Hỏi Đáp

Khiếu nại, tố cáo khác phản ánh, kiến nghị như thế nào? – Đồng Nai

đơn kiến nghị là gì

Hỏi:

Các khiếu nại, khiếu kiện khác được phản ánh, kiến ​​nghị như thế nào?

Trả lời:

Điều 2 khoản 1 Luật Khiếu nại 2011 quy định: “Khiếu nại là yêu cầu của công dân, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức theo thủ tục do luật này quy định. của người thừa hành cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có lý do cho rằng quyết định, hành vi xử lý kỷ luật cán bộ, công chức là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức.”.

Xem Thêm : Tuổi Nhâm Dần sinh năm 2022 mệnh gì, hợp màu gì, hướng nào tốt?

Điều 2 khoản 1 “Luật tố cáo” năm 2018 quy định: “Tố giác là việc cá nhân tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo thủ tục do luật này quy định. hoặc tổ chức có hại cho lợi ích quốc gia, cơ quan Cá nhân hoặc cá nhân đã gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.

Điều 2 khoản 2 “Luật Căn cước công dân” năm 2013 quy định: “Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, bày tỏ quan điểm, kiến ​​nghị với cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền, cá nhân về vấn đề liên quan đến việc thực hiện “Luật Căn cước công dân.” Việc đề xuất giải pháp. Chủ trương, nguyên tắc, chính sách, pháp luật và quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức là tổ chức, đơn vị, cá nhân.”

Căn cứ vào các quy định trên, có thể thấy sự khác nhau cơ bản giữa khiếu nại và tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh như sau:

Một là về mục đích

Mục đích của khiếu nại là yêu cầu cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính đã được ban hành nhưng quyết định hành chính, hành vi hành chính đó đã được ban hành , và hành vi hành chính ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và người khiếu nại bảo vệ quyền lợi và lợi ích cá nhân của mình thông qua sự xem xét của cá nhân và cơ quan có thẩm quyền, thì >tố giác có nghĩa là cá nhân báo cáo với cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền tổ chức về luật phá hoại cá nhân khác hoặc hành vi tổ chức. Mục đích của việc tố cáo là xử lý người vi phạm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác chứ không phải để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thời kiến nghị, phản ánh là ý kiến, kiến ​​nghị, đề nghị của công dân gửi đến cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để xem xét hoặc xử lý kịp thời. Lĩnh vực đời sống xã hội của các cá nhân, nhóm, tổ chức và doanh nghiệp.

Xem Thêm : 18 vị vua Hùng là ai ? – PLO

Thứ hai là về chủ đề

Người khiếu nại có thể là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức chịu sự tác động trực tiếp của quyết định, hành vi hành chính. Đối tượng tố cáo là cá nhân phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức khác và không có quyền tố cáo tổ chức, cơ quan đó theo quy định của pháp luật. Do đó, người tố cáo phải có trách nhiệm cá nhân với người tố cáo để tránh cơ hội đưa tin nhằm bôi nhọ cá nhân, tổ chức. Chủ thể phản ánh, kiến ​​nghị là cá nhân.

Thứ ba là về thứ tự phân tích cú pháp

Thẩm quyền, trình tự giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của Luật Khiếu nại 2011; theo Luật Tố cáo 2018, thẩm quyền xử lý tin báo, trình tự xử lý tin báo, trình tự xử lý khiếu nại, kiến ​​nghị, tùy theo nội dung sẽ giao cá nhân có liên quan tổ chức nghị án, phân loại xử lý, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ở cấp cơ sở, nhất là trong công tác quản lý nhà nước ở cơ sở, cần phân biệt chính xác khiếu nại, phản ánh, phản ánh, kiến ​​nghị để tiếp thu, xử lý đúng đắn, làm tốt công việc của thống kê, phản ánh, và phản ánh. Bằng chứng cho thấy nội dung liên quan của chính quyền địa phương tuân thủ các tiêu chí đánh giá theo quy định. /.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Vậy là đến đây bài viết về Khiếu nại, tố cáo khác phản ánh, kiến nghị như thế nào? – Đồng Nai đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn!

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Back to top button