đề thi học sinh giỏi toán


Đề thi học viên xuất sắc lớp 6 môn Toán thù số 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TƯ NGHĨAKÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP. HUYỆNNăm học: năm nhâm thìn - 2017Môn thi: Toán 6Thời gian: 150 phút (không đề cập thời gian giao đề)
Câu 1.

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi toán

(3,0 điểm) Cho
*
. Tìm giá trị của n để:a) A là 1 trong phân số.b) A là một số trong những nguyênCâu 2. (4,0 điểm)a) Không quy đồng hãy tính tổng sau:
*
b) So sánh P.. và Q, biết:
*
cùng
*
Câu 3. (3,0 điểm): Tìm x, biết:a) (7x - 11)3 = 25.52 + 200
b)
*
x +
*
= - 13,25Câu 4. (3,0 điểm) Tại lớp 6A, số học viên xuất sắc học kỳ I bằng
*
số sót lại. Cuối năm tất cả thêm 4 học sinh đạt các loại xuất sắc đề nghị số học viên giỏi bằng
*
số còn lại. Tính số học sinh của lớp 6A.Câu 5.

Xem thêm: Vietnamese Colonial Republican: The Political Vision Of Vu Trong Phung

(2,0 điểm) Cho
*
là số bao gồm sáu chữ số, chứng tỏ
*
số là bội của 3.Câu 6. (5,0 điểm) Cho góc xAy, bên trên tia Ax mang điểm B thế nào cho AB = 5 cm. Trên tia đối của tia Ax rước điểm D làm sao để cho AD = 3 centimet, C là 1 điểm trên tia Ay.a) Tính BD.b) Biết góc BCD = 85o, góc BCA = 50o. Tính ACDc) Biết AK = 1 cm (K thuộc BD). Tính BKĐáp án đề thi học sinh xuất sắc môn Toán thù lớp 6 - Số 1

*
2)
*
Câu II: (4.0 điểm)1) So sánh P.. và QBiết
*
cùng
*
2) Tìm hai số thoải mái và tự nhiên a cùng b, biết: BCNN(a, b) = 420; ƯCLN(a, b) = 21 với a + 21 = b.

Xem thêm: Trường Đh Kinh Tế Quốc Dân Công Bố Điểm Chuẩn 2013: Trường Đh Kinh Tế Quốc Dân

Câu III: (4.0 điểm)1) Chứng minch rằng: Nếu 7x + 4y ⋮ 37 thì 13x +18y ⋮ 372) Cho
*
Tính B – ACâu IV. (6.0 điểm)Cho xÂy, bên trên tia Ax mang điểm B làm sao để cho AB = 6 cm. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D làm thế nào cho AD = 4 centimet.1) Tính BD.2) Lấy C là một điểm bên trên tia Ay. Biết BĈD = 80o, BĈA = 45o. Tính AĈD3) Biết AK = 2 cm (K nằm trong BD). Tính BKCâu V: (2.0 điểm)1) Tìm những số tự nhiên và thoải mái x, y chang cho:
*
2) Tìm số thoải mái và tự nhiên n nhằm phân số
*
đạt GTLN. Tìm giá trị lớn số 1 đóĐáp án đề thi học sinh xuất sắc môn Tân oán lớp 6 - Số 2


Chuyên mục: Tin Tức