Hỏi Đáp

Doanh thu là gì? Cách tính doanh thu chuẩn cho bán hàng

Doanh thu ký hiệu là gì

Doanh thu là dữ liệu dùng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để hiểu đúng và chính xác về thu nhập nghĩa là gì, đừng bỏ qua bài viết này. Dưới đây tôi giải thích chi tiết thu nhập là gì, nó khác với thu nhập và dòng tiền như thế nào, và mô tả cách tính thu nhập tiêu chuẩn. Chúng ta hãy có một cái nhìn!

Tôi. Thu nhập là gì?

1. Khái niệm thu nhập

-Khái niệm chung

Doanh thu là tổng số tiền mà một cá nhân hoặc tổ chức nhận được trong quá trình mua, bán, trao đổi hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Dựa trên thu nhập thực tế, một báo cáo thu nhập có thể được xây dựng cho cá nhân hoặc tổ chức đó.

-Theo các chuẩn mực kế toán

Theo chế độ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 14: “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp trong kỳ kế toán của doanh nghiệp, giúp tăng vốn chủ sở hữu”.

2. Phân biệt thu nhập và thu nhập

Ngược lại, thu nhập là tất cả tài sản mà một cá nhân hoặc tổ chức kiếm được bằng cách kinh doanh trong một khoảng thời gian. Doanh thu khi đó là khoản chênh lệch giữa giá vốn và giá vốn hàng bán.

Chức năng chính của doanh thu là trả lại số tiền đã trả cho các doanh nghiệp và cá nhân để mua và sản xuất hàng hóa. Doanh thu là giá trị thực, trừ đi các khoản phí mà doanh nghiệp nhận được sau khi bán được hàng.

Doanh thu của doanh nghiệp được tính bằng cách nhân tổng giá trị sản phẩm và dịch vụ đã bán với đơn giá của sản phẩm và dịch vụ đó cộng với các khoản phí bổ sung khác. Nhưng doanh thu được tính bằng cách nhân giá trị của tất cả các hợp đồng dịch vụ hoặc số lượng khách hàng với giá dịch vụ.

3. Phân biệt giữa thu nhập và dòng tiền

Doanh thu là tất cả các khoản tiền mà một doanh nghiệp nhận được từ hoạt động của mình, nhưng dòng tiền là các quỹ khả dụng, có thể bao gồm các nguồn bên ngoài doanh nghiệp bán các sản phẩm và dịch vụ. Thông qua thu nhập, các cá nhân và tổ chức có thể đưa ra các biện pháp bán hàng và tiếp thị hiệu quả, trong khi dòng tiền là một chỉ số về tính thanh khoản và quản lý tiền.

Hai. Ý nghĩa của thu nhập

Doanh thu của một doanh nghiệp phản ánh quy mô và khả năng tái sản xuất của doanh nghiệp đó. Đây là cơ sở để bù đắp chi phí đã tiêu hao trong quá trình sản xuất và nộp thuế cho nhà nước. Thu nhập là khâu cuối cùng của quá trình luân chuyển vốn và đặt nền tảng cho quá trình tái sản xuất sau này.

Tuyển dụng, công việc kế toán bạn có thể quan tâm:

– Kế toán Chuyên nghiệp

– Nhân viên tính chiết khấu và quản lý công nợ

Ba. Công thức thu nhập

Để bán sản phẩm:

Đối với các nhà cung cấp dịch vụ:

Ghi nhận doanh thu tại thời điểm giao dịch. Doanh thu được ghi nhận khi có khả năng mang lại giá trị kinh tế hợp lý, cho dù doanh thu đã hoặc sẽ nhận được hay chưa.

Trong một hợp đồng kinh tế có thể có nhiều giao dịch và kế toán phải xác định được các giao dịch đó để ghi nhận doanh thu cho phù hợp. Khi doanh thu được ghi nhận, bản chất của nó, không phải hình thức hay tên gọi, phải được ghi nhận một cách thích hợp, và doanh thu phải được phân bổ theo nghĩa vụ cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Đối với các giao dịch tạo ra nghĩa vụ hiện tại và tương lai của người bán, doanh thu phải được phân bổ theo giá trị của từng nghĩa vụ và các nghĩa vụ đã thực hiện phải được ghi nhận.

Các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh để làm giảm doanh thu bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Gồm ba phần: chiết khấu thương mại, chiết khấu hàng bán và hàng bán bị trả lại.

Xem Thêm : Thuyết minh là gì? Các hình thức kết cấu văn bản thuyết minh?

+ Chiết khấu Thương mại: là những gì doanh nghiệp khấu trừ hoặc trả lại cho người mua hàng. Chiết khấu thương mại thường được thỏa thuận giữa người mua và người bán khi mua sản phẩm, dịch vụ với số lượng lớn.

+ Giảm giá: là chiết khấu cho người mua sản phẩm. Có thể do chất lượng sản phẩm kém không được kiểm tra mẫu mã. Sự giảm này thực sự xảy ra ngay sau khi nó xảy ra.

+ Giá trị Trả lại: là phần mà khách hàng yêu cầu hoàn lại tiền do vi phạm hợp đồng, chất lượng sản phẩm kém, không đúng mẫu mã, v.v. Giá trị của món hàng trả lại chỉ được tính nếu món hàng đã bán được xác định là khách hàng muốn trả lại và từ chối thanh toán.

Bốn. Ý nghĩa của các loại thu nhập

Doanh thu kinh doanh là doanh thu được sử dụng để thanh toán cho các chi phí liên quan đến hoạt động điều hành, chẳng hạn như phí thuê mặt bằng, các khoản thanh toán cho nhà nước, phí và thuế. Ngoài ra, doanh thu là vốn quay vòng, doanh thu giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh.

Doanh thu giúp doanh nghiệp tái hoạt động và tránh phải vay tiền. Nó cũng giúp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh doanh, mở rộng kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh.

1. Thu nhập từ hoạt động bán hàng

Doanh thu từ hoạt động bán hàng là tổng lợi nhuận mà doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được từ việc mua bán hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ do chính doanh nghiệp sản xuất ra. Các khoản thu nhập này bao gồm thu nhập chính và các khoản phụ thu.

Đây là nguồn vốn quan trọng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp trang trải các chi phí phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu nhập từ hoạt động bán hàng cũng là nguồn vốn giúp doanh nghiệp thoát khỏi sự phụ thuộc vào vốn vay bên ngoài, giảm áp lực và chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Thu nhập từ hoạt động tài chính

Thu nhập từ hoạt động tài chính doanh nghiệp, bao gồm lợi nhuận, cổ tức, lãi từ hoạt động đầu tư, giao dịch chứng khoán, thu hồi, thanh lý, liên doanh, đầu tư vào doanh nghiệp khác. Ngay cả thu nhập tài chính như lãi tỷ giá hối đoái, chênh lệch bán ngoại tệ và chuyển tiền cũng là một phần của doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

3. Doanh thu nội bộ

Doanh thu nội bộ là tiền thu được từ việc bán hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị của cùng một công ty hoặc một nhóm. Đây là cơ sở để xác định hoạt động nội bộ của công ty. Phần doanh thu này được ghi nhận khi doanh nghiệp hoàn thành việc chuyển lợi nhuận và rủi ro liên quan đến hàng hóa cho người mua với tư cách là nhân viên nội bộ.

4. thu nhập bất thường

Thu nhập bất thường là số tiền thu được từ các sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian không thường xuyên. Ví dụ, khi doanh nghiệp bán vật tư thiết bị thừa, thanh lý tài sản hoặc các khoản phải trả nhưng không có nhu cầu thanh toán.

v. Cách tăng doanh số bán hàng

1. Xác định đúng khách hàng

Khách hàng là người nhận doanh thu cho một doanh nghiệp. Việc xác định khách hàng và hiểu được mức độ sẵn sàng mua của họ sẽ giúp các công ty xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp.

Khi bạn có khách hàng phù hợp cho doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của mình, việc tổ chức các chương trình thu hút khách hàng cũng trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời, bằng cách xác định đối tượng của mình, bạn và doanh nghiệp của bạn sẽ biết mình cần mang lại giá trị gì cho khách hàng.

2. Nhận phản hồi từ khách hàng

Khách hàng là nguồn doanh thu chính của doanh nghiệp. Cần phải lắng nghe những lời phàn nàn về dịch vụ chăm sóc, hàng hóa, sản phẩm, giá cả khi khách hàng đưa ra phản hồi và chấp nhận chúng.

Theo nhận xét và phản hồi mà người bán đưa ra, vui lòng cải thiện nó kịp thời. Vì đánh giá của khách hàng có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của bạn. Một khi những phản hồi tiêu cực bị lộ ra ngoài sẽ làm giảm doanh thu của doanh nghiệp.

3. Thúc đẩy hoạt động bán hàng

Một doanh nghiệp thường tạo ra một phần doanh thu đáng kể từ các hoạt động bán hàng. Cải tiến quy trình bán hàng, nâng cao chất lượng đội ngũ bán hàng, đóng gói tỉ mỉ, giao hàng đúng hẹn sẽ khiến khách hàng tin tưởng vào doanh nghiệp và quay trở lại mua hàng.

Đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh trực tuyến, bạn có thể cần xử lý hàng trăm hoặc hàng nghìn đơn đăng ký. Đảm bảo rằng chất lượng của mỗi đơn hàng là như nhau, và các sản phẩm trong mỗi đơn hàng được gửi theo nhu cầu đặt hàng của khách hàng. Nếu khách hàng liên tục nhận được các mặt hàng không đúng và có trải nghiệm mua hàng kém, có thể khó thuyết phục họ ở lại hoặc giới thiệu bạn cho người khác.

4. Tăng tỷ lệ chuyển đổi mua hàng

Tỷ lệ chuyển đổi được xác định bằng tỷ lệ mua hàng trên tổng số khách hàng tiềm năng đã đạt được. Khi số lượng đơn đặt hàng tăng lên, doanh thu cũng tăng theo. Nếu tăng tỷ lệ này lên thì ảnh hưởng của nhân viên bán hàng sẽ rất lớn. Cải thiện doanh số bán hàng của nhân viên bằng cách cung cấp đào tạo và huấn luyện để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.

Bên cạnh đó, việc đưa ra các chính sách hỗ trợ và chương trình ưu đãi cũng giúp thúc đẩy hành vi mua hàng của khách hàng. Một số cách đơn giản mà nhiều người sử dụng để tăng lượt chuyển đổi, chẳng hạn như cải tiến bảo trì, chính sách bảo hành, vận chuyển và cài đặt miễn phí.

5. Tăng giá trị đơn hàng cho mỗi khách hàng

Để tăng doanh số, không thể bỏ qua việc tăng giá trị đơn hàng trung bình cho mỗi khách hàng. Khi giá trị của mỗi đơn đặt hàng tăng lên, số tiền được tính từ mỗi đơn hàng sẽ tăng lên, dẫn đến tiết kiệm chi phí nhiều hơn.

Xem Thêm : Lời bài hát Là một thằng con trai(Teaser) – Lyric- Jack [Kèm hợp âm]

Khi giá trị đơn đặt hàng trung bình tăng lên, doanh nghiệp phát triển và phát triển nhanh hơn. Trong hoạt động tiếp thị nói riêng, sự gia tăng giá trị đơn hàng trung bình sẽ giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận tiếp thị và tối ưu hóa chi phí. Có một số cách để tăng giá trị trung bình của một đơn hàng, chẳng hạn như giảm giá, giao hàng miễn phí, giao dịch đi kèm, phiếu giảm giá có thời hạn, thẻ khách hàng thân thiết, quà tặng miễn phí …

6. Tăng số lần mua hàng lặp lại

Chuyển đổi khách hàng mới thành khách hàng trung thành cũng là cách tốt nhất để tăng doanh thu cho doanh nghiệp của bạn. Khách hàng mua nhiều lần sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí bảo trì, chi phí quảng cáo, khuyến mãi. Khách hàng quay lại mua càng nhiều thì doanh thu của doanh nghiệp càng tăng.

Để thuyết phục khách hàng mua lại, hãy đảm bảo họ có trải nghiệm mua và sử dụng tốt nhất. Tạo cảm xúc cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp bạn cung cấp. Khi khách hàng nhận thấy mối quan hệ bền chặt mà họ có với doanh nghiệp, họ chắc chắn sẽ quay lại mua hàng lần nữa.

7. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

Một khi bạn kinh doanh, chắc chắn sẽ có đối thủ cạnh tranh. Dù đi trước hay đi sau, bạn cũng nên nghiên cứu xem đối thủ cạnh tranh đang hoạt động như thế nào. Bạn có thể nâng cao lợi thế cạnh tranh bằng cách so sánh giá cả, so sánh chất lượng để hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.

Thông qua nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, các doanh nghiệp cũng có thể định hình hoặc mở rộng thị trường của mình. Nếu bạn là người mới tham gia thị trường, khách hàng của đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ cho bạn biết thị trường cần gì và họ cảm nhận về sự cạnh tranh như thế nào. Bạn có thể tìm hiểu những gì đối thủ cạnh tranh của bạn đang làm tốt và những gì họ không làm tốt, và doanh nghiệp của bạn có thể tìm ra cách khắc phục điều đó.

8. Tạo động lực và đối xử tốt với nhân viên

Nhân viên cũng là khách hàng của bạn và họ là những người tạo ra sản phẩm và thuyết phục khách hàng mua và sử dụng chúng. Vì vậy, việc khuyến khích, động viên nhân viên trong công việc là vô cùng cần thiết.

Họ là những người tạo ra và truyền thông trực tiếp cho sản phẩm và những đề xuất của nhân viên không chỉ mang lại doanh thu mà còn cả danh tiếng của doanh nghiệp. Cải thiện hệ thống bồi thường và phúc lợi là cách dễ nhất để nhân viên tập trung vào công việc của họ.

vi Cách cắt giảm chi phí để tăng doanh thu

1. Mua và cung cấp dịch vụ

Thương lượng chi phí tốt hơn bằng cách thương lượng với các nhà cung cấp vật liệu và sản phẩm. Việc sử dụng các đơn vị bên ngoài cũng là một cách tiết kiệm chi phí để nhà cung cấp dịch vụ tạo ra sản phẩm được nhiều đơn vị sử dụng.

Tìm nhà cung cấp chất lượng với giá thấp không dễ nhưng không có nghĩa là không thể. Đó cũng là một cách giúp doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều tiền. Khi nhận thấy đơn vị cũ không còn cung cấp hàng hóa phù hợp với nhu cầu kinh doanh, hãy mạnh dạn tìm đến những nhà cung cấp mới để đảm bảo chất lượng sản phẩm bạn bán cho khách hàng vẫn được giữ nguyên.

2. Giảm chi phí sản xuất

Các doanh nghiệp luôn có thể tìm cách tối ưu hóa chi phí bằng cách giảm chi phí sản xuất. Vật liệu thừa có thể được tái chế để tạo ra sản phẩm mới hoặc đem đi bán lại. Đảm bảo không gian và sử dụng tối đa máy móc sản xuất để tránh lãng phí tiền bạc. Việc cho thuê văn phòng, kho bãi thường được sử dụng để giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp.

Nguồn nhân lực cũng là một cách để doanh nghiệp cắt giảm chi phí trong thời kỳ khó khăn. Phân bổ lại giờ làm việc, tăng yêu cầu năng suất và giảm chi phí làm thêm giờ. Hay việc thuê ngoài các vị trí thời vụ sẽ giúp doanh nghiệp không phải trả thêm các chi phí phát sinh không đáng có.

3. Các phương án để giảm chi phí tài chính

Lựa chọn các đơn vị cung cấp hàng hóa và dịch vụ với giá cạnh tranh là một cách mà doanh nghiệp nên làm để tiết kiệm và cắt giảm chi phí. Chú ý đến lãi suất của các khoản vay, để các công ty không phải trả nhiều hơn mức cần thiết.

4. Cắt giảm chi phí càng nhiều càng tốt

Đối với những khoản không bắt buộc, doanh nghiệp cần liên tục tìm cách cắt giảm. Ví dụ: nếu một quảng cáo không hoạt động tốt, hãy cắt nó ngay lập tức và tìm kiếm một giải pháp khác tối ưu hơn. Thay vì phân phát quảng cáo nhưng không đặt hàng, có thể sử dụng các phương pháp tiếp thị thủ công (chẳng hạn như gieo hạt) để thu hút khách hàng.

5. Sử dụng chiến lược thời gian

Theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp để xác định thời điểm doanh nghiệp hoạt động tốt và phù hợp để bán. Ngoài ra, bạn có thể giảm thời gian và chi phí đi lại bằng cách sử dụng các cuộc họp trực tuyến.

Xem thêm:

– Quản lý Nguồn nhân lực – Vai trò, Mục tiêu và Chức năng Chính

– Tiếp thị là gì?

– Cái nhìn sâu sắc là gì? Các nguyên tắc và phương pháp xác định thông tin chi tiết về khách hàng

Hy vọng bài viết này đã mang lại cho bạn những thông tin thú vị. Đừng quên chia sẻ và bình luận bên dưới nếu bạn thấy hay. Cảm ơn và hẹn gặp lại.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button