Hỏi Đáp

Bình quân gia quyền là gì? Ứng dụng và cách tính chuẩn xác – CareerLink.vn

binh-quan-gia-quyen-la-gi-ung-dung-va-cach-tinh-chuan-xac

Bình quân gia quyền là gì mà được sử dụng thường xuyên trong kế toán? Đây là phương pháp tính giá cơ bản mà bất kỳ ai học kế toán hoặc tham gia lĩnh vực kinh doanh đều phải biết. Cụ thể thì điều này quan trọng thế nào, hãy tìm hiểu rõ hơn qua bài viết sau đây nhé.

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Trung bình có trọng số là gì?

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Trung bình có trọng số được gọi là “trung bình có trọng số” (hoặc trung bình có trọng số) trong tiếng Anh, là gần đúng mức trung bình có trọng số.

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Bình quân gia quyền, còn được gọi là bình quân gia quyền (hoặc bình quân gia quyền), là giá trị trung bình thể hiện tầm quan trọng của các phần tử trong tập hợp các số. Mỗi phần tử trong tập hợp được gọi là một quan sát và được liên kết với một trọng số. Trọng số chính là đại lượng phản ánh độ tin cậy, đại lượng biểu thị tần số lặp lại hoặc đại lượng được sử dụng để so sánh tầm quan trọng của thông tin đối với tính toán.

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Ứng dụng của tính trung bình có trọng số là gì?

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Như đã đề cập ở trên, trong một tập hợp các số được sử dụng để tính giá trị trung bình có trọng số, giá trị của mỗi phần tử có tầm quan trọng khác nhau và được đưa ra một trọng số. Do tính chất này, phương pháp bình quân gia quyền được sử dụng trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như:

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

– Ứng dụng của phép tính trung bình trong thống kê toán học;

– Dùng để tính giá hàng hóa, giá trị xuất nhập khẩu, giá nguyên vật liệu dùng trong sản xuất, giá trị hàng tồn kho … ứng dụng trong kế toán, sản xuất kinh doanh;

– Một ứng dụng trả lương cho nhân viên công ty, hoa hồng theo sản phẩm, thưởng theo hệ số lương hoặc ngày làm việc ….

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Ngoài ra, mức trung bình có gia quyền sẽ phản ánh phần trăm ngân sách mà người tiêu dùng chi tiêu cho các mặt hàng khác nhau. Thông qua đó, có thể xác định được mức tăng bình quân của giá hàng hóa / dịch vụ trên thị trường.

XEM THÊM:  Hướng dẫn các bước để đăng ký tài khoản định danh điện tử

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Phương pháp giá bình quân gia quyền trong kế toán là một trong ba phương pháp được sử dụng để xác định giá trị hàng tồn kho và giá vốn hàng bán.

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Công thức cho bình quân gia quyền là gì?

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Trung bình Gia quyền = Σ (xi.wi) / wi

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Ở đâu:

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

xi: là giá trị của biến quan sát

wi: là trọng số (hoặc tần suất) gắn liền với mỗi biến quan sát

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Ví dụ về phương pháp tính bình quân gia quyền

Trường hợp 1. Mức trung bình có trọng số của các tài liệu chưa được phân loại

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Tài liệu không được sắp xếp là tài liệu chứa số liệu thống kê được trình bày ngẫu nhiên, không được sắp xếp thành các nhóm cụ thể có tính chất khác nhau. Đối với các tài liệu chưa được phân loại, công thức tính giá trị bình quân gia quyền được lấy mẫu bằng ví dụ sau.

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Ví dụ: tính giá trị trung bình có gia quyền của thu nhập hộ gia đình hàng tháng dựa trên các tài liệu sau:

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Thu nhập hàng tháng (Triệu đồng) – xi là 5.000, 5.250, 5.400, 5.450, 5.600, 6.000, 6.200, 6.300, 6.500.

Số hộ gia đình là: 3, 8, 9, 10, 12, 30, 15, 7, 6 (tổng số: 100)

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Thứ tự tính toán như sau:

Xem thêm: Quyền hạn và nhiệm vụ của người đoàn viên gồm những gì?

Bước 1: Tính toán thu nhập = xi.wi

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Cụ thể:

5.000 x 3 = 15.000

5.250 x 8 = 42.000

5.400 x 9 = 48.600

5,450 x 10 = 54,500

5.600 x 12 = 67.200

6.000 x 30 = 180.000

6.200 x 15 = 93.000

6.300 x 7 = 44.100

6.500 x 6 = 39.000

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Tổng cộng: 583.400

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Bước 2: Tính giá trị bình quân gia quyền bằng cách chia tổng thu nhập hàng tháng cho tổng số hộ gia đình:

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Bình quân gia quyền = = 5.834 (nghìn đồng)

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

XEM THÊM:  Vay thấu chi và những điều bạn chưa biết | VPBank

Trường hợp 2. Mức trung bình có trọng số của các tài liệu được nhóm

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

So với tài liệu chưa phân loại, trong tài liệu phân loại, biến quan sát được chia thành các nhóm với các thuộc tính cụ thể theo tiêu thức thuộc tính (dữ liệu định tính) hoặc tiêu chí định lượng (dữ liệu định lượng).

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Vậy trung bình có trọng số trong trường hợp này là gì và nó có khác gì so với trường hợp trên không?

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Để tính giá trị trung bình có trọng số của các tài liệu tổng hợp:

Số lượng biến xi là giá trị trung bình của nhóm, được tính bằng hiệu số giữa giới hạn trên và giới hạn dưới. Nếu dãy có tổ mở, khoảng cách đến tổ mở gần nhất được lấy để tính giới hạn trên. Từ đó bạn sẽ xác định được giá trị của biến xi.

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Nếu tổ không có giới hạn trên, chúng tôi tìm giới hạn trên bằng cách:

Tối đa =

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Nếu tổ không có giới hạn dưới, chúng tôi tìm giới hạn dưới bởi:

Hà Lan

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Tuy nhiên, không thể sao chép công thức trên một cách máy móc, và giá trị xi thích hợp phải được lựa chọn theo bản chất của nội dung nghiên cứu.

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Hãy xem xét một ví dụ áp dụng cụ thể việc tính giá trị trung bình có trọng số cho các tài liệu đã phân rã bằng cách sử dụng bài toán sau.

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Ví dụ 2: Tính bình quân gia quyền thu nhập hàng tháng của nhân viên trong công ty a. Xin lưu ý rằng số liệu thu nhập hàng tháng của nhân viên (tính bằng hàng nghìn đồng) được liệt kê trong bảng phân tích sau:

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Thu nhập hàng tháng (hàng nghìn đồng)

Tham khảo: Bán chi liên bạch hoa xà có tác dụng gì? Tìm hiểu về công dụng | Vinmec

500 – 520: 8 nhân viên

520 – 540: 12 nhân viên

540 – 560: 20 nhân viên

560 – 580: 56 nhân viên

580 – 600: 18 nhân viên

600 – 620: 16 nhân viên

Hơn 620: 10 nhân viên

Tổng số: 140

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

XEM THÊM:  Câu trần thuật đơn có từ là là gì?

Chúng tôi thực hiện các tính toán sau:

Bước 1: Tính số lượng của biến xi theo công thức được liệt kê ở trên. Kết quả cụ thể như sau:

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

500 – 520: 8 nhân viên  xi = (520 +500) / 2 = 510

520 – 540: 12 nhân viên xi = 530

540 – 560: 20 nhân viên  xi = 550

560 – 580: 56 nhân viên  xi = 570

580 – 600: 18 nhân viên  xi = 590

600 – 620: 16 nhân viên  xi = 610

620+: 10 nhân viên xi = 630

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Bước 2: Lập bảng tổng thu nhập hàng tháng của nhân viên công ty a theo công thức:

Σ thu nhập = xi.wi.

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Cụ thể:

500 – 520: 8 nhân viên  xi = (520 +500) / 2 = 510  xi.wi = (510 x 8) = 4.080

520 – 540: 12 nhân viên  xi = 530  xi.wi = 6.360

540 – 560: 20 nhân viên  xi = 550  xi.wi = 11.000

560 – 580: 56 nhân viên  xi = 570  xi.wi = 31,920

580 – 600: 18 nhân viên  xi = 590  xi.wi = 10,620

600 – 620: 16 nhân viên  xi = 610  xi.wi = 9,760

Trên 620 người: 10 nhân viên  xi = 630  xi.wi = 6.300

Tổng số: 80.040

Bước 3: Áp dụng công thức tính thương số của tổng doanh thu hàng tháng và tổng số nhân viên, chúng ta dễ dàng có được kết quả cuối cùng:

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Bình quân gia quyền = 571,71 (nghìn đồng)

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Lưu ý:

Trên thực tế, độ chính xác của ước lượng giá trị xi phụ thuộc vào tính đối xứng của các phân phối của các nhóm. Xi ước lượng có thể chấp nhận được nếu sự phân bố của mỗi tổ là đối xứng. Ngược lại, nếu sự phân bố của mỗi tổ không đối xứng (bên trái hoặc bên phải), các giá trị xi ước tính sẽ không chính xác, dẫn đến kết quả vô nghĩa.

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Qua những chia sẻ của chúng tôi ở trên về khái niệm bình quân gia quyền là gì và cách tính chỉ số này, hy vọng bài viết này có thể giúp bạn đọc tính toán dễ dàng hơn trong học tập hay công việc.

Bạn đang xem: Giá bình quân gia quyền là gì

Pha lê

Xem thêm: Chuột Jerry là giống chuột gì? Đáp án đúng nhất! – wowhay

Vậy là đến đây bài viết về Bình quân gia quyền là gì? Ứng dụng và cách tính chuẩn xác – CareerLink.vn đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button