Hỏi Đáp

Phân Tích Dòng Tiền – Nguyên Tắc Lưu Chuyển Tiền Tệ

Phân tích dòng tiền Bản chất của quan điểm tài chính là tìm ra khả năng và xu hướng cân đối dòng tiền để đáp ứng nhu cầu của từng hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng dòng tiền của từng hoạt động . Điều này giúp chủ doanh nghiệp nắm được dòng tiền sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chi trả, trả lãi, hoàn trả các nguồn vốn huy động.

Dòng tiền là “máu của doanh nghiệp”.

Bạn đang xem: Dòng tiền hoạt động là gì

Hoạt động kinh doanh giống như trái tim của cơ thể, và dòng tiền là máu của cơ thể. Hãy xem xét một doanh nghiệp có “lành mạnh” hay không? Trước hết, chúng ta phải xem xét doanh nghiệp máu nóng có chạy tốt không? Nó giống như kiểm tra sức khỏe của một người.

Hơn 80% doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp vấn đề về dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của họ, chẳng hạn như: không đủ tiền cho hàng nhập khẩu, chậm trả lương cho nhân viên, báo cáo kế toán chậm ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính, chậm thanh toán cho nhà cung cấp, hết tiền cho hoạt động tiếp thị . …..

Trên thực tế, có nhiều cách và phương tiện để phân tích dòng tiền. Tuy nhiên, taca chỉ đưa ra nguyên lý dòng tiền để bạn đọc hiểu bản chất của phân tích dòng tiền như sau:

Phân tích dòng tiền – “Tập trung vào tiền mặt”

Bởi vì, “lợi nhuận là thoáng qua, tiền mặt là có thật”

Dòng tiền khác với lợi nhuận. Sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ là chìa khóa để hiểu cách quản lý hiệu quả tiền mặt, mạch máu của doanh nghiệp bạn. Tuy nhiên, trên thực tế, báo cáo lưu chuyển tiền tệ có xu hướng ít được quan tâm và sử dụng trong việc tập hợp các báo cáo tài chính. Hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều chứng thực điều này, và hầu hết các kế toán không biết cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ chứ chưa nói đến cách đọc và phân tích báo cáo đó. Từ kết quả này, có thể suy ra rằng nhu cầu thông tin của lãnh đạo doanh nghiệp về dòng tiền là không có sẵn, hoặc do họ không biết rằng các báo cáo đó tồn tại.

Nhưng điều duy nhất được biết là khi tiền mặt ngừng chảy, doanh nghiệp sẽ ngừng tồn tại. Báo cáo lãi lỗ cho biết lợi nhuận được tạo ra trong kỳ kế toán, nhưng lợi nhuận không phải là tiền mặt, điều quan trọng là phải biết lượng tiền mặt thực tế ra vào.

Ví dụ: khi đánh giá một dự án đầu tư, một trong những chìa khóa quan trọng nhất của phân tích dòng tiền là đánh giá lượng tiền mặt thu được trong tương lai so với số tiền tại thời điểm đó là bao nhiêu. số tiền hiện tại, và khi nó được đánh giá, phải có một kế hoạch để kiểm soát nó. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sử dụng tiền mặt như một phương tiện khách quan để kiểm tra hiệu quả tính chính xác của các số dư tiền mặt.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Ngày nay, nói chung, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thường có lợi hơn ở định dạng chuẩn dễ hiểu và dễ đọc. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chia thành các phần có ý nghĩa cung cấp thông tin rõ ràng về các luồng tiền của các hoạt động chính của doanh nghiệp. Các hoạt động này bao gồm: hoạt động điều hành, hoạt động đầu tư và hoạt động tài trợ. Để hiểu được báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cần phải biết tiền mặt là gì. Tiền mặt là tiền mặt mà doanh nghiệp nhận được tại chỗ hoặc ngay trong ngày, tức là tiền mặt tại quỹ hoặc tiền gửi ngắn hạn.

Phân tích Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ:

1. Hoạt động thương mại :

Dòng tiền hoạt động là dòng tiền vào và ra của kỳ hiện tại. Chi tiền mua hàng tồn kho, chi tiền trả lương nhân viên, thu tiền bán hàng hóa, thanh lý tài sản … đều là những ví dụ về dòng tiền hoạt động.

Dòng đầu tiên của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là dòng quan trọng nhất và thể hiện số tiền được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh. Tiền mặt miễn phí của doanh nghiệp được sử dụng để trả cho chủ sở hữu và chủ nợ. Vậy bạn lấy đâu ra tiền để trả cho nó?

Dòng tiền được tạo ra từ doanh thu dịch vụ / sản phẩm và nếu muốn tạo ra doanh thu, nó phải bao gồm các yếu tố cơ bản sau:

– Khấu hao tài sản: Dòng tiền phân bổ được giữ lại do khoản đầu tư ban đầu vào tài sản. Khấu hao tài sản cố định là một khoản phi tài chính (thực chất không phải tiền mặt). Dòng tiền phân bổ là lợi tức của một khoản đầu tư vào một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định mà khoản đầu tư sẽ được hoàn trả. Bởi vì khấu hao tăng trong giai đoạn này, điều đó có nghĩa là lợi tức của khoản đầu tư ban đầu đang được tính.

– Hàng tồn kho: dòng tiền đến nhà cung cấp

– Tiền lương: dòng tiền cho nhân viên

– Tiền lãi: dòng tiền phải trả cho người cho vay

– Thuế Thu nhập Doanh nghiệp: Dòng tiền vào Quốc gia

– Lợi nhuận sau thuế: Dòng tiền giữ lại

-> Do đó, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh được giữ lại trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bao gồm: khấu hao tài sản và lợi nhuận sau thuế. Thứ hai, vốn lưu động hoặc tài sản lưu động trên bảng cân đối kế toán của năm trước và năm hiện tại sẽ được điều chỉnh tăng hoặc giảm hàng tồn kho, các khoản phải thu và các khoản phải trả cho cả hai kỳ. Nếu có nhiều hàng tồn kho hơn năm trước, điều đó có nghĩa là phải rút tiền mặt. Nếu có nhiều khoản phải thu hơn năm ngoái, có nghĩa là khách hàng đang bị chiếm dụng vốn, do đó, doanh nghiệp sẽ có ít tiền mặt hơn. Nếu số tiền đến hạn của một nhà cung cấp cao hơn, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp đang tạm giữ quỹ và giữ nhiều tiền mặt hơn.

2. Hoạt động đầu tư :

Xem Thêm : 0935 là mạng gì? Những thông tin cần biết về sim 0935

Các chi phí vốn được đưa vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ sau khi dòng tiền hoạt động được ghi nhận. Chi phí vốn là những khoản chi phí tạo ra lợi nhuận trong nhiều thời kỳ. Ví dụ, chi phí liên quan đến việc xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị cho một nhà máy sản xuất là chi phí vốn vì chúng tạo ra doanh thu trong nhiều năm. Để tính toán dòng tiền do hoạt động đầu tư tạo ra cũng cần xác định tình hình tăng giảm tài sản tăng giảm theo bảng cân đối kế toán được lưu giữ trong hai kỳ.

3. Hoạt động tài chính :

Có hai nguồn tài trợ: nợ và vốn chủ sở hữu. Các khoản cho vay hoặc vốn chủ sở hữu là các nguồn tiền mặt, các khoản vay phải trả, hoặc mua lại cổ phiếu làm giảm lượng tiền mặt. Để tính toán sự biến động của các dòng tiền tài chính, chúng tôi cũng xác định chênh lệch tăng giảm giữa hai kỳ kế toán dựa trên bảng cân đối kế toán. Sự thay đổi của tiền được phản ánh trong sự khác biệt trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài trợ. Các chênh lệch này phải khớp với chênh lệch giữa số tiền mặt hiện tại và năm trước trên bảng cân đối kế toán.

Tất cả các hoạt động trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ liên quan đến hai báo cáo tài chính khác, báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán. Mối quan hệ chặt chẽ giữa ba báo cáo được chỉ ra. Nhưng để phân tích đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần một bảng cân đối kế toán cho thấy các dòng tiền hiện tại. Vậy làm thế nào để đạt được sự đơn giản này?

Phân tích Bảng Cân đối:

Bao gồm hai phần, tài sản và vốn.

Nội dung bao gồm những gì?

Các yếu tố của vốn là gì?

Hai điều này kế toán ai cũng rõ, chỉ có chủ doanh nghiệp gặp chút khó khăn.

1. Tăng tài sản khi nào?

Lượng hàng dự trữ tăng

Các khoản phải thu tăng lên

Tăng đầu tư vào tài sản mới

Khấu hao tăng (sắp có lợi tức đầu tư ban đầu).

Các dự án khác làm tăng tài sản

-> Do đó, khi hàng tồn kho tăng lên so với kỳ trước, đồng nghĩa với việc dòng tiền phải được sử dụng để mua hàng hóa. dẫn đến giảm dòng tiền.

2. Khi nào thì tài sản giảm?

Khi các chỉ số trên thấp hơn kỳ trước

-> Do đó, khi các khoản phải thu giảm so với kỳ trước đồng nghĩa với việc dòng tiền từ bán hàng nhiều hơn. dẫn đến tăng dòng tiền.

3. Khi nào thì vốn tăng?

Tăng các khoản vay ngắn hạn và dài hạn

Các nhà cung cấp chưa thanh toán

Thuế chưa thanh toán

Tiền lương chưa được trả

Các dự án tăng vốn khác

Xem Thêm : Tái cơ cấu nợ (Debt Restructuring) là gì? Đặc điểm và loại hình

-> Do đó, khi số tiền phải trả cho nhà cung cấp tăng lên so với kỳ trước có nghĩa là dòng tiền chưa được sử dụng để thanh toán. dẫn đến tăng dòng tiền.

4. Khi nào sẽ giảm vốn?

Khi các chỉ tiêu trên thấp hơn kỳ trước

-> Do đó, khi khoản vay ngắn hạn cho ngân hàng giảm so với kỳ trước có nghĩa là dòng tiền đã được sử dụng để trả nợ. dẫn đến giảm dòng tiền.

Quy luật dòng tiền

Theo phân tích ở trên,

Quy tắc 1: Tăng tài sản, giảm vốn, giảm dòng tiền suy luận (dòng tiền ra)

Quy tắc 2: Tài sản giảm, vốn tăng và dòng tiền suy ra tăng (dòng tiền vào).

Kiểm soát tiền mặt là nhiệm vụ tài chính quan trọng nhất của ban quản lý. Các giám đốc cần hiểu tiền mặt đến từ đâu và sử dụng tiền mặt như thế nào, vì điều này có thể ảnh hưởng đến sự thành công và khó khăn về tài chính.

Kiểm soát dòng tiền

Tuy khó quản lý nhưng lập kế hoạch thu chi hợp lý. Điều này đòi hỏi một kế toán quản trị, người có thể lập dự toán cho doanh nghiệp. Có một giám đốc có thể điều chỉnh và quản lý thu chi một cách hợp lý – vừa đủ để doanh nghiệp không bị quá tải. Tránh thu chi quá mức, đặc biệt nếu ước tính kinh doanh không chính xác mà không có kế hoạch dự phòng tài chính rõ ràng.

1. Có nhân viên hoặc kế toán thu hồi công nợ giỏi

Hầu hết nhân viên thích bán hàng, nhưng sợ bị thu hồi nợ. Nợ khó đòi, nợ dài hạn. Bán một sản phẩm còn tệ hơn là không bán nó. Do đó, các KPI bán hàng phải được liên kết với các bộ sưu tập.

2. Kế toán chịu khó, tỉ mỉ, có đủ chứng từ mới duyệt, biết thương lượng với nhà cung cấp

Ngọt ngào và sắc nét.

Quy trình thanh toán mạnh mẽ ngăn chặn các khoản thanh toán sớm cho nhà cung cấp.

Ông chủ trung bình học cách thương lượng và trả lời các câu hỏi đòi nợ. Đôi khi gặp những lời khó nghe, phải mạnh dạn cau mày. Khi công ty còn dở, các công ty lớn ưu tiên nhà cung cấp hỗ trợ.

3. Xây dựng kế hoạch thu nhập và chi tiêu từ ngắn hạn đến trung hạn

Bắt đầu với Báo cáo Thu nhập Hàng ngày

– Báo cáo Thu nhập và Chi phí Hàng tuần

– Dự báo Thu nhập và Chi phí Hàng tháng

– Đã thêm dự báo hàng quý

– Sau đó, dự báo thu nhập và chi phí hàng năm …

Phương pháp này hơi chậm, nhưng đủ để cung cấp cho người lập kế hoạch doanh thu cảm nhận về hoạt động và tỷ trọng của doanh nghiệp.

Nhưng đừng đến và nhận các biểu mẫu ưa thích từ các giảng viên hoặc các công ty lớn. Hãy bắt đầu với một cái gì đó đơn giản. Khi bạn bắt đầu nắm quyền kiểm soát, có những cách và phương tiện ngay lập tức.

Lưu ý: Bài viết về phân tích dòng tiền tập trung vào các yếu tố liên quan đến dòng tiền và phân tích tài chính kinh doanh nên có nhiều nguyên tắc đi ngược lại với kế toán. p>

Deja Vu

Bài viết Tham khảo:

  1. Đi sâu vào phân tích tài chính doanh nghiệp
  2. Tìm hiểu cách tạo và phân tích hệ thống báo cáo quản lý nội bộ của công ty
  3. strong>

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Vậy là đến đây bài viết về Phân Tích Dòng Tiền – Nguyên Tắc Lưu Chuyển Tiền Tệ đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button