đề thi đại học khối d năm 2008

- Lượt xem: 64,865 - links tải: Tải về- Đề thi

- Chú ý: Các tệp tin đề gồm định hình .PDF, nhằm gọi được bạn cần phần mềm phát âm PDF. Nếu các bạn chưa xuất hiện, bạn cũng có thể vào đó để tải về
Bạn đang xem: đề thi đại học khối d năm 2008

Phiên bản Text

BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀCHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀTHI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008Môn: TOÁN, khối hận D (Đáp án - Thang điểm tất cả 04 trang) Nội dung Câu Điểm I 2,00 1 Khảo sát sựbiến chuyển thiên và vẽ đồthịcủa hàm số(1,00 điểm) •Tập khẳng định : D = . •Sựtrở thành thiên : , 2y" 3x 6x =− x0 y" 0x2= ⎡=⇔⎢= ⎣.0,25 •yCĐ= () () CTy0 4, y y2 0. === 0,25 •Bảng biến hóa thiên : 0,25 • Đồthị: Trang 1/4 0,25 2 Chứng minch rằng các con đường thẳng … (1,00 điểm) Hotline là đồthịhàm số(1). Ta thấy thuộc Đường thẳng d đi qua với hệsốgóc k (k > – 3) tất cả pmùi hương trình : y = kx – k + 2. (C) I(1;2) (C).I(1;2)Hoành độgiao điểm của và d là nghiệm của phương trình (C)32 x3x4k(x1)2 −+=−+⇔ 2(x 1) x 2x (k 2) 0 ⎡⎤ −−−+= ⎣⎦⇔ 2x1x2x(k2)0(*)= ⎡⎢−−+= ⎣.0,50 Do bắt buộc phương thơm trình (*) bao gồm biệt thức Δ= cùng không là nghiệm của (*). Suy ra d luôn luôn giảm tại ba điểm rành mạch I( với là nghiệm của (*). k>−x −∞0 2 +∞y’ + 0 − 0 y 4 0 −∞+ +∞4 −1 Oy2 x (ứng cùng với giao điểm I) 3 + >x ;y ),I"3k 0 x1=(C)IIAA BB A(x ;y ),B(x ;y ) AB x , xVì cùng I, A, B cùng nằm trong d bắt buộc I là trung điểm của đoạn thẳng AB (đpcm). AB xx22x +==0,50 II 2,00 1 Giải phương trình lượng giác (1,00 điểm) Phương trình đang đến tương đương cùng với 24sinx cos x s in2x = 1 + 2cosx + ⇔ (2cosx 1)(sin2x 1) 0. +−=0,50 12 cosx x k2 .23π•=−⇔=±+πsin2x 1 x k .4π•=⇔=+πNghiệm của pmùi hương trình sẽ cho rằng 2xk2,3π=± + π xk4π=+ ). ∈> π (k0,50 2 Giải hệphương thơm trình (1,00 điểm) Điều kiện : x ≥1, y ≥0. Hệpmùi hương trình vẫn đến tương tự với (x y)(x 2y 1) 0 (1)x2y yx1 2x 2y(2)+−−= ⎧⎪⎨−−=− ⎪⎩Từ điều kiện ta có x + y > 0 đề xuất (1) ⇔x = 2y + 1 (3). Trang 2/4 0,50 Txuất xắc (3) vào (2) ta được (y 1) 2y 2(y 1) +=+ ⇔y = 2 (vị ) ⇒x = 5. y1 0 +>Nghiệm của hệlà (x;y) (5;2). =0,50 III 2,00 1 Viết pmùi hương trình khía cạnh cầu trải qua những điểm A, B, C, D (1,00 điểm) Phương thơm trình mặt cầu yêu cầu tìm kiếm bao gồm dạng trong đó 222 x y z 2ax 2by 2cz d 0 (*), ++ + + + += 222 a b c d 0 (**). ++−>Txuất xắc tọa độcủa các điểm A, B, C, D vào (*) ta được hệphương trình 6a 6b d 186a 6c d 186b 6c d 186a 6b 6c d 27.++=− ⎧⎪++=− ⎪⎨++=− ⎪+++=− ⎩0,50 Giải hệtrên với đối chiếu với điều kiện (**) ta được phương thơm trình mặt cầu là 222 x y z 3x 3y 3z = 0. ++ − − −0,50 2 Tìm tọa độtrọng tâm con đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC (1,00 điểm) Mặt cầu trải qua A, B, C, D tất cả chổ chính giữa 333I;; 222⎛⎞ ⎜⎟ ⎝⎠.Gọi pmùi hương trình khía cạnh phẳng trải qua tía điểm A, B, C là mx ny pz q 0 +++= 222 (m n p 0). ++>Txuất xắc tọa độnhững điểm A, B, C vào pmùi hương trình trên ta được 3m 3n q 03m 3p q 0 6m 6n 6p q 0.3n 3p q 0.++= ⎧⎪++=⇒ ===−≠ ⎨⎪++= ⎩Do đó phương thơm trình khía cạnh phẳng (ABC) là xyz60. ++−=0,50 Tâm con đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC đó là hình chiếu vuông góc của điểm I trên mặt phẳng (ABC). HPmùi hương trình mặt đường thẳng IH : 33 xyz 22 .111−−− ==32Tọa độ điểm H là nghiệm của hệphương trình xyz6033 xyz 22++−= ⎧⎪⎨−=−=− ⎪⎩3.2Giải hệbên trên ta được H(2;2;2).0,50 IV 2,00 1 Tính tích phân (1,00 điểm) Đặt cùng ulnx =3dxdvx=dxdux⇒ = cùng 21v.2x=− 0,25 Khi đó 2 2231 1ln x dxI2x 2x=− +∫221ln 2 18 4x=− −0,50 32ln2.16−=0,25 2 Tìm giá chỉ trịlớn nhất với nhỏđộc nhất vô nhị của biểu thức (1,00 điểm) Ta tất cả <>2 22(x y)(1 xy) (x y)(1 xy) 1 1 1PP(1 x ) (1 y) 4 4 4 (x y) (1 xy)−− ++ =≤ ≤⇔− ≤++ +++Trang ba phần tư . ≤0,50 •lúc thì x0,y1 == 1Phường.4=−•Lúc thì x1,y0 == 1P..4=Giá trịnhỏduy nhất của P bằng 1,4− giá bán trịlớn nhất của P bằng 1.40,50 V.a 2,00 1 Tìm n biết rằng…(1,00) Ta có 2n 0 1 2n 1 2n2n 2n 2n 2n0 (1 1) C C ... C C .−=−=−+− +2n 2n 0 1 2n 1 2n2n 2n 2n 2n2 (1 1) C C ... C C .−=+ = + ++ +0,50 ⇒13 2n12n 2n 2n 2nC C ... C 2 .−− +++ =16. Từgiảthiết suy ra 2n 122048n −=⇔= 0,50 2 Tìm tọa độ đỉnh C ...(1,00 điểm) Do B,C thuộc (P), B khác C, B và C khác A phải 2bB( ;b),162cC( ;c)16với b, c là hai sốthực minh bạch, b 4 ≠ với c4 . ≠22 bc AB 1;b 4 , AC 1;c 4 .16 16⎛⎞⎛ =−− =−− ⎜⎟⎜ ⎝⎠⎝JJJG JJJG⎞⎟⎠Góc cần n oBAC 90 =AB .AC 0 =JJJG JJJG⇔22 bc11(b4)(c4) 16 16⎛⎞⎛⎞ −−+−− ⎜⎟⎜⎟ ⎝⎠⎝⎠ 0 =⇔ (1). 272 4(b c) bc 0 +++=0,50 Phương trình đường thẳng BC là: 222cxyc 16bcb c16 16−−=−−16x (b c)y bc 0 ⇔−++=(2). Từ(1), (2) suy ra ngoài đường trực tiếp BC luôn đi qua điểm cố định I( 17; 4). −0,50 V.b 2,00 1 Giải bất phương thơm trình logarit (1,00 điểm) Bpt vẫn cho tương đương với 2x3x2 01x−+ ⇔⎢> ⎣2 x0 x4x20x 22x222 Tính thểtích khối hận lăng trụvới khoảng cách thân hai tuyến phố thẳng (1,00 điểm) Từgiảthiết suy ra tam giác ABC vuông cân nặng tại B. Thểtích kăn năn lăng trụlà 23 ABC.A " B"C" ABC12 VAA".Sa2..a22 ===Trang 4/4 a (đvtt). 0,50 A"B"BMECAC"call E là trung điểm của BB lúc kia mặt phẳng (AME) tuy nhiên song cùng với bắt buộc khoảng cách thân hai tuyến phố thẳng AM, bằng khoảng cách thân với mặt phẳng (AME). ". B"CB"CB"CNhận thấy khoảng cách từB đến phương diện phẳng (AME) bởi khoảng cách từC cho mặt phẳng (AME). Gọi h là khoảng cách từB cho khía cạnh phẳng (AME). Do tứdiện BAME gồm BA, BM, BE song một vuông góc bắt buộc 0,50 222211 1 1hBABMBE =+ +2 2221142h aaa=++=27aa7h.7⇒ = ⇒a7.7Khoảng bí quyết giữa hai đường trực tiếp cùng AM bằng B"C----------------Hết----------------

Đáp án và thang điểm Đề thi ĐH khối hận D môn Toán năm 2008
Xem thêm: Tiểu Sử Tăng Thanh Hà Sinh Năm Bao Nhiêu, Sự Nghiệp, Tin Tức Và Hôn Nhân

Bài bắt đầu nhất


Bài phổ biến
Xem thêm: Công Bố Top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2014 Có Cuộc Sống Thế Nào Sau 7 Năm Đăng Quang?

Seoqueries terms

d 2008 de thi toan khoi d phái mạnh 2008 dap an de thi dẻo hoc mon toan khoi d 2008 de toan khoi d phái nam 2008 dap an de thi toan khoi D 2008 dap an toan d 2008 de thi toan khoi D 2008 toán d 2008

http://xettuyentrungcap.edu.vn com/dap-an-va-thang-diem-de-thi-dai-hoc-khoi-d-mon-toan-nam-2008/

Toan khoi d 2008 Dap an de thi dẻo hoc khoi d nam giới 2008 dap an de toan khoi d phái nam 2008 dap an de thi toan khoi d nam 2008 de thi dẻo hoc khoi D phái mạnh 2008 dap an de thi dẻo hoc khoi d 2008 Dap an de thi dẻo hoc mon toan khoi D phái nam 2008 de toan khoi d 2008 dap an toan khoi D 2008 De thi dẻo hoc mon toan khoi D phái nam 2008 dap an de toan khoi d 2008

Chuyên mục: Tin Tức