy cô giáo, các bậc prúc huynh và chúng ta học sinh truy vấn team riêng rẽ giành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất hy vọng nhận ra sự cỗ vũ của các thầy cô với các bạn.


Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 3:

I. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 20trăng tròn - 2021 II. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm 2019 - 20đôi mươi III. Sở 36 đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán

I. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm 20đôi mươi - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số tất cả 7 trăm và 7 đơn vị chức năng là số:

A. 707

B. 77

C. 770

D. 777

Câu 2. Có từng nào số tròn trăm lớn hơn 500

A. 2 số

B. 5 số

C. 3 số

D. 4 số

Câu 3. Bảng lớp hình chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng lớn 2m. Chu vi bảng là

A. 8m

B. 42 m

C. 6 m

D. 12 m

Câu 4. Số Khủng là 54, số nhỏ nhắn là 9. Vậy số Khủng vội vàng số bé

A. 54 lần

B. 9 lần

C. 6 lần

D. 4 lần

Câu 5. Cho dãy số: 9; 12; 15;...; ...; ... Các số phù hợp để điền vào vị trí chnóng là

A. 18, 21, 24

B. 16, 17, 18

C. 17,19,21

D . 18, 20, 21

Câu 6. Hình mặt bao gồm từng nào hình tam giác?


A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 102 x 6

b. 77 x 3

c. 405 : 3

d. 840 : 8

Câu 2. (1 điểm) Tìm x:

a. 231 - x = 105

b. x – 86 = 97

Câu 3. (2 điểm) Túi đầu tiên chứa 63kilogam gạo. Số gạo sinh sống túi sản phẩm nhì cấp 3 lần ở túi đầu tiên. Hỏi cả nhì túi cất bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 4. (2 điểm) Năm ni ba Lan 45 tuổi. 5 thời gian trước tuổi Lan bằng 1/5 tuổi của ba. Hỏi trong năm này Lan bao nhiêu tuổi?

2. Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

A

D

D

C

A

D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Học sinc từ Đặt tính rồi tính.

Câu 2. (1 điểm) Tìm x:

a. 231 - x = 105

x = 231 – 105

x = 126

b. x – 86 = 97

x = 97 + 86

x = 183

Câu 3. (2 điểm)

Túi lắp thêm nhì cất số ki-lô-gam gạo là:

63 × 3 = 189 (kg)

Cả nhì túi cất số ki-lô-gam gạo là:

63 + 189 = 252 (kg)

Đáp số: 252 kg

Câu 4. (2 điểm)

5 năm kia ba gồm số tuổi là:

45 − 5 = 40 (tuổi)

5 thời gian trước Lan có số tuổi là:

40 : 5 = 8 (tuổi)

Năm nay Lan có số tuổi là:

8 + 5 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

II. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020


1. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh trước câu trả lời đúng

Câu 1 (1đ): M1

a. Số làm sao lớn số 1 trong các số sau:

A. 295

B. 592

C. 925

D. 952

b. Số ngay tức khắc sau của 489 là:

A. 480

B. 488

C. 490

D. 500

Câu 2 (1đ): M2

a. Chu vi hình chữ vuông có cạnh 4cm là

A. 8

B. 8cm

C. 16

D. 16cm

b. 5hm + 7 m gồm công dụng là:

A. 57 m

B. 57 cm

C. 507 m

D. 507 cm

Câu 3: Đúng ghi Đ, không nên ghi S (1đ)

a. Phép chia đến 7 có số dư lớn nhất là 7. M1

b. Tháng 2 một năm có 4 tuần và 1 ngày. Tháng 2 năm kia tất cả 29 ngày. M2

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính: (M2)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Bài 2: ( 1 đ) Tính cực hiếm biểu thức: (M3)

a. 139 + 603 : 3

……………………

……………………

……………………b. 164 : (32: 8)

……………………

……………………

……………………

Bài 3 (1đ): Tìm X (M3)

a. X – 258 = 347

……………………

……………………

……………………

b. X x 9 = 819

……………………

……………………

……………………Bài 4 (2đ): Cửa hàng gạo bao gồm 232kilogam gạo. Trung tâm sẽ bán đi 1/4 số gạo đó. Hỏi shop còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (M3)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 5 (1đ):

a. Tìm một trong những biết rằng. Lấy số đó nhân với số lớn nhất có một chữ số thì được 108 (M4)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b. Tính nhanh: (M4)

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

…………………………………………………………………………………………

2. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

A. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu trả lời đúng 0,5 đ

Câu 1: a. D. 952 b. C. 490

Câu 2 a. D. 16cm b. C. 507 m

Câu 3: a. S b. Đ

B. PHẦN TỰ LUẬN:


Bài 1 (2đ): Mỗi phxay tính đúng 0,5 đ

Bài 2: (1 đ) Mỗi phần đúng được 0,5đ

c. 139 + 603 : 3

= 139 + 201

= 340

d. 164 : ( 32: 8 )

= 164 : 4

= 41

Bài 3 (1đ): Mỗi phần đúng được 0,5đ

a. X – 258 = 347

X = 347 + 258

X = 605

b. X x 9 = 819

X = 819 : 9

X = 91

Bài 4 (2đ):

Bài giải

Cửa hàng vẫn bán đi số gạo là : 0,5đ

232: 4 = 58 (kg) 0,5đ

Thương hiệu sót lại số gạo là : 0,25đ

232 – 58 = 174 (kg) 0,5đ

Đáp số: 174kilogam gạo 0,25đ

Bài 5 (1đ): Mỗi phần đúng 0,5 đ

a. Số lớn số 1 có 1 chữ số là 9

Số đề xuất tìm kiếm là: 108 : 9 = 12

b. Tính nhanh:

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

= (115 + 185) + (146 + 154) + (162 + 138)

= 300 + 300 + 300 = 300 x 3 = 900

III. Sở 36 đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề thi học kì 1 môn Toán thù 3 - Đề 1

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Số ngay tức khắc trước của 160 là:

A. 161

B. 150

C. 159

D. 170

b) Một loại ao hình vuông gồm cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông vắn kia là:

A. 4m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8centimet = …. cm . Số phù hợp bắt buộc điền vào nơi chấm là:

A. 98

B. 908

C. 980

D . 9080

d) Gấp 7 lít lên 8 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 56 lít

D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

*Giá trị của biểu thức

a) 2 + 8 x 5 = 50...

b) 32 : 4 + 4 = 12....

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = …….

8 x 7 = ….....

63 : 9=…….

64 : 8 =…….

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302

660 – 251

124 x 3

845 : 7

Bài 5: Tìm x:

a) X : 6 = 144

b) 5 x X = 375

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An sẽ gọi được

*
số trang đó. Hỏi còn từng nào trang truyện nữa nhưng mà An chưa đọc?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán 3 - Đề 2

Câu 1: Viết số thích hợp vào nơi chnóng (1 điểm).

63 : 7 = ……

35 : 5 = ……….

Xem thêm: Phim Phật Giáo: Báo Ứng Hiện Đời Tập 1, Báo Ứng Hiện Đời

42 : 6 = ……..

56 : 7 = ……..

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 235 ´ 2 =

b) 630 : 7 =……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 3: Thực hiện tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = ………..

b) 462 + 7 – 40 = …………….

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn thế số trâu là 28 con. Biết rằng số trâu là 7 nhỏ. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò?

Bài giải……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

Câu 5:

Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 60m, chiều rộng lớn là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Bài giải……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán 3 - Đề 3

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào lời giải đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A.100

B.799

C.744

D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A.924

B. 304

C.6

D. 912

3. 7m 3 cm = ....... cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Có 750 cuốn sách sách xếp đa số vào 5 tủ, từng tủ tất cả 2 ngăn uống. Hỏi mỗi ngnạp năng lượng bao gồm bao nhiêu quyển sách, hiểu được mỗi ngăn bao gồm số sách nlỗi nhau?

A. 75 quyển

B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Có 7 nhỏ vịt, số con kê nhiều hơn thế nữa số vịt 56 nhỏ. Hỏi số vịt bởi một phần mấy số gà?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

6. Một cái bìa hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 25 cm, chiều rộng lớn 1dm. Chu vi miếng bìa sẽ là bao nhiêu đề – xi – mét?

A. 52dm

B.70cm

C.7dm

D. 70 dm

7. Hình vẽ sau đây có mấy góc vuông?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. 8 x 7

..............................................................................................................................

Bài 2. Tìm X: (2 điểm)

X : 7 = 100 + 8

X x 7 = 357

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Bài 3: (2 điểm)

Một cửa hàng gồm 453 kilogam gạo, đang bán được

*
số gạo đó. Hỏi shop sót lại từng nào ki- lô- gam gạo?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán bao gồm lời giải khối hệ thống các kỹ năng đã học dành riêng cho các em học viên tìm hiểu thêm giúp những em học viên cải thiện khả năng giải Toán thù lớp 3, ôn tập và tập luyện kỹ năng chuẩn bị mang lại đề thi cuối học tập kì 1 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời chúng ta cùng mua các đề thi Tân oán lớp 3 học kì 1 này về! Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 theo Thông tứ 22 được đăng sở hữu sống bên trên được thành lập bên dưới dạng đề thi trắc nghiệm cùng từ bỏ luận theo 4 mức độ, giúp các em học sinh làm thân quen cùng với cấu tạo đề thi, làm cho quen thuộc với khá nhiều dạng bài xích tập toán thù khác nhau. Các em học viên rất có thể xem thêm môn Toán lớp 3 cải thiện và bài tập môn Tân oán lớp 3 khá đầy đủ khác, nhằm học tập giỏi môn Tân oán 3 hơn cùng sẵn sàng cho các bài xích thi đạt hiệu quả cao. Cụ thể, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học tập kì 1 lớp 3, đề thi học tập kì 2 lớp 3 vừa đủ.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2017 : Ngành Có Mức Điểm Cao Nhất Là 27,75

.........................................................

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Chuyên mục: Thư Viện Đề Thi