Giải toán sbt lớp 8

Giải SBT toán lớp 8 tập 1 bài xích 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bởi cách thức đặt nhân tử bình thường khá đầy đủ cung cấp những em học sinh củng vậy kiến thức với làm rõ phương pháp giải những dạng bài xích tập vào sách bài tập

Giải bài xích tập Sách bài bác tập Tân oán 8 bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung được tham khảo cùng tổng phù hợp có chọn lọc góc cạnh. Dưới đấy là lời giải bỏ ra tiết cho các thắc mắc trong Sách bài xích tập phía trong khung công tác đào tạo và giảng dạy môn Toán thù lớp 8 tập 1. Hi vọng rằng trên đây vẫn là đều tài liệu bổ ích vào công tác làm việc đào tạo và huấn luyện và tiếp thu kiến thức của quý thầy cô cùng những em học viên.

Bạn đang xem: Giải toán sbt lớp 8

1. Bài 21 trang 8 SBT Tân oán lớp 8 Tập 1

Tính nhanh:

a. 85.12,7 + 5.3.12,7

b. 52.143 – 52.39 – 8.26

Lời giải:

a. 85.12,7 + 5.3.12,7

= 12,7.(85 + 5.3)

= 12,7. ( 85 + 15)

= 12,7.100 = 1270

b. 52.143 – 52.39 – 8.26

= 52.143 – 52.39 – 52.4 ( vị 8.26 = 4.2.26 = 4. 52 = 52.4)

= 52.(143 – 39 – 4)

= 52.100 = 5200

2. Bài 22 trang 8 Toán thù SBT lớp 8 Tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a. 5x – 20y

b. 5x(x – 1) – 3x(x – 1)

c. x(x + y) – 5x – 5y

Lời giải:

a. 5x – 20y = 5x – 5.4y = 5(x – 4y)

b. 5x(x – 1) – 3x(x – 1) = x(x – 1)(5 – 3) = 2x(x – 1)

c. x(x + y) – 5x – 5y

= x( x+ y) – ( 5x + 5y)

= x(x + y) – 5(x + y) = (x + y)(x – 5)

3. Bài 23 trang 8 Toán lớp 8 SBT Tập 1

Tính giá trị của những biểu thức sau:

a. x2 + xy + x trên x = 77 với y = 22

b. x(x – y) + y(y – x) trên x= 53 với y =3

Lời giải:

a. Ta có: x2 + xy + x = x(x + y + 1)

Ttuyệt x = 77, y = 22 vào biểu thức, ta được:

x(x + y + 1) = 77.(77 + 22 + 1) = 77.100 = 7700

b. Ta có: x(x – y) + y(y – x) = x(x – y) – y(x – y) = (x – y)(x – y) = (x – y)2

Ttốt x = 53, y = 3 vào biểu thức ta được:

(x – y)2 = (53 – 3)2 = 502 = 2500

4. Bài 24 trang 8 SBT Toán lớp 8 Tập 1

Tìm x biết:

a. x + 5x2 = 0

b. x + 1 = (x + 1)2

c. x3 + x = 0

Lời giải:

a) Ta có: x + 5x2 = 0 ⇔ x(1 + 5x) = 0 ⇔ x = 0 hoặc 1 + 5x = 0

1 + 5x = 0 ⇒ x = - 1/5 . Vậy x = 0 hoặc x = - 1/5

b) Ta có: x + 1 = (x + 1)2

⇔ (( x + 1) - (x + 1)2 = 0

⇔ (x + 1)< 1- (x + 1) > = 0

⇔ -x = 0 hoặc x + 1 = 0

x + 1 = 0 ⇒ x = -1.

- x = 0 buộc phải x= 0

Vậy x = 0 hoặc x = -1.

c) Ta có: x3 + x = 0 ⇒ x(x2 + 1) = 0

Vì x2 ≥ 0 buộc phải x2 + 1 ≥ 1 > 0 với đa số x

Vậy x = 0

5. Bài 25 Tân oán lớp 8 Tập 1 SBT trang 8

Chứng minch rằng: n2 (n + 1) + 2n(n + 1) luôn luôn chia không còn mang lại 6 với tất cả số nguyên n.

Xem thêm: Mẫu Danh Sách Nhận Tiền Đồng Phục Cho Nhân Viên Và Những Vấn Đề Cần Lưu Ý

Lời giải:

Ta gồm n2 (n + 1) + 2n(n + 1) = (n2 + 2n).(n+ 1)= n(n+ 2).(n+1) = n(n + 1)(n + 2)

Vì n với n + 1 là 2 số nguyên ổn thường xuyên cần bao gồm một số trong những chia hết mang lại 2

⇒ n(n + 1) ⋮ 2

n, n + 1, n + 2 là 3 số nguyên liên tục cần tất cả một vài chia hết mang lại 3

⇒ n(n + 1)(n + 2) ⋮ 3 cơ mà ƯCLN (2;3) = 1

vậy n(n + 1)(n + 2) ⋮ (2.3) = 6 với mọi số nguyên n

6. Bài tập vấp ngã sung trang 9 Tập 1 SBT Toán thù lớp 8

1Phân tích đa thức x2(x + 1) − x(x + 1) thành nhân tử ta được tác dụng là:

A. x;

B. x(x + 1);

C. x(x + 1)x;

D. x(x − 1)(x + 1).

Hãy lựa chọn công dụng đúng?

Lời giải:

Ta có: x2(x + 1) − x(x + 1) = (x + 1).(x2 – x)

= (x+ 1).x (x-1) = x.(x- 1).(x+ 1)

Chọn D. x(x − 1)(x + 1).

2.

Xem thêm: Kỷ Niệm 20 Năm Giải Thưởng Eureka 2018, Hutech Giành 07 Giải Tại Giải Thưởng Euréka 2018

 Tính nhanh hao những giá trị biểu thức

a) 97.13 + 130.0,3

b) 86.153 − 530.8,6

Lời giải:

a) 97.13 + 130.0,3 = 97.13 + 13.10.0,3

= 97.13 + 13.3 = 13.(97 + 3) = 13.100=1300

b) 86.153 − 530.8,6 = 86.153 – 53.10.8,6

= 86.153 − 53.86 = 86.(153 − 53) = 86.100=8600

CLICK NGAY vào TẢI VỀ sau đây để download Giải toán Sách bài tập Toán thù lớp 8 tập 1 bài 6 trang 8 file word, pdf trọn vẹn miễn phí.


Chuyên mục: Tin Tức