Hỏi Đáp

Giá trị văn hóa là gì? Ví dụ về giá trị văn hóa

Giá trị của văn hóa là gì

Video Giá trị của văn hóa là gì
Văn hóa là tất cả những giá trị hữu hình do con người sáng tạo ra trên cơ sở tự nhiên. Vậy giá trị văn hóa là gì?

Giá trị văn hóa là gì?

Giá trị văn hóa là những giá trị được các thành viên của một nền văn hóa sử dụng để quyết định điều gì là mong muốn và không mong muốn, tốt hay xấu, tốt hay xấu … Trong một xã hội, tất cả các thành viên đều dựa vào văn hóa để xác lập bản thân và thế giới quan các giá trị.

Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta luôn coi trọng địa vị, vai trò của văn hóa, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực nội sinh của sự phát triển.

Hiện nay, trước những thách thức do công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mang lại, việc duy trì và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc ngày càng phải được chú trọng để phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa vật thể (lâu đài, thành quách, xã, đền, phủ, di sản thiên nhiên, bảo vật, cổ vật …) và di sản văn hóa phi vật thể (nghệ thuật, văn học, tri thức, kỹ năng, phong tục, tập quán, tín ngưỡng. ..), mang giá trị văn hóa đặc sắc – vốn văn hóa, tiêu biểu cho lịch sử xây dựng và phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc.

Các giá trị văn hóa truyền thống phải dựa trên phương châm làm cho con người ngày càng tốt hơn, loại bỏ những nhân tố xấu, yếu kém, duy trì các giá trị văn hóa truyền thống và kết hợp chúng với các giá trị đời sống văn hóa mới. lỗi thời.

Đặc điểm của các giá trị văn hóa

Để hiểu rõ hơn giá trị văn hóa là gì? Các đặc điểm đòi hỏi sự hiểu biết về các giá trị văn hóa như sau:

– Giá trị văn hóa được thể hiện thông qua hành vi của con người, trong mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, giữa con người với cộng đồng xã hội, giữa con người với người khác và giữa con người với chính mình.

Xem Thêm : MÈO GOLDEN NÀO ĐẮT NHẤT? – RussiCat

p>

Đúng, sai, thiện, ác, đẹp, xấu, thiện, ác, cao cả, tầm thường, thiêng liêng, thế tục … là những giá trị mà con người thể hiện trong các mối quan hệ đó.

– Các giá trị văn hóa mang tính chất con người, cũng như vùng miền và quốc gia, tùy thuộc vào điều kiện sống.

Mỗi nền văn hóa cũng phục vụ con người ăn, uống, thở, bài tiết, làm tình, ăn mặc, ở, du lịch, giao tiếp, kết hôn, để tang, sinh con, chữa bệnh, sinh con, tích trữ, tự vệ, chiến đấu chống lại động vật hoang dã và kẻ thù, Lưu trữ thông tin … đó là nền tảng của nhân loại.

Nhưng đồng thời, con người đáp ứng những nhu cầu này bằng những cách thức, phương tiện, nghi lễ và vật liệu rất khác nhau, tạo nên bản sắc khu vực và quốc gia. Bạn có thể cho tôi biết đó là quận văn hóa nào không?

-Giá trị văn hóa có thể được chia thành giá trị vật chất (phục vụ nhu cầu vật chất) và giá trị tinh thần (phục vụ nhu cầu tinh thần) theo mục đích và có thể được chia thành giá trị sử dụng, giá trị đạo đức và giá trị thẩm mỹ theo ý nghĩa khả dĩ. Phân biệt giữa vĩnh cửu giá trị và giá trị tạm thời.

—Giá trị phân biệt theo thời gian, cho phép chúng ta có cái nhìn khách quan, hiện tại khi đánh giá giá trị của sự vật, hiện tượng; tránh khuynh hướng cực đoan – phủ nhận gọn gàng hoặc ca ngợi hết lời.

– Các giá trị văn hóa, mặc dù có ý nghĩa lâu dài, vẫn là một phạm trù lịch sử chứ không phải là vĩnh cửu. Khi xã hội phát triển, những giá trị văn hóa lạc hậu mất đi, cùng với sự tiến bộ lại xuất hiện những giá trị mới.

Xem Thêm : Tội phạm về tham nhũng là gì? Yếu tố cấu thành tội phạm tham nhũng?

– Khi thời đại mới xuất hiện, quá trình tái tạo văn hóa mới diễn ra, cuộc đấu tranh chống lại những giá trị văn hóa lỗi thời diễn ra. Bạn có thể cho tôi biết thời đại của nền văn hóa đó là gì không? Lịch sử Việt Nam là lịch sử bi tráng và hào hùng, văn hoá Việt Nam là văn hoá khẳng định nền độc lập dân tộc.

Ví dụ về Giá trị Văn hóa

Những năm gần đây, các giá trị văn hóa của đất nước tôi, đặc biệt là các giá trị văn hóa truyền thống, được chú trọng bảo tồn và phát huy.

Giá trị văn hóa là gì? Như đã nêu ở trên, các ví dụ về giá trị văn hóa là:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, cả nước có 23 di tích văn hóa quốc gia và 31 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cục Văn hóa đã hoàn thiện hồ sơ và gửi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đề cử Di sản Vịnh Hạ Long – Đảo Cát Bà (tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng). ) được ghi vào Danh sách Di sản Thế giới;

Đưa quần thể di tích và danh lam thắng cảnh Antu (các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương) vào Danh sách Di sản Thế giới trong tương lai.

Đẩy mạnh việc bảo tồn, duy trì và phát huy phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc thực hiện “Mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội quốc gia 2021-2030 đối với dân tộc thiểu số và miền núi”.

Kết quả trên thể hiện sự chủ động thích ứng với khó khăn của ngành văn hóa và toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay, từng bước bảo đảm hài hòa giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế – xã hội, thích ứng với yêu cầu thực tiễn mới.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Vậy là đến đây bài viết về Giá trị văn hóa là gì? Ví dụ về giá trị văn hóa đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn!

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button