30 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn toán đề thi học kì

Sở đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông bốn 22

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán thù lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán thù năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục nhỏ xíu độc nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng liền sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết trái đúng của phép tính: 39centimet + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong hàng tuần lễ em đi học các ngày: (Mức 2)

A. Thứ đọng bảy, chủ nhật

B.

Bạn đang xem: 30 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn toán đề thi học kìXem thêm: Bài Tập Hóa 9 Chương 4 Violet, Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Thứ nhị, lắp thêm cha, thứ tư

C. Thđọng hai, máy tía, vật dụng tư, đồ vật năm

D. Thđọng hai, máy bố, sản phẩm tư, thiết bị năm, thiết bị sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sinh hoạt trong hình tròn trụ (Mức 2)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hình bên bao gồm. …hình tam giác và …….. đoạn thẳng.

Câu 6. (1 điểm)Điền đúng ghi Đ, không nên ghi S vào trước câu trả lời

a) 24 + 24 = 84

b) 78 – 15 – 11 = 52

c) An cao hơn nữa Hùng, Hùng cao hơn nữa Tuấn, vậy An cao nhất.

Xem thêm: Cổng Thông Tin Đào Tạo - Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Hà Tĩnh

d) 1 con con kê với 3 nhỏ vịt gồm 4 loại chân.

Câu 7. (2 điểm)Đặt tính rồi tính:

30 + 40

99 – 9

14 + 3

60 – 30

Câu 8. (2 điểm)Giải bài xích toán sau:

Lớp 1A vẽ được 32 tranh ảnh, lớp 1B vẽ được 23 bức tranh. Hỏi cả nhị lớp vẽ được từng nào bức tranh?

Câu 9. (1 điểm) +, – ?

99 ….. 13 = 86

51 …. 23 = 74

Câu 10. (1 điểm)

a) Hoa bao gồm 39 nhỏ tem, Hoa cho chính mình Mai 4 bé tem, cho chính mình Linc 13 nhỏ tem. Hỏi Hoa còn từng nào bé tem?


Chuyên mục: Tin Tức